• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. David E. Wellbery otrzymał Nagrodę Grimmów

  05.08.2010. 06:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Amerykański germanista prof. David E. Wellbery otrzymał 3 sierpnia w Warszawie Nagrodę Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) im. Jakuba i Wilhelma Grimmów. Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

  Nagroda Grimmów przyznawana jest co roku naukowcom spoza Niemiec za wybitny wkład w niemieckie literaturoznawstwo i językoznawstwo, nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego oraz niemcoznawstwo.

  Wręczenie nagrody było jednym z ważniejszych wydarzeń odbywającego się w Warszawie XII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung fuer Germanistik - IVG).

  "David E. Wellbery należy do cenionych w świecie literaturoznawców. Cieszy się poważaniem nie tylko w amerykańskich kręgach naukowych" - podkreślił w laudacji na cześć laureata prof. Helmut Schneider z Uniwersytetu w Bonn podczas uroczystości, która odbyła się w Starej Bibliotece UW.

  Mówiąc o dorobku naukowym Wellberiego wymienił m.in. jego prace na temat wczesnej twórczości Johanna Wolfganga Goethego, semiotyki i estetyki w dziełach Gottholda Ephraima Lessinga, znaczenia tekstów filozoficznych Arthura Schopenhauera dla współczesnej literatury oraz na temat neoretoryki i dekonstrukcji.

  David E. Wellbery (ur. 1947 r.) jest założycielem i dyrektorem Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Literaturą i Kulturą Niemiecką na Uniwersytecie w Chicago. Jest też m.in. współwydawcą "Deutsche Vierteljahrsschrift fuer Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" (Niemiecki kwartalnik o literaturze i historii myśli) i wydawcą "New History of German Literature" (Nowej historii literatury niemieckiej). Wcześniej uhonorowany został m.in. nagrodą badawczą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Jest członkiem-korespondentem Bawarskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Uniwersytetu w Konstancji.

  Prof. David E. Wellbery wraz z Nagrodą Grimmów otrzymał 10 tys. euro oraz dotację na czterotygodniowy pobyt badawczy na jednej z niemieckich uczelni.

  XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów odbywa się pod hasłem "Wielość i jedność germanistyki w skali światowej". Bierze w nim udział ponad 2 tys. osób, w tym wielu wybitnych naukowców z całego świata. Jednym z zadań kongresu jest pokazanie germanistyki jako dziedziny akademickiej. Obrady rozpoczęły się 30 lipca, potrwają do 7 sierpnia.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów zostało założone w 1951 roku. Kongresy organizuje co pięć lat, począwszy od 1955 roku. Podczas poprzedniego kongresu, który odbył się w 2005 roku w Paryżu, na prezydenta IVG został wybrany prof. Franciszek Grucza z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. DSR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ mhr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Goethego (Goethepreis der Stadt Frankfurt) – niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury. Nazwa nagrody pochodzi od niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego. Hanzeatycka Nagroda Goethego (Hansischer Goethe-Preis) to niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury oraz inne osiągnięcia artystyczne. Nagroda jest przyznawana co 2 lata od 1949. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Nagroda Biblioteki Kongresu USA im. Johna Klugego nagroda ufundowana przez amerykańskiego miliardera Johna Klugego, a przyznawana przez Bibliotekę Kongresu USA. W zamierzeniu fundatora ma to być odpowiednik Nagrody Nobla w dziedzinach humanistycznych. Pierwszym laureatem został Leszek Kołakowski. Nazwisko laureata, wedle oficjalnego komunikatu, miało być ogłaszane 5 listopada każdego roku, jednak nagroda nie jest przyznawana regularnie. Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (z niem. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - największa wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych wspierająca międzynarodową współpracę akademicką, przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Została założona 1 stycznia 1925 roku w Bonn, zawiesiła działalność w 1945 roku, a wznowiła w 1950. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. DAAD jest finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec, głównie ze środków federalnych różnych ministerstw (przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. John W. Kluge Center – interdycsyplinarny instytut badawczy w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie założony w 2002 roku. Placówka została ufundowana przez Johna Klugego, który w 2000 roku przekazał Bibliotece Kongresu 60 milionów dolarów. Instytut odpowiedzialny jest za przyznawanie nagrody nagrody Biblioteki Kongresu USA, która nosi imię fundatora instytutu i ma ambicję stać się odpowiednikiem nagrody Nobla w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Co roku instytut przyznaje również kilkadziesiąt stypendiów wybijającym się naukowcom.

  Sędzia Główny – polski współczesny duet artystyczny performance z Zielonej Góry. W jego skład wchodzą Karolina Wiktor (ur. 1979) i Aleksandra Kubiak (ur. 1978). Grupa działa od 2001 roku. W 2004 artystki wspólnie obroniły dyplom na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego tytuł brzmiał Wypróbuj przyszłego magistra, a promotorem był Ryszard Woźniak. W 2006 grupa otrzymała nagrodę TVP Kultura. W 2007 roku nominowany do nagrody Spojrzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN powstał w maju 1952 jako element organizacji Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. W czasie kilkudziesięcioletniej historii zmieniała się nazwa, struktura i funkcje Komitetu. Początkowo był to Komitet Historii Nauki Polskiej, liczący zaledwie osiem osób, reprezentujących nauki społeczne. Pierwszym przewodniczącym został prof. Bogusław Leśnodorski. Nieco ponad rok później posiadał już 5 sekcji (Historii Nauk Społecznych; Historii Nauk Przyrodniczych; Historii Nauk Technicznych i Techniki; Podsekcję Historii Nauk Medycznych; Podsekcję Historii Urbanistyki i Architektury), stanowił organizację międzywydziałową, usytuowaną przy Prezydium PAN i skupiał przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W 1956, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (FlorencjaMediolan), Komitet Historii Nauki PAN został członkiem Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology).

  Nagroda Franza Kafki – nagroda literacka przyznawana corocznie przez czeskie Stowarzyszenie Franza Kafki i miasto Praga. Laureata wybiera międzynarodowe jury. Nagrodę wysokości 10 tysięcy dolarów otrzymuje pisarz lub pisarka dowolnej narodowości. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się w praskim ratuszu staromiejskim.

  David Stephenson Rohde (ur. 1967) jest amerykańskim dziennikarzem śledczym piszącym dla The New York Timesa. Od lipca 2002 do grudnia 2004 był współnaczelnym południowoazjatyckiego biura Timesa znajdującego się w New Delhi. W 1996 roku, będąc reporterem Christian Science Monitor, otrzymał Nagrodę Pulitzera za sprawozdanie na temat masakry w Srebrenicy. Drugą Nagrodę Pulitzera otrzymał jako członek zespołu Timesa raportującego sytuację w Afganistanie i Pakistanie.

  Maria Schneider, właściwie Marie Christine Gélin (ur. 27 marca 1952 w Paryżu, zm. 3 lutego 2011 w Paryżu) – aktorka francuska, znana przede wszystkim z głównej roli w filmie Bertolucciego Ostatnie tango w Paryżu. Laureatka nagrody Cezara, wyróżniona nagrodą Special David podczas David di Donatello Awards w 1973. Jej rodzicami są modelka Marie-Christine Schneider i aktor Daniel Gélin, który jej nie uznał. Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida została ustanowiona w roku 2001 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest corocznie w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr (za dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzajacym), artystom tworzącym na Mazowszu. Ponadto od roku 2005 przyznawana jest Nagroda „Dzieło życia” za całokształt twórczości.

  Nagroda Literacka Nike – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.

  Dodano: 05.08.2010. 06:17  


  Najnowsze