• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs dla młodych adeptów matematyki trwa do 30 września

  31.08.2010. 14:21
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeszcze miesiąc młodzi adepci matematyki mogą zgłaszać swoje prace do konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizuje wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Celem konkursu jest propagowanie wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocja młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne lub też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarki.

  Prace należy przesyłać wrocławskiego oddziału PTM do 30 września tego roku.

  Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.math.uni.wroc.pl

  Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki jest organizowany od roku 1994. Nagrodzono w nim dotychczas 67 osób. Od kilku lat patronat nad nim sprawuje prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, absolwent matematyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kombinatoryka to teoria obliczania liczby elementów zbiorów skończonych. Powstała dzięki grom hazardowym, a swój rozwój zawdzięcza rachunkowi prawdopodobieństwa, teorii grafów, teorii informacji i innym działom matematyki stosowanej. Stanowi jeden z działów matematyki dyskretnej. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  W analizie rzeczywistej, dziedzinie matematyki, wolno zmieniająca się funkcja jest funkcją przypominającą funkcję zbieżną w nieskończoności. Wolno zmieniające się funkcje są ważne w teorii prawdopodobieństwa Matematyka ubezpieczeniowa (aktuariat, nauki aktuarialne, matematyka aktuarialna) – dział matematyki stosowanej obejmujący zagadnienia m.in. rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki finansowej, metod numerycznych i koncentrujący się na zastosowaniach w dziedzinie ubezpieczeń.

  Ludomir Newelski (ur. 1960) – matematyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w teorii modeli, teorii mnogości, podstawach matematyki, algebrze. Małgorzata Mikołajczyk (ur. 4 listopada 1966 we Wrocławiu) - polska matematyczka, dydaktyk i popularyzator matematyki, kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Stefan Zubrzycki (ur. 26 marca 1927 w Zawichoście, zm. 18 grudnia 1968 we Wrocławiu) – polski matematyk. Kierownik Działu Zastosowań Matematyki w PAN w latach 60. XX w. Uczeń Hugona Steinhausa. Autor podręcznika Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

  Statystyka matematyczna - dział statystyki, używający teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu widzenia. Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych.

  Andrzej Hulanicki (ur. 25 grudnia 1933 w Poznaniu, zm. 23 marca 2008 we Wrocławiu) – polski matematyk, specjalizował się w dziedzinie analizy matematycznej, szczególnie analizie harmonicznej, oraz teorii prawdopodobieństwa. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, twórca wrocławskiej szkoły analizy harmonicznej.

  Witold Wolibner, prof. (ur. 24 września 1902 w Piotrowie (powiat płocki) - zm. 9 stycznia 1961 we Wrocławiu) - polski matematyk, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002.

  W teorii prawdopodobieństwa, funkcja tworząca prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej jest przedstawieniem szeregu potęgowego (funkcji tworzącej) funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Funkcje tworzące prawdopodobieństwa są często wykorzystywane ze względu na ich zwięzły opis sekwencji prawdopodobieństw Pr (X = i) w funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej X oraz do udostępnienia dobrze rozwiniętej teorii szeregów potęgowych z nieujemnymi współczynnikami. W teorii prawdopodobieństwa, n-ty moment silni rozkładu prawdopodobieństwa, zwany też n-tym momentem silni zmiennej losowej X w tym rozkładzie prawdopodobieństwa, jest

  Dodano: 31.08.2010. 14:21  


  Najnowsze