• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs na genderową pracę magisterską

  18.08.2010. 01:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podyplomowe studia genderowe przy Instytucie Badań Literackich PAN (IBL PAN) są główną nagrodą w konkursie na prace magisterską o tematyce genderowej, queer albo studiów kobiecych. Prace można zgłaszać do 15 października. To już trzecia edycja konkursu.

  W konkursie mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu literaturoznawstwa, antropologii kulturowej, historii, historii sztuki, teologii, socjologii, filozofii, a także prawa i ekonomii, które mieszczą się w obrębie szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies. Prace te powinny być obronione w roku akademickim 2009/2010.

  Organizatorami konkursu są: Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN.

  Laureat głównej nagrody otrzyma prawo do bezpłatnych studiów w Podyplomowych Gender Studies przy IBL PAN. Oprócz nagrody głównej jury będzie mogło przyznać także wyróżnienia.

  Nagrody będą przyznawane w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społecznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.). Przewodniczącą jury będzie prof. Maria Janion.

  Pracę na konkurs wraz z krótką opinią o niej i rekomendacjami zgłasza jej promotor w porozumieniu z autorem.

  Regulamin dostępny jest na stronie http://infoserwis.uz.zgora.pl/doc.php?w=929 LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Małgorzata Barbara Fuszara (ur. 9 listopada 1951 w Warszawie) – polska prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Profesor nauk humanistycznych. Gender studies – nauka społeczna, której obszarem dociekań jest gender - społeczno-kulturowa tożsamość płciowa. Agnieszka Pindera (ur. w 1981 r.) – kuratorka i teoretyczka sztuki, absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowych Studiów Gender oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kuratorka programu rezydencyjnego w Fundacji Izolyatsia w Doniecku. W latach 2008 – 2011 kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Redaktorka „Praktycznego poradnika dla artystów”, publikowała m.in. w „Notesie na 6 tygodni” oraz w antologiach i katalogach wystaw.

  Shana Penn – amerykańska autorka książek historycznych z zakresu studiów slawistycznych, a zwłaszcza polonistyki i gender studies. Feministka, wykładowczyni, publicystka. Krystyna Slany (ur. 25 listopada 1952 w Żywcu) – polska socjolog, profesor zwyczajny, autorka lub współautorka kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół demografii, studiów nad małżeństwem i rodziną, socjologii migracji oraz społeczno - kulturowej tożsamości płci (gender studies). Od wielu lat związana naukowo z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IS UJ), ostatnio również z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo - Hutniczej (WH AGH).


  Queer Theory ("społeczna teoria różnicy", "teoria odmienności") - dziedzina badań społecznych powstała na początku lat 90. XX wieku w ramach kulturoznawstwa. Stanowi obecnie ważny nurt studiów genderowych. Queer Theory ("społeczna teoria różnicy", "teoria odmienności") – dziedzina badań społecznych powstała na początku lat 90. XX wieku w ramach kulturoznawstwa. Stanowi obecnie ważny nurt studiów genderowych.

  Eve Kosofsky Sedgwick (ur. 2 maja 1950 w Dayton w stanie Ohio w USA, zm. 12 kwietnia 2009) – amerykańska historyczka literatury, autorka książek o przełomowym wpływie na gender studies i teorię queer. Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Słownik polszczyzny XVI wieku: Prace nad słownikiem rozpoczęto w 1949 r. z inicjatywy Marii Renaty Mayenowej, są one nadal w toku - przewidywany termin ich zakończenia to rok 2025 . Pierwszy tom ukazał się w 1966 r., ostatnim opublikowanym tomem jest tom XXXV (hasła od Q do ROWNY), który ukazał się w 2011 r. Wydawcą słownika jest Instytut Badań Literackich PAN. Obecnie trwają również prace mające na celu zdygitalizowanie korpusu wszystkich utworów stanowiących materiał źródłowy słownika.

  Teresa de Lauretis - włoska teoretyczka kultury, literaturoznawca, badaczka studiów feministycznych, queerowych i genderowych. Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, posiada doktorat z dziedziny języków nowożytnych i literatury Uniwersytetu Bacconi z Mediolanu, obecnie mieszka i pracuje w USA.

  Ann Snitow – amerykańska feministka, profesor literatury i gender studies w New School for Social Research w Nowym Jorku. Zwolenniczka łączenia postulatów feministycznych z postulatami innych ruchów emancypacyjnych (socjalistycznych, afroamerykańskich, gejowsko-lesbijskich itp.). Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IS UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 1996 roku w wyniku podziału dotychczasowego Instytutu Filozofii i Socjologii na dwa oddzielne instytuty. W jej skład wchodzi 7 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią, pracą socjalną, działalnością samorządową, socjologią pogranicza kulturowego, historią filozofii, antropologią oraz politologią. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach: socjologia i praca socjalna. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 455 studentów w trybie dziennym (309) oraz trybie zaocznym (146), a także 50 doktorantów i 48 słuchaczy studiów podyplomowych. Instytut dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową.

  Nagrody literackie - nagrody przyznawane utworom literackim i ich autorom, przez krytyków lub czytelników. Nagrody są nadawane przez jury (zespół ekspertów, krytyków lub inna grupa osób) lub przez otwarty plebiscyt. Nagrody takie zwykle nadawane są co roku i w uroczysty sposób. Przyznawane są spośród wcześniej wyselekcjonowanych (nominowanych) dzieł, lub spośród wszystkich utworów z danej kategorii.

  Dodano: 18.08.2010. 01:34  


  Najnowsze