• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sześć polskich uczelni weźmie udział w konkursie EBEC Poland

  22.02.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci z sześciu polskich uczelni technicznych mogą wziąć udział w 6. edycji konkursu inżynierskiego European BEST Engineering Competition Poland 2012 (EBEC). Zwycięzcy krajowych eliminacji zmierzą się w Zagrzebiu ze studentami z całej Europy.

  Konkurs EBEC Poland to wspólne przedsięwzięcie sześciu wiodących, polskich uczelni technicznych politechnik z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Gliwic, Gdańska oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

  "Ma on na celu pokazanie studentom, że wiedzę inżynierską można wykorzystywać na wiele ciekawych sposobów" - informują organizatorzy ze stowarzyszenia BEST.

  Rywalizacja w European BEST Engineering Competition przebiega etapowo. Zaczyna się 3 kwietnia testem eliminacyjnym przeprowadzanym na każdej z sześciu uczelni. Test sprawdza podstawową wiedzę techniczną, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Odbywa się jednocześnie w każdym z sześciu miast, studenci piszą go na własnej uczelni.

  Spośród drużyn, które zgłosiły się do konkursu i rozwiązały test, wybieranych jest 14 najlepszych: 7 do kategorii Team Design i 7 do Case Study. Drużyny wezmą udział w finale lokalnym, który odbędzie się 24 kwietnia.

  Kategoria Team Design polega na skonstruowaniu prostego urządzenia, które spełni określoną funkcję, np. przejedzie wyznaczoną trasę lub przeniesie przedmioty z punktu A do B. Do budowy można użyć tylko dostarczonych materiałów, takich jak sznurek, taśma klejąca, płyty CD czy drewniane listewki.

  Natomiast Case Study to przygotowanie optymalnego planu umożliwiającego rozwiązanie podanego problemu związanego z tematyką ochrony środowiska, budownictwa, architektury, mechaniki, informatyki lub elektroniki. Zadania oceniane są przez jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele uczelni, firm oraz organizatorów.

  Zwycięzcy finałów lokalnych spotkają się między 9 a 12 maja podczas finału ogólnopolskiego w Krakowie. Zorganizowany zostanie on przez tamtejszą grupę lokalną, a jego laureaci będą reprezentować Polskę podczas Finału Europejskiego w Zagrzebiu. Tam też współzawodniczyć będą studenci z całej Europy.

  W tym roku konkurs honorowym patronatem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego - prof. Barbara Kudrycka, a także Akademia Inżynierska w Polsce, Forum Uczelni Technicznych oraz Naczelna Organizacja Techniczna.

  Organizator konkursu - BEST - Board of European Students of Technology - jest niepolityczną i niedochodową organizacją działającą przy największych, europejskich uczelniach technicznych. Od początków ponad 20-letniej działalności motywacją do działania zrzeszonych studentów jest możliwość samorozwoju, pracy w międzynarodowych zespołach oraz satysfakcja z tworzonych projektów. Stowarzyszenie obecnie działa w 90 grupach lokalnych, docierając do ponad miliona studentów w 30 krajach Europy.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: http://2012.ebec.best.org.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BEC (ang. BEST Engineering Competition) – Ogólnopolski konkurs inżynierski, organizowany przez europejskie Stowarzyszenie Studentów Uczelni Technicznych BEST, podczas którego kilkuosobowe drużyny, wykorzystując zarówno swoją wiedzę jak i pomysłowość, rozwiązują problem techniczny. SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2014, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 384. pośród wszystkich typów uczelni.

  Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - państwowa wyższa uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. Politechnika Krakowska lokuje się w czołówce polskich uczelni technicznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 825. pośród wszystkich typów uczelni. Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

  International Genetically Engineered Machine (iGEM) to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział drużyny studentów najczęściej złożone z kilku lub kilkunastu osób pod opieką co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni. Ponadto w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich.

  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dodano: 22.02.2012. 00:04  


  Najnowsze