• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MSZ ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie

  25.11.2011. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Autorzy prac magisterskich poświęconych współczesnym stosunkom międzynarodowym mogą wziąć udział w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). Na najlepszych czekają nagrody pieniężne i stać w MSZ. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia.

  Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych w zakresie: realizacji interesów Polski w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych; stosunków Polski z wybranym państwem lub grupą państw; polityki Polski w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego; integracji Polski z Unią Europejską.

   

  Kandydaci do nagrody mogą pisać również o: polityce Polski na forum organizacji międzynarodowych; problemach prawa międzynarodowego i teorii stosunków międzynarodowych; problematyce wielostronnej współpracy gospodarczej; polityce Polski wobec środowisk polonijnych; promocji Polski za granicą, w tym polskiej kultury i nauki.

  Jak informuje MSZ, dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość finansowanego przez MSZ stażu w wybranej komórce organizacyjnej ministerstwa lub placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie 2012 roku.

  Prace konkursowe, wraz z opiniami recenzentów i promotora oraz CV magistranta, należy przesyłać do 31 grudnia za pośrednictwem uczelni, w której odbył się egzamin magisterski na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Centrum Rozwoju Zawodowego; ul. Bagatela 14;00-580 Warszawa, z dopiskiem: "Konkurs MSZ".

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Stosunków Międzynarodowych – niezależny, pozarządowy ośrodek zajmujący się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi dla Polski problemami polityki międzynarodowej. Instytucja została założona przez ambasadora Janusza Reitera, który pełni funkcje prezesa. Podstawowym zadaniem Centrum jest doradztwo polityczne, stałe monitorowanie działań rządu w polityce zagranicznej oraz opisywanie aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski. W tym celu przygotowuje raporty i analizy, organizuje konferencje i seminaria, publikuje artykuły i książki, prowadzi projekty badawcze i grupy robocze. W ciągu wieloletniej działalności Centrum Stosunków Międzynarodowych udało się stworzyć grono stałych współpracowników oraz zbudować forum dyskusji o polityce zagranicznej dla polityków, parlamentarzystów, urzędników państwowych i lokalnych, dziennikarzy, naukowców, studentów i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych. Uczestnicy stosunków międzynarodowych – podmioty biorące udział w stosunkach międzynarodowych. Określenie to bywa używane zamiennie z terminami strony stosunków międzynarodowych oraz aktorzy stosunków międzynarodowych. Nie należy go natomiast mylić z pokrewnym, jednak nie w pełni tożsamym pojęciem podmiotów prawa międzynarodowego. Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych - MGIMO (ros. Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской федерации - w skrócie МГИМО (у) МИД России lub МГИМО-Университет), jedna z najbardziej prestiżowych uczelni dyplomatycznych na świecie, kształcąca specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych. Instytut podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji.

  Międzynarodowe Biennale Miniatury – cykliczny konkurs plastyczny o zasięgu światowym, organizowany przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Adresowany jest do artystów profesjonalnych oraz studentów lat dyplomowych uczelni artystycznych. Uczestnicy przesyłają do trzech prac w formacie nie większym niż 10 x 10 cm. Jury powoływane przez organizatorów przyznaje Grand Prix, nagrody pieniężne oraz wyróżnienia honorowe. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych.

  Józef Waldemar Wiejacz (ur. 8 marca 1933 w Jędrzejowie) - dyplomata, magister historii stosunków międzynarodowych Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1951-1955). Zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 1954-2006. Reżim - we współczesnej teorii stosunków międzynarodowych oznacza pewien rodzaj instytucji, czyli powiązanych ze sobą norm, procedur i oczekiwań, regulujących całościowo pewien wyróżniony tematycznie obszar stosunków międzynarodowych (np. reżim prawa autorskiego czy międzynarodowego obrotu bananami). Reżimy wyznaczają ramy do działań aktorów i w danym obszarze problemowym tworzą określony porządek międzynarodowy.

  Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 roku połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Marian Mroczko (ur. 22 grudnia 1938 w Boryni woj. lwowskie) – polski historyk, prof. zw. dr hab. Specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX w., dziejach polskiej myśli politycznej, historii stosunków międzynarodowych, biografistyce.

  Jan Rowiński – polski badacz stosunków międzynarodowych i dyplomata, jedna z najważniejszych postaci polskich badań politologicznych nad Chinami. W 1959 ukończył Instytut Dyplomatyczny w Pekinie. W 1965 uzyskał doktorat, a w 1987 habilitację. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 19601969 oraz 19932004, w tym w latach 19952001 jako zastępca ambasadora RP w Pekinie w randze radcy – ministra pełnomocnego. W latach 19691993 i 20042007 analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

  Instytut Polski w Tel Awiwie – podlegający Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP instytut zajmujący się upowszechnianiem polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w Izraelu, a także promocją współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego.

  Dodano: 25.11.2011. 13:19  


  Najnowsze