• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają zmagania uczniów w konkursie Fizyka jest ciekawa

  25.10.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Już 2 etapy szkolne mają za sobą uczestnicy konkursu z fizyki, odbywającego się w ramach projektu unijnego "Fizyka jest ciekawa". W projekcie uczestniczy 70 szkół z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

  Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

   

  W sumie w II edycji konkursu bierze udział 350 licealistów - 175 z Wielkopolski, 125 z Dolnego Śląska i 50 z Lubuskiego. 28 października wyłonionych zostanie 9 drużyn (9 szkół), które 26 listopada w finale konkursu na Politechnice Poznańskiej zawalczą o nagrodę główną - wycieczkę zagraniczną.

  W pierwszych dwóch etapach, które odbyły się w pierwszej połowie października, uczestnicy musieli indywidualnie rozwiązać zadania m.in. z zakresu termodynamiki, optyki, a także przemian energii w obwodach prądu stałego. Ponadto, już w grupach, przeprowadzali doświadczenia z użyciem SONDy (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka).

  Projekt "Fizyka jest ciekawa" jest realizowany od grudnia 2009 r. W ramach projektu 70 szkół z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego otrzymało laptopy, drukarki oraz nowoczesne urządzenia - SONDa.

  SONDy to walizki z przyrządami do wykonywania doświadczeń m.in. z zakresu elektryczności i magnetyzmu. "SONDa pozwala nauczycielowi na większe zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne z fizyki - tłumaczy Katarzyna Kosicka z organizującej projekt firmy pwn.pl. - Dzięki elementom takim jak matryce do budowania układów, czy moduły pomiarowe i zasilające, na lekcji można wykonać doświadczenia, które pomagają lepiej zrozumieć trudne zagadnienia. Poza tym, walizkę możemy podłączyć do komputera i za pomocą specjalnego oprogramowania zobaczyć wizualizację właśnie wykonanego eksperymentu".

  Integralną częścią zestawu jest oprogramowanie, które zawiera opisy doświadczeń, ciekawą prezentację teorii, a także umożliwiają wizualizację przeprowadzanych doświadczeń na monitorze komputera. W ramach projektu w liceach powstały także koła naukowe, które raz w semestrze są wizytowane przez pracowników naukowych z uczelni wyższych.

  W ubiegłym roku, w I edycji konkursu, wygrali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. W nagrodę pojechali do Wiednia.

  Szczegóły projektu na stronie http://www.fizykajestciekawa.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka. Pracownia dydaktyki fizyki (Pdf) to przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach. KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej. Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki.

  Jugend debattiert international - to konkurs odbywający się po niemiecku w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Rosji, na Ukrainie i na Węgrzech. Za realizację projektu odpowiadają Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość“ (niem.: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“), Fundacja Hertie (niem.: Gemeinnützige Hertie-Stiftung) oraz Centralny Ośrodek ds. Szkolnictwa Zagranicznego (niem.: Zentralstelle für das Auslandschulwesen). Ponadto konkurs wspierają organizacje lokalne; w Polsce jest to Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, w Czechach Niemiecko-Czeski Fundusz Przyszłości (cz.: Česko-Německý Fond Budoucnosti) a na Litwie Litewskie Centrum Informacji i Twórczości Technicznej Uczniów (lit.: Lietuvos Mokinių Informavimo Ir Techninės Kūrybos Centras). Jugend debattiert international jest dotychczas jedynym międzynarodowym konkursem debatanckim dla uczniów w języku niemieckim. Uczy młodych ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiania swoich poglądów i prezentowania własnego stanowiska w przekonujący sposób, w oparciu o merytoryczne argumenty. Propaguje także niemiecki jako język debaty. Poza doskonaleniem biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim projekt, wspierając rozwój umiejętności prowadzenia dyskursu, przyczynia się także do lepszego zrozumienia idei demokracji. Przez kształtowanie kompetencji w sferze polityczno-społecznej i rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i sporów projekt nie tylko stosuje demokrację w praktyce, ale także przyczynia się do wykształcenia młodej międzynarodowej elity i przyszłych decydentów. Przedmiotem konkursu jest debatowanie po niemiecku na tematy dotyczące życia codziennego w szkole, podstawowych praw obywatelskich oraz praw człowieka, historii (szczególnie w kontekście doznanych w przeszłości krzywd) i Europy. Projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich, którzy znają język niemiecki przynajmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej. Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku.

  Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek atomowych oraz oddziaływań zachodzących między nimi.

  Kolegium Europejskie w Krakowie – zespół prywatnych szkół ulokowanych przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, w skład którego wchodzi Europejskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące posiadające akredytację do realizowania programu Matury Międzynarodowej oraz Europejskie Prywatne Gimnazjum nr 14. Organem prowadzącym Zespół Szkół Kolegium Europejskie jest Krakowska Inicjatywa Edukacyjna i Turystyczna. Nabór odbywa się na drodze konkursu, na którego wynik składa się rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz świadectwa jego wcześniejszych sukcesów i wyników w nauce, przez co liczba uczniów jest niewielka i ograniczona.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów. Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych).

  Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego. Międzynarodowa olimpiada fizyczna (ang. International Physics Olympiad, IPhO) – coroczny konkurs z fizyki dla uczniów szkół średnich.

  Termodynamika – nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Wbrew rozpowszechnionym sądom termodynamika nie zajmuje się wyłącznie przemianami cieplnymi, lecz także efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowymi i energią elektryczną.

  Dodano: 25.10.2011. 00:47  


  Najnowsze