• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa konkurs o Nagrodę Siemensa

  21.12.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody Siemensa dla naukowców polskich uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych. Do konkursu mogą się też zgłaszać studenci, autorzy prac dyplomowych z zakresu automatyki i robotyki. Naukowcy mogą się zgłaszać do 28 lutego, a studenci - do 30 kwietnia 2012 r.

  Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

  Nagrody przyznawane są w szczególności projektom z dziedziny elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

  W sumie Nagrodę Siemensa przyznano już, indywidualnie bądź zespołowo, ponad 50 naukowcom.

  Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach: Nagroda Badawcza Siemensa - w wysokości 40 tys. zł - wręczana jest za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Mogą być do niej zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze.

  Ponadto przyznawana jest - wynosząca 30 tys. zł - nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do tej nagrody są zgłaszane pojedyncze osoby. W danym roku nagroda może być podzielona na dwie nagrody.

  Szczegóły konkursu dla naukowców znajdują się tutaj.

  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, do konkursu organizowanego przez Siemensa mogą przystąpić też absolwenci studiów w obszarze automatyki i robotyki. Tematyka prac powinna obejmować np. zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki. Mogą to być prace studentów I i II stopnia.

  W tej kategorii dla autorów trzech najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Natomiast wydział, z którego wywodzi się laureat, otrzyma wyposażenie do laboratorium w postaci zestawu szkoleniowego. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2012 roku.

  Szczegóły konkursu dla studentów można znaleźć na stronie: http://www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Finlandia (fiń. Finlandia-palkinto) – fińska nagroda literacka, przyznawana corocznie od 1984 przez Fińską Fundację Książki (Suomen Kirjasäätiö) za wybitne osiągnięcie w dziedzinie literatury. Do roku 2008 wartość nagrody wynosiła 26 000 EUR (100 000 marek fińskich przed wejściem Finlandii do strefy euro), później zaś sumę podwyższono do 30 000 euro. Początkowo do "Finlandii" mogły być nominowane wszystkie dzieła literackie, jednak od 1993 do konkursu można zgłaszać jedynie powieści. Wyboru zwycięzcy dokonuje jeden juror spośród 3-6 powieści nominowanych do finału przez trzyosobową komisję. Plaster miodu – statuetka przyznawana osobom fizycznym oraz organizacjom, instytucjom i firmom za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 listopada każdego roku. Statuetka przyznawana jest w 7 kategoriach: Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju.

  Lista nagród: Lista obejmuje wybrane nagrody przyznawane periodycznie lub sporadycznie za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Nagroda może być honorowa lub nieść z sobą korzyści finansowe. Nagrody przyznawane periodycznie lub sporadycznie za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Nagroda może być honorowa lub nieść z sobą korzyści finansowe.

  Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego. Premio Planeta – coroczna hiszpańska nagroda literacka, przyznawana za powieść hiszpańskojęzyczną przez wydawnictwo Planeta. Została ufundowana w 1952 roku przez José Manuela Larę, zwana jest też niekiedy nagrodą Lary. Jej laureat otrzymuje ok. 600 tys. euro, co jest drugą najwyższą, po Nagrodzie Nobla, sumą nagrody literackiej. Od 1974 roku przyznawana jest także nagroda pieniężna za drugie miejsce, wynosząca ok. 150 tys. euro.

  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie aktualną nazwę przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Honorowa Nagroda SARP - nagroda przyznawana od 1966 polskim architektom przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, uchodząca często za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności. Równolegle przyznawane są Nagrody Roku za najlepszy budynek.

  Europejska Nagroda Muzyczna - Nagroda Artystów - nagroda przyznawana podczas corocznego rozdania MTV Europe Music Awards. Jest to jedyna nagroda nie przyznawana przez redakcję MTV Europe. Jest to także droga obok nagrody dla najlepszego teledysku nagroda, w której widzowie nie mogą głosować. Nagrodę przyznają artyści.

  Latvijas Mūzikas ierakstu gada balva (dosłowne tłumaczenie z łotewskiego : Nagroda Roku Nagrań Muzyki Łotewskiej) – coroczna ceremonia wręczania nagród dla najlepszych muzyków łotewskich. Po raz pierwszy odbyła się w 1995 roku, gdy przyznano nagrody za rok 1994. W latach 1994 i 1995 przyznawana pod nazwą Mikrofona Gada Balva (pol. Nagroda Mikrofonu Roku). Niemal każdego roku zmieniano format nominacji, np. w 1995 roku nagrody były przyznawane w 7 kategoriach każdej firmie wydawniczej z osobna.

  Nagroda Kisiela została ustanowiona przez Stefana Kisielewskiego pod patronatem tygodnika „Wprost”. Przyznawana była przez niego samego od roku 1990, a po jego śmierci przez Kapitułę Nagrody Kisiela, składająca się z wszystkich dotychczasowych laureatów, Jerzego Kisielewskiego (syna twórcy nagrody) i Marka Króla (byłego redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”). Nagroda Kisiela przyznawana jest w trzech kategoriach: polityk, publicysta i przedsiębiorca. Wyróżniane są osoby, które w mijającym roku osiągnęły szczególnie wiele i których działalność jest zgodna z duchem twórczości Kisiela. Obecnie żyje 56 laureatów nagrody. Czeski Lew (czeski: Český lev) − czeska nagroda filmowa przyznawana za osiągnięcia filmowe i telewizyjne. Nagroda została ufundowana w 1993 roku. Jest to czeski odpowiednik Oscara. W Jury przyznającym nagrody zasiadają członkowie Czeskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (CFTA). Początkowo nagrody były przyznawane produkcjom filmowym i telewizyjnym, jednak w 2004 roku powstała siostrzana nagroda Elsa przyznająca nagrody tylko za produkcje telewizyjne.

  Nagroda Literacka Nike – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych. Harcerska Nagroda Literacka – polska nagroda literacka, organizowana i przyznawana przez Główną Kwaterę ZHP od 1970 do 1991 roku. Nagroda była przeznaczona dla polskich autorów publikacji literatury dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, korespondujących z założeniami wychowawczymi ZHP, wydanymi od 1 stycznia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, dotąd nienagradzanych. Nagrodę otrzymywały także instytucje wydawnicze. Propozycje zgłaszane przez wydawnictwa, redakcje oraz inne instytucje kulturalne wybierało jury powołane przez Główną Kwaterę ZHP.
  W 1982 roku wprowadzono nagrodę przyznawaną przez dzieci i młodzież, laureat był wyłaniany drogą plebiscytu w prasie dziecięco-młodzieżowej.
  W 1988 roku jury powołało Honorową Listę im. Aleksandra Kamińskiego.

  Dodano: 21.12.2011. 00:33  


  Najnowsze