• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda dla studentów mechatroniki UWM w międzynarodowym konkursie

  15.04.2012. 15:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci mechatroniki UWM w Olsztynie zdobyli trzecie miejsce w konkursie "Xplore New automation award 2012". Wojciech Wiśniewski, Jarosław Rychlica, Piotr Zaroń i Tomasz Gogolewski to podopieczni dra inż. Michała Śmieji. W konkursie organizowanym raz na cztery lata przez niemiecką firmę Phoenix Contact, zajmującą się techniką połączeń elektrycznych i automatyką przemysłową, startowały zespoły z całego świata.

  Jak informuje na swoich stronach uczelnia, konkurs był organizowany w siedmiu kategoriach: edukacja, budynki, środowisko, fabryka, sieci, rekreacja i projekty powstałe w kooperacji. Ekipa z UWM wystartowała w kategorii "edukacja". Studenci zbudowali dydaktyczny model transportu podwieszanego. Takie rozwiązanie można zaobserwować np. w przemyśle, w lakierniach części samochodowych, magazynach i przy transporcie elementów lub produktów.

  Jak podkreślają sami nagrodzeni, nie było łatwo zakwalifikować się do konkursu, w którym do tej pory żaden zespół z Polski nie zdobył wyróżnienia. Przyznają, że wybudowanie modelu nie byłoby możliwe, gdyby nie finansowa pomoc macierzystej uczelni. Choć w pierwszym etapie jury ze wszystkich złożonych projektów teoretycznych wyróżniło sto najlepszych z całego świata i dało tym zespołom pieniądze na ich realizację, to nagroda, którą zdobyli studenci UWM wystarczała jedynie na zakup elektroniki do projektu. Aby model mógł funkcjonować rektor UWM przeznaczył na ten cel dodatkowe środki na część mechaniczną, m.in. tory, rozjazdy, wózki, przekładnie itp.

  Zbudowany model transportu podwieszanego zostanie na stałe w Katedrze Mechatroniki UWM. W opinii jego twórców, nauka na takim modelu jest łatwiejsza, bo "wszystkiego można dotknąć i wszystko zobaczyć".

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku. Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport. International Genetically Engineered Machine (iGEM) to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział drużyny studentów najczęściej złożone z kilku lub kilkunastu osób pod opieką co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni. Ponadto w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – utworzona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 r. przy pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej powstałej w 1994 r. Prezesem Fundacji był Kazimierz Marcinkiewicz, współzałożyciel i aktywny działacz uczelni, od 1998 r. Przewodniczący Konwentu. Po pierwszym roku istnienia społeczność akademicka uczelni wynosiła 1900 studentów i 200 słuchaczy kolegiów. Studenci mogli wybrać spośród sześciu specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, język polski i język niemiecki. Władysław Wiatr (ur. 1908, zm. 20 maja 1962) – szopkarz krakowski, z zawodu strażnik monopolu spirytusowego. W Konkursie szopek krakowskich brał udział w latach 1957-1961. Był trzykrotnym laureatem I nagrody w konkursie (lata 1958, 1959, 1960). W roku 1957 i 1961 zdobył II nagrodę w konkursie.

  Ekonomika miast – dziedzina nauk ekonomicznych zajmująca się analizą miast. Używając narzędzi ekonomicznych, analizuje się takie zagadnienia jak przestępczość, edukacja, transport zbiorowy, mieszkalnictwo. W wąskim znaczeniu tego terminu, jest to dziedzina mikroekonomii, która studiuje strukturę miasta oraz rozmieszczenie firm i gospodarstw domowych. Jej kluczowym modelem ekonomicznym jest model miasta monocentrycznego opracowany w latach 60. XX wieku przez Williama Alonso, Richarda Mutha i Edwina Millsa. MeKaDo – nieistniejący niemiecki zespół, reprezentant Niemiec na 39. Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 r. W jego skład wchodziły Melanie Bender, Kati Karney i Dorkas Kieler. Nazwa zespołu pochodzi od dwóch pierwszych liter imion każdej z członkiń. Podczas Konkursu Eurowizji MeKaDo zajął trzecie miejsce z piosenką Wir geben`ne Party, zdobywając 128 punktów, w tym dwie dwunastki od Rumunii i Węgier. Mimo wysokiej lokaty ani piosenka, ani późniejszy album nie odniosły sukcesu. Wkrótce zespół uległ rozpadowi.

  Jerzy Lemanowicz (ur. 1929 w Wilnie, zm. 18 sierpnia 2013) – polski specjalista w zakresie technologii maszyn i sprzętu precyzyjnego, docent dr inż., wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej (PW), nauczyciel akademicki Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) na tejże uczelni, a także w latach 1975-1991 dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego. Model Baumola-Allaisa-Tobina (BAT) – model ekonomiczny, w którym zasoby środków pieniężnych zachowują się podobnie jak zapasy. Jest adaptacją modelu ekonomicznej wielkości dostawy - EOQ (economic order quantity) dla potrzeb zasobów środków pieniężnych.

  Henryk S. Kolka (w publikacjach także H.S. Kolka-Tuszyński; ur. 1944) - elektronik, menedżer, analityk procesów gospodarczych, specjalista w zakresie zarządzania wiedzą w biznesie, profesor nadzwyczajny, rektor Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach.

  World Beer Cup - największy piwny konkurs na świecie odbywający się co dwa lata w Stanach Zjednoczonych. Organizowany jest od 1996 r. przez Brewers Association. Na konkursie przyznawane są medale złote, srebrne i brązowe. W 2010 r. do konkursu zgłoszono 3330 piw z 642 browarów z 44 państw. Piwa podzielone na 90 kategorii oceniało 179 jurorów z 26 państw.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Model deterministyczny to model matematyczny, który danemu na wejściu zdarzeniu jednoznacznie przypisuje konkretny stan. Opis modelu nie zawiera żadnego elementu losowości. Oznacza to, że ewolucja układu w modelu deterministycznym jest z góry przesądzona i zależy wyłącznie od parametrów początkowych lub ich wartości poprzednich.

  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus. 60. Konkurs Piosenki Eurowizji 2015 zostanie zorganizowany w 2015 roku przez austriackiego nadawcę publicznego Österreichischer Rundfunk (ORF), dzięki wygranej austriackiej reprezentantki, Conchity Wurst, z utworem „Rise Like a Phoenix” podczas konkursu w 2014 roku. Będzie to drugi konkurs organizowany przez Austrię, po konkursie w 1967 roku. Organizatorzy nie zdecydowali jeszcze, gdzie odbędą się koncerty konkursowe – o prawo do organizacji stara się siedem austriackich miast. Chociaż początkowo ogłoszono, że konkurs odbędzie się 12, 14 i 16 maja, w informacji dla potencjalnych gospodarzy telewizja ORF zasugerowała, że koncerty odbędą się tydzień później, tj. 19, 21 i 23 maja.

  Rajd Na przekór – rajd główny organizowany przez AKG Halny w Poznaniu, odbywający się co roku w okolicach Święta Niepodległości. Rajd ten powstał w połowie lat osiemdziesiątych. Studenci postanowili wówczas, że pojadą na rajd, choć ówczesny zarząd klubu nie wydał na to zgody. Studenci, na przekór zarządowi i reżimowi komunistycznemu, postanowili mimo wszystko pojechać. Piotr Michalczyk (ur. 1960) – szopkarz krakowski. W konkursie szopek krakowskich uczestniczy nieprzerwanie od 1995 roku; wielokrotnie zdobywał II i III nagrody w konkursie. W 2010 roku zdobył I nagrodę w kategorii szopek średnich. Jego dzieła znajdują się w kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

  Schemat blokowy (schemat strukturalny, ang. block diagram) - w teorii sterowania użyteczna i prosta graficzna metoda analizy układów regulacji. Przy analizie i projektowaniu układów często bardzo użyteczne jest graficzne przedstawienie modelu strukturalnego układu można wówczas stworzyć model w postaci schematu blokowego. Nauki podstawowe (nauki czyste) – obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie określonego problemu, np. w technice czy przemyśle.

  Ogólnopolski Konkurs Chórów "Ars Liturgica": Konkurs organizowany co dwa lata przez Oddział Bydgoszcz Związku Chórów Kościelnych Caecilianum oraz Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej w Toruniu. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej i zagranicznej sakralnej twórczości chóralnej, o tematyce liturgicznej W konkursie biorą udział chóry amatorskie i zespoły wokalne w jednej z dwu kategorii: chórów kościelnych lub chórów świeckich. Brabus E V12 / S - pierwszy pojazd tego typu powstał w 1996 roku. Brabus poprzez zbudowanie tego modelu stał się producentem najszybszych limuzyn świata. I w roku 1996 ten model stał się najszybszą limuzyną świata do roku 2003. Do klasycznego nadwozia klasy E użyto monstrualnego silnika z samochodów klasy S i SL. Powiększono pojemność do 7.3 L i moc do 530KM. Później zaprezentowano model 7.3 S. Produkowano równocześnie dwie wersje tego wyjątkowego pojazdu - sedan i model (T) kombi. Również model T był najszybszym wozem w swojej klasie. Rozwijał wówczas prędkość maksymalną 320 km/h, a więc niemalże tyle co supersamochód F40 (324 km/h). Jednym z pierwszych właścicieli tego auta był Michael Schumacher, który zamówił wersję kombi tego pojazdu (T). Razem wyprodukowano 15 sztuk tego modelu zarówno modelu sedan, jak i kombi.

  Dodano: 15.04.2012. 15:04  


  Najnowsze