• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) ogłosił konkurs na grafikę

  04.04.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) organizuje konkursie na najlepszą graficzną interpretację (projekt w wersji cyfrowej) przysłowia "Co kraj to obyczaj". Zwycięska propozycja zostanie wykorzystana w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Europejskich Dni Dziedzictwa 2012, których tematem przewodnim są "tajemnice codzienności" - poinformował PAP rzecznik NID Dariusz Bogacz.

  "Przysłowia są częścią mozaiki dziedzictwa niematerialnego, są kwintesencją postrzegania i obrazowania codzienności z dystansem i poczuciem humoru - czytamy w komunikacie NID. -Szczególnie przysłowie "Co kraj, to obyczaj" - pokazuje, że dostrzegamy odmienność zachowań, obyczaju, stroju, muzyki, potraw, czyli codziennych spraw, a więc dziedzictwa niematerialnego, z którym się identyfikuje każdy człowiek."

  Przysłowia, które są jednym z przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, są ściśle związane z tegoroczną edycją Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Obchody odbędą się w dwa wrześniowe weekendy, pod hasłem Tajemnice codzienności. Temat przewodni EDD 2012 nawiązuje do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r., w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

  Projekty należy przesłać do 13 kwietnia 2012 roku, na adres mailowy: [email protected] w formacie "jpeg". W mailu należy umieścić dane autora (imię, nazwisko, nr telefonu) oraz pisemną zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych na potrzeby przeprowadzenia konkurs.

  Dodatkowe informacje na temat Europejskich Dni Dziedzictwa można znaleźć na stronach: www.edd2012.pl oraz www.zabytek.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (ang.: Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) - Proklamacje ogłaszane przez UNESCO w latach 2001 - 2005 w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych. W latach 2001 - 2005 ogłoszone zostały trzy Proklamacje (2001, 2003, 2005), w ramach których wyróżniono łącznie 90 zjawisk. Program ten nie będzie przez UNESCO kontynuowany ze względu na wejście w życie Konwencji z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Artykuł 31 pkt. 3 Konwencji stwierdza, że "nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji" (Konwencja weszła w życie 20 kwietnia 2006 r.). Zjawiska objęte Proklamacjami na mocy Art. 31 pkt. 1. Konwencji wpisane zostały na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tworzoną na mocy tej Konwencji. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu.

  Karnawał w Binche – doroczne wydarzenie muzyczno-taneczne, organizowane w Binche przez trzy ostatnie dnie karnawału. Jeden z najstarszych ulicznych karnawałów w Europie. W 2003 roku został proklamowany Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości a w 2008 roku wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  „Mižerja” – chorwackojęzyczny utwór chorwackiej grupy Klapa s Mora wydany w 2013 roku przez wytwórnię Croatia Records. Autorem piosenki jest Goran Topolovac, a producentem - Nikša Bratoš. Kompozycja został nagrany a cappella, w tradycyjnym stylu klapa, który został wpisany na listę Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się:

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO – powstała w Zamościu organizacja zrzeszająca niektóre instytucje i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Siedzibą Ligi jest Toruń.

  Park Narodowy Cát Tiên – park narodowy leżący na terenie południowego Wietnamu. Utworzony został 7 lipca 1978 na obszarze 73 878 ha (738,78 km²). Od 2001 roku należy do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Architektura Krakowa: Zespół architektoniczno-urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Stare Miasto w Krakowie zaliczane było do najwyższej w skali krajowej "0" klasy zabytków. Historyczne centrum Krakowa znajduje się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Ahn Sook-sun, kor.안숙선 (ur. 5 września 1949 r. w Namwonie, Korea Południowa) − śpiewaczka pansori, uznawana jest za "primadonnę koreańskiej muzyki klasycznej", mianowana Perłą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Dodano: 04.04.2012. 07:19  


  Najnowsze