• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marcin Zaborski autorem najlepszej pracy doktorskiej z politologii

  03.10.2010. 01:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Marcin Zaborski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu nauk politycznych za rok 2009. Nagrodę przyznał Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Praca ta została też wyróżniona w konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego.

  Jak informuje na swojej stronie UKSW, rozprawa Marcina Zaborskiego pt. "Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej" powstała pod kierunkiem profesora Klausa Ziemera (UKSW, Uniwersytet w Trewirze) na seminarium doktoranckim prowadzonym przez profesorów: Anielę Dylus, ks. Helmuta Jurosa i Klausa Ziemera. Została obroniona w czerwcu 2009 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

  Konkurs na najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu nauk politycznych jest co roku organizowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Laureat otrzymuje 5 tys. zł oraz możliwość opublikowania abstraktu pracy doktorskiej w kwartalniku "Studia Nauk Politycznych".

  Rozprawa doktorska dr. Zaborskiego zdobyła również wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę niemcoznawczą.

  Doktor Marcin Zaborski jest adiunktem w Instytucie Politologii UKSW. W pracach badawczych zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym oraz kulturą pamięci. Jest stypendystą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Bierze udział w pracach kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Association.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie. Krzysztof Pałecki (ur. 1943) - polski politolog, prawnik i socjolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politologicznych PAN, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, redaktor czasopisma "Polish Political Science Yearbook". Propagator koncepcji normatywnej teorii władzy politycznej. Eugeniusz Stanisław Kruszewski (ur. 1929) – polski historyk emigracyjny. Studia ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1957-62, magister ekonomii). Na emigrabji politycznej od 1969 w Danii. Studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii w Kopenhadze (1971-73) a następnie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu w Londynie zakończone doktoratem nauk politycznych w 1975. Habilitacja w zakresie historii stosunków międzynarodowych w 1980. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych (1985-1999) i Wydziału Humanistycznego (1998-2009) PUNO. W 1985 stoi na czele Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Inicjator Nagrody naukowej im. Stanisława Sawickiego za prace w języku polskim lub językach obcych o związkach Polski z krajami regionu skandynawskiego i wiedzy o Skandynawii w Polsce (od 1995). Członek: Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Katolickiego Towarzystwa Historycznego w Danii, Instytutu Kaszubskiego, Akademii Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Polskiego PEN-Clubu.

  Tadeusz Kamiński (ur. 24 października 1967 w Warszawie) – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WNHiS UKSW). Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr. Początki instytutu sięgają roku 1965 kiedy to przy Wydziale Prawa utworzone zostało Studium Nauk Politycznych. Zostało ono przekształcone w Instytut Nauk Politycznych w 1969 roku.

  Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego. Jarosław Szymanek (ur. w Warszawie), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., politolog, ustrojoznawca, specjalista z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Autor ponad 170 publikacji z zakresu współczesnych ustrojów państwowych, prawa konstytucyjnego oraz stosunków państwo-kościół. Główne obszary zainteresowań: porównawcze prawo parlamentarne; instytucje ustrojowe w porównawczym prawie konstytucyjnym, zwłaszcza parlament i głowa państwa; prawo wyborcze i systemy wyborcze; teoria konstytucjonalizmu; ustrój polityczny Francji; konstytucyjny wymiar stosunków państwo - kościół.

  Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych (IPSA - International Political Science Association) organizacja powstała w 1949 roku pod egidą UNESCO. Towarzystwo zajmuje się m.in. popularyzowaniem wiedzy na temat nauk politycznych, organizowaniem współpracy międzynarodowej naukowców w tej dziedzinie. Marcin Starzecki (ur. 6 sierpnia 1985 w Warszawie) – polski reżyser, II reżyser, scenarzysta, producent, twórca teledysków i reklam. Absolwent 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs przedszkola filmowego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Mierzy 199 cm wzrostu.

  Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe.

  Artur Wejkszner (ur. 1971) – polski politolog, dr hab. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Studiów Strategicznych oraz adiunkt Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora naukowego za pracę „Wolność w polskiej myśli politycznej”, której promotorem był prof. Jacek Sobczak. Za pozycję „Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu” uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce.

  Jakub Lewicki - specjalista z zakresu architektury i historii sztuki, szczególnie okresu modernistycznego; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Łukasz Szurmiński (ur. 1975) - polski medioznawca i publicysta, wykładowca akademicki, a także autor tekstów. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku politologia i nauki społeczne. W latach 2000-2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. dydaktycznych tejże uczelni.

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach (fr. Ecole Internationale des Sciences Politiques de Katowice) została utworzona w listopadzie 1993 roku i powstała jako jednostka wspólna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux we Francji (fr. Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux) oraz Wydziału Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii (fr. Département des Sciences Politiques Université Catholique de Louvain-la-Neuve). Jej siedziba mieści się na trzecim piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

  Stanisław Sulowski – polski politolog ,profesor Uniwersytetu Warszawskiego,dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, były urzędnik państwowy. Marceli Burdelski (ur. 26 kwietnia 1952) – polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Toruńskiej Szkole Wyższej, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, członek Komitetu Studiów nad Azją i Pacyfikiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, skarbnik w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2006-2009 i 2009-2012, wiceprzewodniczący Komitetu Badawczego 42 IPSA: System of integration divided nations, były zastępca dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultant i były doradca ministra spraw zagranicznych.

  Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – w skrócie IPS WDiNP UW. Jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Wawrzyniec Konarski (ur. 1957) – polski politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

  Witalij Krywoszejin (ukr. Віталій Володимирович Кривошеїн: ur. 17 śierpnia 1970) – ukraiński politolog, doktor nauk politycznych, profesor Narodowego Uniwersytetu Dnipropietrowskiego. Ukończył Narodowy Uniwersytet Dnipropietrowski w 1996. W 2003 otrzymał stopień kandydata nauk, a w 2010 doktora nauk politycznych. Z 2005 jest zastępcą dekana fakultetu socialno-humanitarnego. Witalij Krywoszejin wydał ponad sto prac w politologii. Zainteresowania naukowe: metodologia nauky politycznej, ryzyk polityczny, kryza polityczna.

  Dodano: 03.10.2010. 01:06  


  Najnowsze