• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Order Odrodzenia Polski dla badaczki ziemiaństwa polskiego

  29.12.2011. 07:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badaczka ziemiaństwa polskiego oraz działaczka Solidarności prof. Janina Leskiewicz odebrała we wtorek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

  Order został przyznany z okazji jubileuszu dwudziestolecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego za "wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

  "Całe życie poświęciła pani na nauczanie tego, czego nie widać, a co jedynie można ubrać w słowa - uczyła pani polskości i tradycji. Także w czasach, gdy było to zabronione. Jestem zaszczycony, że mogę uhonorować panią tak wysokim odznaczeniem państwowym" - powiedział podczas uroczystości wojewoda mazowiecki.

  Prof. Janina Leskiewicz urodziła się na Ukrainie w okolicach Białej Cerkwi w 1917 roku. Rok później wraz z rodzicami i starszą siostrą przyjechała do Polski. Kształciła się w Gimnazjum Żeńskim im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, później ukończyła wydział humanistyczny. Podczas okupacji uczyła historii na tajnych kompletach.

  Była aktywistką Solidarności, a po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w organizowaniu pomocy dla represjonowanych, głównie ze Śląska. Jest autorką i współautorką licznych publikacji m.in. obszernej historii szkoły im. J. Słowackiego, wydanej w 1986 roku oraz redaktorką słownika "Ziemianie polscy XX wieku". Obecnie mieszka w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  akn/ ls/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Janina Leskiewiczowa (ur. 15 września 1917 w Olszanie na Ukrainie, zm. 7 lipca 2012 roku) – polska historyk. Ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, a następnie studia wyższe na Wydziale Humanistycznym UW. Nauczycielka historii na tajnych kompletach w czasie okupacji. Pracownik naukowy w Instytucie Historycznym UW (1946-1953) i w Instytucie Historii PAN (1953-1988). Zajmowała się historią społeczną i gospodarczą. Autorka i redaktor wielu prac naukowych i badawczych z dziedziny historii wsi i dziejów społeczeństwa polskiego w XIX w. Redaktor wielotomowego Słownika Biograficznego Ziemianie Polscy XX wieku. Przedwojenna harcerka aktywnie zaangażowana w działalność "Trójki" - 3 WŻDH. Członek "Solidarności", organizatorka pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym. W latach 80. współorganizatorka niezależnego Studium Kultury Chrześcijańskiej przy kościele pw. św. Trójcy w Warszawie. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Odznaczona m.in. medalem Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Roman Myśliwiec – polski winiarz i szkółkarz, popularyzator winiarstwa i fotograf, uznawany za prekursora odrodzenia polskiego winiarstwa pod koniec XX wieku. Autor licznych książek i publikacji poświęconych winiarstwu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezes Polskiego Instytutu Winorośli i Wina Lista osób odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w okresie III Rzeczypospolitej – obejmuje damy i kawalerów Orderu Odrodzenia Polski I klasy (najwyższej klasy tego orderu), którym został on przyznany na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie III RP. Każdy Prezydent RP jest z urzędu również kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

  Halina Maria Mąderek-Matysik, z domu Londońska, pseudonim Sowa (ur. 5 maja 1934 w Poznaniu) – polska nauczycielka, działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, odznaczona w 1989 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bogdan Horodyski (ur. 9 maja 1904 w Opatowie zm. 24 maja 1965 w Warszawie) - historyk, bibliotekarz. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a świadectwo dojrzałości otrzymał w 1925 roku w Miejskim Gimnazjum Realnym w Radomiu. Studia wyższe ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 30 maja 1932 roku otrzymał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Od 1936 roku był pracownikiem i kustoszem biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.W latach 1937-1939 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego Oskara Haleckiego. Gotowa już praca doktorska na temat roli Ziemowita Mazowieckiego w czasie przedjagiellońskiego bezkrólewia spłonęła we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji współpracował też z tajnym Uniwersytetem oraz gromadził w Bibliotece Narodowej polską prasę konspiracyjną. W 1945 podjął pracę w Bibliotece Narodowej. W 1956 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Narodowej (ówczesny dyrektor Władysław Bieńkowski został powołany na stanowisko ministra oświaty). W latach 1953-1960 prowadził zajęcia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 redaktor "Przeglądu bibliotecznego". Od 1957 roku aż do śmierci był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego otrzymał: Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej (1954), i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955) oraz Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury". .

  Antoni Jacek Jerz (ur. 11 października 1944 w Radomiu, zm. 31 stycznia 1983 tamże) – działacz opozycyjny i niepodległościowy, założyciel i wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, twórca i przywódca radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej oraz członek władz krajowych KPN, założyciel i członek władz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, delegat na I Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność", internowany i szykanowany w stanie wojennym, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Figuruje na liście ofiar stanu wojennego. Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pomnik Wacława Milkepomnik założyciela najstarszego dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke", działacza społecznego, odznaczonego: Orderem Uśmiechu, tytułem Płocczanin Roku 1976, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Janina Hlebowiczówna (ur. - zm. ) - pedagog, działaczka harcerstwa przed 1939. Była drużynową wileńskiej V Drużyny im. Józefa Sułkowskiego. Pracowała w IX szkole średniej z polskim językiem wykładowym w Wilnie, w której uczyła chemii. Wspomniana szkoła powstała z połączenia dwóch szkół przedwojennych, tj. Gimnazjum i Liceum oo.Jezuitów oraz Gimnazjum i Liceum SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W czasie okupacji uczyła w tajnych zorganizowanych kompletach szkolnych w Wilnie. Po aresztowaniu przez Gestapo Heleny Straszyńskiej przejęła na parę miesięcy jej obowiązki jako kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Zorganizowanego Polskiego Szkolnictwa Tajnego w Wilnie. Stanisław Harsimiuk (ur. 21 października w 1939 w Komarówce Podlaskiej) – polski pisarz, dziennikarz i reportażysta, mieszkający w Lublinie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986).

  Order chlebowy – potoczna nazwa dla wszystkich wysokich odznaczeń państwowych (grupę tę tworzyło sześć orderów i piętnaście odznak tytułów honorowych) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, których nadanie dawało specjalne uprawnienia emerytalno-rentowe. Ten dodatek do rent i emerytur zwany był powszechnie dodatkiem chlebowym. Najbardziej znanym określeniem był tzw. krzyż chlebowy, czyli Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, będący najniższą, V klasą tego Orderu, który był nadawany z tzw. „automatu” za 30 przepracowanych lat, np. nauczycielom (od 1972), górnikom, hutnikom, urzędnikom państwowym i pracownikom upowszechniania kultury (w latach 80.). W sumie nadano go 63 416 razy, a łączna liczba wszystkich odznaczeń chlebowych to około 900 tys.. Niezależnie od liczby posiadanych odznaczeń chlebowych, osobom uprawnionym przysługiwał tylko jeden dodatek.

  Witold Filler (ur. 13 stycznia 1931, zm. 11 lutego 2009) – polski aktor, pisarz, dziennikarz, publicysta, specjalizujący się w krytyce teatralnej, historii polskiego teatru, szczególnie kabaretu i cyrku. Członek i działacz PZPR, uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), długoletni dyrektor warszawskiego Teatru Syrena (1978-1990).

  Marian Jerzy Woronin (ur. 13 sierpnia 1956 w Grodzisku Mazowieckim) – polski lekkoatleta, sprinter. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderu Uśmiechu. Tadeusz Jan Epsztein (ur. 21 maja 1959 w Warszawie) – polski historyk, specjalista w dziedzinie archiwistyki. Zajmuje się badaniem dziejów ziemiaństwa polskiego, a także pełni funkcję kierownika projektu badawczego nad edycją Archiwum Ringelbluma. Pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Czesław Sielicki (1933-1996) – polski leśnik, nauczyciel, sokolnik, działacz ochrony przyrody, myśliwy i działacz łowiecki, kynolog, członek Związku Sybiraków, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Znany propagator tradycji łowieckich, szczególnie sokolnictwa, sygnalistyki myśliwskiej, tradycji pokotu i złomu. Członek władz łowieckich różnego szczebla, za zasługi dla łowiectwa odznaczony m.in. Medalem św. Huberta i Złomem – najwyższymi odznaczeniami PZŁ.

  Stanisław Bylina (ur. 1936 w Kielcach) - polski historyk, mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w 1964, habilitacja 1972 tamże. Profesor od 1991 roku. Pracownik Zakład Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN. Doktor honoris causa uniwersytetu w Kielcach. W 1997 za wybitne zasługi dla nauki polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Dodano: 29.12.2011. 07:53  


  Najnowsze