• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs na koncepcje interaktywnych stanowisk dydaktycznych wystawy Ruch

  23.12.2010. 12:42
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  Jeśli wiesz, jak można pokazać różne rodzaje ruchu: ruch w skali Ziemi i Kosmosu, ruch wody lub powietrza, ruch w mechanice, biologii i biochemii lub przedstawić zarządzanie ruchem, pojęcie dynamiki w procesach biologicznych, fizycznych i technicznych - jeśli masz pomysł, rusz z nim do nas!

  Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" ogłasza konkurs na koncepcje interaktywnych stanowisk dydaktycznych wchodzących w skład interdyscyplinarnej wystawy o roboczym tytule "Ruch". Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do 21 stycznia 2011 roku, natomiast prace w konkursie można składać do 21 marca 2011 roku. Szczegółowy harmonogram oraz pełna treść Regulaminu konkursu dostępne na stronie www.hewelianum.pl.

  Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych". W wyniku realizacji projektu dziewięć sal ekspozycyjnych Galerii Strzeleckiej - zabytkowego budynku znajdującego się na terenie zespołu fortyfikacji Fortu Góry Gradowej w Gdańsku - zostanie przystosowanych do prowadzenia warsztatów i zajęć praktycznych w ramach programu studiów pomorskich uczelni. Zastosowanie najnowszych technologii oraz interaktywność poszczególnych stanowisk ekspozycji będzie odbiciem innowacyjnego i kreatywnego podejścia do edukacji. Zgodnie z założeniami realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodzieży stojącej przed wyborem kierunku studiów wyższych.

  "Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych" to kolejny projekt wpisujący się w budowę Centrum Hewelianum " nowoczesnego Centrum Nauki, które działa w Gdańsku od 2008 roku. W tej chwili na stałą ofertę Centrum Hewelianum składają się dwie wystawy stałe ("Energia, Niebo i Słońce" - 60 interaktywnych stanowisk przybliżających i ilustrujących tajniki fizyki z astronomią oraz "Wehikuł Czasu " Człowiek i Pocisk" - historyczna podróż przez dzieje fortu z miastem Gdańskiem w tle), wystawy czasowe, innowacyjne zajęcia edukacyjne, cykliczne warsztaty i wykłady popularnonaukowe, imprezy plenerowe lub historyczne wycieczki po terenie fortu. Dzięki dalszej rozbudowie i realizacji następnego etapu budowy Centrum Hewelianum powstaną kolejne interaktywne wystawy prezentujące tajniki z innych dziedzin nauki.

  Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela dr inż. Agata Żwir-Ferenc, pod numerem telefonu 58 300 08 42 wew. 38 lub drogą elektroniczną ([email protected]). Zachęcamy do udziału w konkursie.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Centrum Hewelianum – jest projektem realizowanym przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej w Gdańsku.

  Centrum Hewelianum – jest projektem realizowanym przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej w Gdańsku.

  Samsung Art Master – ogólnopolski konkurs artystyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków artystyczno-plastycznych polskich uczelni wyższych, organizowany od 2004 roku przez firmę Samsung Electronics Polska. Celem konkursu Samsung Art Master jest wyłonienie i wyróżnienie nowych, ciekawych osobowości polskiej sceny artystycznej oraz promowanie nieszablonowego, innowacyjnego podejścia do tematu kultury i sztuki. Konkurs ułatwia młodym, utalentowanym artystom trwałe zaistnienie na rynku sztuki, umożliwiając im realizację i profesjonalną prezentację własnych koncepcji twórczych. Konkurs umożliwia młodym artystom pierwsze konfrontacje z publicznością, kuratorami oraz krytykami sztuki m.in. w ramach wystawy zbiorowej finalistów konkursu w uznanych instytucjach (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki).

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Gdański Areopag – cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów, organizowanych w Gdańsku w latach od 2008 do 2012 przez Forum Dialogu Gdański Areopag, Duszpasterstwo Dziennikarzy oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, podczas których poruszane były tematy etyczne i religijne. Spotkaniom towarzyszyły wystawy, prezentacje oraz akcje charytatywne.

  Dodano: 23.12.2010. 12:42  


  Najnowsze