• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Kalmaru czeka na obrońców Bałtyku

  09.01.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  100 tys. koron szwedzkich czeka na zwycięzcę tegorocznej międzynarodowej Nagrody Kalmaru. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac poświęconych ochronie Morza Bałtyckiego albo twórcy innowacyjnych rozwiązań sprzyjających polepszeniu środowiska naturalnego. Wnioski należy przesyłać do 30 marca.

  Nagrody od 14 lat przyznaje szwedzkie miasto Kalmar za pośrednictwem Fundacji "Środowisko dla człowieka". Otrzymują je osoby lub instytucje, które działają na rzecz poprawy środowiska naturalnego zwłaszcza Morza Bałtyckiego i wód otaczających Miasta Hanzeatyckie.

   

  W konkursie będą oceniane również propozycje działań praktycznych lub strategicznych, które mają uświadamiać społeczeństwo o celowości indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego.

  We wniosku konkursowym należy umieścić krótką informację dotyczącą projektu lub opis działań osoby czy organizacji. Wymagana jest też dokumentacja. Preferowanym językiem zgłoszeń jest angielski lub szwedzki.

  Wnioski mogą składać szkoły, uczelnie, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Możliwe są zgłoszenia indywidualne, ale kandydatury mogą też przesyłać inni.

  Zwycięzców wybierze jury, w którego składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele Kalmaru, Bernd Saxe - prezydent Hanzy i burmistrz Lubeki oraz Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska.

  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Kalmaru http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=39248 w zakładce: Kalmar International Environment Award.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Guldfågeln Arena – stadion położony w Kalmarze w Szwecji. Stadion położony jest w rejonie zwanym Bilen, na północny-zachód od Kalmaru. Jest areną zmagań klubu piłkarskiego Kalmar FF. Arena zastąpiła Fredriksskans, dawny stadion Kalmar FF. Koszt budowy stadionu wyniósł około 250 milionów koron szwedzkich. Fundusze na jego budowę pochodziły od klubu, urzędu miejskiego w Kalmarze i od Sveafastigheter - firmy zajmującej się nieruchomościami. Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej. Rada Państw Morza Bałtyckiego jest kolejnym etapem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie. Tuż po jej zakończeniu rządy Polski i Szwecji, wystąpiły z propozycją zwołania konferencji szefów rządów, poświęconej ochronie środowiska Morza Bałtyckiego. Na konferencji, która odbyła się w dniach 2–3 września 1990 roku w Ronneby w Szwecji, przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Rady Państw Morza Bałtyckiego nie należy mylić z Radą Bałtycką, która jest politycznym związkiem Litwy, Łotwy i Estonii. Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna: Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

  Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska. Free Your Mind (dosłownie Uwolnij swój umysł) – nagroda ta przyznawana jest, aby uwrażliwić widzów w sprawach drażliwych, ważnych kwestiach społecznych, przypadkach łamania praw człowieka, praw politycznych i obywatelskich, ochrony środowiska promując tym samym organizacje pozarządowe jak i pojedyncze osoby, które zajmują się daną tematyką. Przyznana nagroda wiąże się również z pomocą finansową i kampanią medialną promującą zwycięzcę na wszystkich antenach międzynarodowego MTV.

  Gmina Kalmar (szw. Kalmar kommun) – jedna z 290 szwedzkich gmin. Gmina położona jest w regionie Kalmar, siedzibą jej władz jest miasto Kalmar. Greenpeace – międzynarodowa organizacja pozarządowa, znana jako Fundacja Greenpeace. Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Obecnie organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność w 42 krajach na całym świecie. Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct dialogue), których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Right Livelihood Award – nagroda ufundowana w 1980 przez szwedzkiego pisarza i filantropa Jakoba von Uexkülla, przyznawana co roku osobom "pracującym nad praktycznymi i godnymi naśladowania rozwiązaniami najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi staje dzisiaj świat". Międzynarodowe jury przyznaje co roku zwykle cztery nagrody osobom lub instytucjom działającym na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, edukacji, pokoju, itp. Laureaci otrzymują nagrodę w wysokości około 250 tys. dolarów (nie dotyczy to laureatów nagrody honorowej). Nagroda nazywana jest często "alternatywną Nagrodą Nobla".

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Wielki Europejski Dział Wodny lub Europejski Dział Wodny – dział wód między zlewiskiem Morza Czarnego a zlewiskiem Morza Bałtyckiego. W Polsce przebiega on mniej więcej wzdłuż granic południowych kraju przez Sudety i Karpaty, stąd też niemal cały obszar kraju znajduje się w zlewni Bałtyku, jedynie górna część dorzecza Strwiąża w Ustrzykach Dolnych i okolicach oraz niewielkie skrawki Masywu Śnieżnika w Sudetach i Kotliny Orawskiej na Podhalu znajdują się w zlewni Morza Czarnego.

  Dodano: 09.01.2012. 00:19  


  Najnowsze