• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Student z UW zwyciężył Wielką Przesmycką - konkurs algorytmiczny

  17.10.2011. 13:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jakub Pachocki, student Uniwersytetu Warszawskiego okazał się najlepszym programistą w konkursie Wielka Przesmycka. Twórcy algorytmów zmagali się 15 października w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Zawody polegają na zaprogramowaniu rozwiązań dla przedstawionych przez organizatorów problemów o charakterze algorytmicznym.

  Jak poinformował na swojej stronie Uniwersytet Wrocławski, w konkursie wystartowało 81 zawodników - uczniów i studentów, głównie z Wrocławia i Warszawy.

  Zawodnicy mieli do rozwiązania sześć zadań. Każde miało wersję łatwiejszą za pół punktu i trudniejszą - za jeden. Najłatwiejszy okazał się problem "Nobel", z którym uporało się 58 osób, a najtrudniejszego - "Połącz kropki" - nie rozwiązał go nikt.

  Triumfowali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego: najlepszy - Jakub Pachocki rozwiązał 5 zadań w wersji profesjonalnej, drugi był Tomasz Kulczyński, a trzeci - Jan Kanty Milczek.

  "Zawodnicy walczyli do ostatnich minut. Wprawdzie czołówka ustaliła się dość szybko, ale tasowała się prawie do samego końca. Jedynie zwycięzca przez cały czas utrzymywał przewagę" - zrelacjonowała zawody dr Przemysława Kanarek, która odpowiadała za organizację zawodów.

  Zawody trwały 5 godzin. Jedenastka laureatów otrzymała książki informatyczne, a trzech najlepszych nagrodzono e-czytnikami Amazon Kindle.

  Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studenci szkół wyższych oraz inni chętni.

  UWr zapowiedział, że zadania z Wielkiej Przesmyckiej zostaną udostępnione na stronie konkursu: http://przesmycka.cs.uni.wroc.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Zawody w programowaniu zespołowym – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistyczno-algorytmicznych. Zawody takie organizowane są zwykle na wzór ACM ICPC; wtedy w zawodach udział biorą 3-osobowe drużyny, które mając do dyspozycji własne materiały w formie papierowej i jeden komputer bez dostępu do Internetu mają za zadanie w ciągu 5 godzin rozwiązać zestaw problemów. Zgłaszane rozwiązania są oceniane automatycznie przez system sprawdzający, a uczestnicy są natychmiast powiadamiani o wyniku sprawdzenia. Zawody w programowaniu – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zawody mogą różnić się w istotny sposób w zależności od typu zadań, regulaminu, sposobu rozgrywania itp.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Google Code Jam – corocznie realizowany przez Google konkurs programistyczny, polegający na rozwiązywaniu problemów algorytmicznych. Początkowym celem konkursu było wyłonienie kandydatów do pracy w Google. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku a pula nagród wynosiła 20000 dolarów, w tym 10000 dolarów za zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzcą pierwszej edycji był Szwed Jimmy Mardell. W 2004 roku triumfował Argentyńczyk Sergio Sancho. Kolejne edycje wygrywali Marek Cygan (2005), Petr Mitrichev (2006), Tiancheng Lou (2008), Tiancheng Lou (2009), Egor Kulikov (2010), Makoto Soejima (2011) (trzecie miejsce - Jakub Pachocki), Jakub Pachocki (2012). Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Intersieć – konkurs przedmiotowy organizowany przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne oraz firmę Intersieć. Organizowany od 2002 roku, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadania polegają na rozwiązywaniu za pośrednictwem Internetu pytań testowych oraz zadań praktycznych.

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawniczych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Dodano: 17.10.2011. 13:11  


  Najnowsze