• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stypendia dla przyszłych Noblistów

  02.03.2015. 21:04
  opublikowane przez: Redakcja

  Fundacja EFC uruchomiła kampanię społeczną  Future Club i rozpoczyna nabór do stypendium „Marzenie o Nauce”. Celem pierwszej części kampanii społecznej – kontrowersyjnego materiału video oraz informacji prasowej - było uświadomienie skali problemu dzieci opuszczonych lub pozbawionych odpowiedniej opieki. Młodych ludzi, którzy nie widzą sensu ani celu w edukacji oraz nie mają możliwości realizacji własnego potencjału. Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC swoją uwagę kieruje właśnie w tę stronę, chcąc pomóc gimnazjalistom w dostrzeżeniu możliwości lepszego rozwoju własnej przyszłości do czego nakłania w powyższym filmie były stypendysta Michał Maczuga.  W teaserowym filmiku, ubrana na biało postać rozdawała uczniom przed szkołą tajemnicze żetony. Te żetony to bilety wstępu do elitarnego Future Club. Miejsca, w którym młodzi ludzie mogą dzielić się wiedzą i uzyskać wsparcie w procesie zdobywania lepszej przyszłości. Projekt Future Club powstał z myślą o programie stypendialnym „Marzenie o Nauce” fundacji EFC i kierowany jest do młodych, zdolnych gimnazjalistów, którzy chcą zmienić swoją przyszłość na lepszą a tym samym może nawet zmienić świat! „Ja wiem, jak wiele z tych dzieci to przyszli wybitni Polacy, może nawet nobliści. O ile się ich nie przegapi, o ile pomoże się ich szkołom, rodzinom, zapewni się bezpieczeństwo kształcenia.” – wyjaśnia Joanna Bochniarz, Prezes Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

  Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC to organizacja non profit, której celem jest wyszukiwanie i promowanie zdolnych uczniów, którzy ze względu na trudne warunki materialno-bytowe nie mają odpowiednich możliwości rozwoju swoich naukowych zainteresowań.


  Jednym z kierunków działalności fundacji jest program stypendialny „Marzenie o Nauce”, na który nabór właśnie się rozpoczął.

   

  Stypendium „Marzenie o Nauce” dedykowane jest zdolnym gimnazjalistom z miejscowości do 5 tys. mieszkańców, pochodzących z rodzin o niskich bądź średnich dochodach, którzy chcą kontynuować edukację licealną w najlepszych szkołach w Polsce. W ramach stypendium, Beneficjenci otrzymają zarówno wsparcie materialne (opłata bursy, wyżywienia, zakup podręczników, pokrycie kosztów ferii i obozów wakacyjnych) jak i merytoryczne w postaci opiekuna – mentora. Tak o celach projektu opowiada Joanna Bochniarz - „Przyszłym licealistom pomagamy w nauce w najlepszych polskich szkołach. Stwarzamy warunki do tego, by rozwijali swe talenty i zawsze mieli możliwość zasięgnięcia rady kogoś, kto doda im sił, pomoże w zrozumieniu różnych życiowych wyzwań.”

   

  Rekrutacja do projektu „Marzenie o Nauce” rozpoczęła się 15 lutego i potrwa do 31 marca 2015 roku. Jak uzyskać stypendium? Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wszystkimi wytycznymi oraz wypełnienie formularza, który znajduje się na: www.efc.edu.pl/pl/ankiety/marzenie-2015.

   

  Jednym z warunków uzyskania stypendium jest zakwalifikowanie się do wskazanego przez Fundację liceum. Fundacja współpracuje obecnie z 23 wyselekcjonowanymi liceami w całej Polsce. Są wśród nich tak uznane placówki jak: Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, czy II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu

   

  Każdego roku, dzięki udziałowi w programie „Marzenie o Nauce” wsparcie fundacji uzyskuje około 100 gimnazjalistów.

   

  Zarówno uczniowie, jak i rodzice czy nauczyciele mogą skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się na www.futureclub.org/formularz-kontaktowy.

   

   

  Za projekt i realizację kampanii odpowiada Biuro Podróży Reklamy. www.biuropodrozyreklamu.eu

  inf. prasowa

   


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagrody Naukowe "Polityki (dawniej: Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka") – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001. Od 2011 roku stypendia noszą nazwę Nagród Naukowych i wprowadzone jest rozróżnienie na laureatów i finalistów stypendium. Fundacja Mam Marzenie (FMM) – organizacja pozarządowa założona 14 czerwca 2003 roku przez Piotra Piwowarczyka w Krakowie. Wzorowana jest na amerykańskiej fundacji Make-a-Wish, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci, której pierwszym spełnionym marzeniem było marzenie chorego na białaczkę Chrisa Greiciusa. FMM posiada status organizacji pożytku publicznego. Od października 2007 roku ambasadorem Fundacji jest Małgorzata Kożuchowska. Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja Dziewczynka z Zapałkami – założona w 1998 w Łodzi fundacja, której celem jest przeciwdziałanie niedostatkowi dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Organizacja pozyskuje fundusze, organizując w hipermarketach akcje charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na poprawę statusu materialnego osób w wieku szkolnym (fundowane są m.in. podręczniki i gorące posiłki). Jednym z elementów funkcjonowania Fundacji jest organizowanie dla dzieci potrzebujących kolonii, półkolonii oraz wycieczek, dzięki którym ich uczestnicy mogą zwiedzić interesujące miejsca na terenie Polski oraz poznać dobra kulturowe Polski

  Fundacja Republikańska – założona w 2009 w formule fundacji organizacja pozarządowa prowadząca działalność typu think tank oraz działalność edukacyjną i wydawniczą. Związane z Fundacją jest powołane w 2013 Stowarzyszenie „Republikanie”. Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

  Fundacja Erny i Victora Hasselblad - ustanowiona w 1979 roku pozarządowa fundacja non-profit. Do głównych założeń Fundacji należy wspieranie badań oraz kształcenia akademickiego nauk przyrodniczych oraz fotograficznych. Fundacja przyznaje doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie fotografii. Fundacja Nowe Media – fundacja powstała w kwietniu 2008, której celem jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich oraz propagowanie ideałów rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, a zasięgiem działań obejmuje Polskę, Ukrainę i Białoruś. Fundacja prowadzi projekt tworzenia wirtualnych gazetek szkolnych w ramach Młodzieżowej Akcji Multimedialnej.

  Fundacja Projekt Łódź – polska organizacja typu think tank. Działalność fundacji skoncentrowana jest na ożywieniu społecznej i gospodarczej aktywności obywateli Łodzi. Organizacja opiera swoją działalność o chrześcijańskie tradycje Europy, idee władzy minimum ograniczającej się do spełniania najważniejszych funkcji społecznych oraz wolność gospodarczą.

  Instytut Badań Seksualnych - niezależna, pozarządowa placówka naukowo-badawcza, prowadzona w formie fundacji mająca swoja siedzibę w Opolu. Instytut rozpoczął działalność w 2008 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jego celem nadrzędnym jest przyczynianie się do rozwoju badań naukowych nad seksualnością człowieka.

  Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie: Fundacja Teatru Ludowego jest organizację pozarządową. Została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza w Krakowie, w Nowej Hucie. Od 2008 roku pracami Fundacji kieruje Stanisław Banaś. Siedziba Fundacji mieści się na os. Teatralnym 34, w budynku Teatru Ludowego. W 2013 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym otrzymała możliwość starania się o przekazywanie na jej rzecz 1% podatków. Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego (www.fundacjapnp.pl) jest organizacją pozarządową o charakterze historyczno-patriotycznym, której ideą, celem i zadaniem jest: poszanowanie historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego; upamiętnianie miejsc i wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów; służba czasom współczesnym i przyszłym. Fundacja została zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Rejestrowym Warszawy 14 kwietnia 1991 r. pod nr. 1362, uzyskując osobowość prawną. Pomysłodawcą i inicjatorem był mgr Jerzy Myrcha (dyrektor generalny Fundacji do śmierci w listopadzie 2003 r.). Obecnie prezesem Fundacji jest historyk Lucyna Kulińska.

  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. Fundacja Hospicyjna – organizacja pożytku publicznego, działająca od 2004 roku pod auspicjami Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2004 roku jest nim ks. dr Piotr Krakowiak SAC). Głównym celem działalności Fundacji Hospicyjnej jest pomoc hospicjom i ośrodkom opieki paliatywnej oraz promowanie idei opieki hospicyjnej. Siedziba Fundacji znajduje się w Gdańsku. Fundacja Hospicyjna wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce organizując akcje charytatywne i edukacyjne na poziomie ogólnopolskim (na rzecz ponad stu hospicjów współpracujących z Fundacją Hospicyjną) i regionalnym (na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku).

  Fundacja Drosos – organizacja charytatywna założona w 2003 roku w Zurychu. Fundacja działa na rzecz oświaty, odżywiania oraz opieki zdrowia w rejonach biednych świata. Dalej Fundacja zaangażowana jest w celach ochrony klimatu i środowiska. Założenie Fundacji Drosos zostało umożliwione dzięki inicjatywie prywatnej.
  Fundacja Aeris Futuro - pozarządowa organizacja ekologiczna założona w lutym 2006, dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Fundacji Sendzimira. Zapisaną w statucie misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez realizację projektów ekologicznych i edukacyjnych.

  Dodano: 02.03.2015. 21:04  


  Najnowsze