• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Za Zasługi dla Miasta Torunia dla prof. Salmonowicza

  04.01.2012. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Stanisław Salmonowicz, wybitny historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymał medal "Za Zasługi dla Miasta Torunia". Medal przyznawany jest przez Radę Miasta Torunia. Jego wręczenie nastąpiło na uroczystej sesji Rady z okazji 778. rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich.

  Jak poinformowano na stronie UMK, prof. Salmonowicz został uhonorowany za dorobek w dziedzinie prawa i historii, trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój miasta oraz rozsławianie Torunia na arenie krajowej oraz międzynarodowej poprzez twórczość poświęconą historii grodu Kopernika.

   

  Stanisław Salmonowicz jest wybitnym historykiem i historykiem prawa, uznanym autorytetem w dziedzinie historii Pomorza, Prus i Niemiec oraz najnowszej historii Polski. Badania nad dziejami Torunia rozpoczął w 1959 r.; na Uniwersytecie Warszawskim obronił doktorat poświęcony Krystianowi Steinerowi, toruńskiemu prawnikowi okresu Oświecenia. Po przyjeździe do Torunia w 1966 r. zajął się m.in. dziejami Gimnazjum Akademickiego, życiem kulturalnym i naukowym dawnego Torunia, stosunkami religijnymi w mieście. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych i popularyzatorskich poświęconych Toruniowi i jego mieszkańcom, współtworzył m.in. monumentalną "Historię Torunia" pod red. prof. Mariana Biskupa.

  Prof. Salmonowicz urodził się w 1931 r. w Brześciu nad Bugiem, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika kierował Katedrami: Historii Państwa i Prawa Polskiego, Dawnego Prawa Niemieckiego oraz Prawa Niemieckiego w Polsce. W 1970 r. został aresztowany za działalność opozycyjną i spędził cztery miesiące w areszcie. Pozbawiono go wówczas funkcji prodziekana Wydziału Prawa, a następnie zwolniono z pracy. Na UMK powrócił dopiero w 1981 r.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego – nagroda dla artystów przyznawana przez władze samorządowe Torunia, ustanowiona przez Radę Miasta Torunia uchwałą nr 1055/2002 z dnia 11 kwietnia 2002 r. Przyznaje ją prezydent Torunia. Stanisław Antoni Salmonowicz (ur. 9 listopada 1931 w Brześciu nad Bugiem) – polski prawnik, profesor historii prawa, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii prawa i historii administracji. Honorowy Obywatel Miasta Torunia - wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Torunia osobom związanym z miastem, o uznanym autorytecie, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię.

  Medal „Thorunium” – specjalna nagroda przyznawana przez prezydenta miasta Torunia w uhonorowaniu zasług dla miasta. Odznaczenie to, przyznawane z inicjatywy własnej prezydenta, może zostać wręczone firmom, organizacjom i stowarzyszeniom lub osobom fizycznym. Nierzadko medal jest wręczany w uznaniu wieloletnich zasług w ramach obchodzonych jubileuszy lub rocznic powstania firmy. Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, instytucja powstała 9 kwietnia 1993 roku w Toruniu. Do podstawowych zadań Towarzystwa należy przede wszystkim promocja Torunia w miastach partnerskich, bliższe zaprezentowania miast bliźniaczych w Toruniu oraz utrzymywanie z nimi stałych kontaktów. Siedziba Towarzystwa Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia mieści się w Dworze Mieszczańskim w Toruniu, przy ulicy Podmurnej 4/6. Rada Miasta Torunia oddała Towarzystwu budynek na użytkowanie na 25 lat.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WPiA UMK) – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział posiada II kategorię jednostek naukowych.

  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje obecnie funkcję prodziekana ds. studiów administracyjnych na WPiA UJ. Specjalizuje się w historii prawa okresu II Rzeczypospolitej. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach .

  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, to społeczna instytucja powołana do życia w 1990 roku z inicjatywy gen. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej. Współzałożycielami fundacji są prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz i prof. dr hab. Grzegorz Górski. Prezesem fundacji jest Dorota Zawacka-Wakarecy.

  Piernikowa Aleja Gwiazd – pomysł mieszkańców Torunia uhonorowywania najsłynniejszych torunian i osób związanych z Toruniem, poprzez umieszczenie odlewu podpisu znanego torunianina na trotuarze. Pomysł znalazł się w Strategii Miasta Torunia w 2001 roku. Nazwa "piernikowa" aleja bierze się z wyjątkowej popularności pierników – symbolu Torunia.

  Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat. Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

  Dodano: 04.01.2012. 00:25  


  Najnowsze