• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzeci konkurs Computer Cooking, Alessandria, Włochy

  04.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19-22 lipca 2010 r. w Alessandrii, Włochy, odbędzie się trzeci konkurs "Computer Cooking".

  Wydarzenie stworzy uczestnikom i zawodnikom okazję do pracy z technologiami sztucznej inteligencji, takimi jak wnioskowanie oparte na wcześniejszych przykładach, technologie semantyczne, wyszukiwanie i ekstrakcja informacji. Jednocześnie gotowanie [ang. cooking] wprowadza zabawny i nieprzewidywalny element (zwłaszcza przy zastosowaniu komputera do układania menu).

  Konkurs "Computer Cooking" jest konkurencją otwartą. Pojedyncze osoby, grupy badawcze i inne podmioty mogą zgłaszać oprogramowanie tworzące przepisy. Jedynymi danymi wejściowymi będzie baza danych podstawowych przepisów, spośród których powinny zostać wybrane, zmodyfikowane, a nawet połączone tylko te odpowiednie. Zapytania do systemu będą obejmować żądane składniki i inne wymagania. Dla większości zapytań nie ma jednej prawidłowej lub najlepszej odpowiedzi. To oznacza, że możliwych jest wiele rozwiązań, które zależą od kreatywności oprogramowania.

  Organizatorzy wydarzenia nie wprowadzili żadnych ograniczeń dotyczących technologii, którą można zastosować. Jedynym warunkiem jest zastosowanie określonej bazy danych przepisów, którą należy wykorzystać jako punkt wyjścia. Pytania będą zapisywane w formie tekstowej, ale projektowane oprogramowanie może komunikować się z użytkownikiem w dowolnym języku.

  Stworzone przez komputer przepisy zostaną ocenione przez zawodowego kucharza i międzynarodowe jury, w skład którego wejdą naukowcy.

  Wydarzenie zbiegnie się w czasie z międzynarodową konferencją nt. wnioskowania opartego na wcześniejszych przykładach (ICCBR2010).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. CtP (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) – jedna z dwóch podstawowych metod tworzenia formy drukowej. Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film), czyli metoda stykowa, analogowa. W obu przypadkach efektem końcowym jest forma drukowa. Różnica polega na technologii wykonania, a co za tym idzie – na czasie pracy i jakości efektu końcowego, tzn. wyższa jakość występuje w technologii CtP. Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  CASE (Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering) - oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. CtF (ang. Computer to Film, a dokładniej: Computer-to-Film) – w dokładnym znaczeniu jest to ogólna nazwa technologii tworzenia formy kopiowej na potrzeby poligrafii, która polega na naświetlaniu z komputera klisz na urządzeniu zwanym naświetlarką. W praktyce termin ten jest jednak stosowany w znaczeniu jednej z dwu podstawowych metod prowadzących do stworzenia formy drukowej w druku offsetowym. Drugą jest CtP (ang. Computer-to-Plate). W obu przypadkach efektem końcowym jest taka sama forma drukowa, tzw. blacha. Różnica polega na technologii wykonania, a co za tym idzie – na czasie pracy i jakości efektu końcowego. W praktycznych zastosowaniach CtF jest poprzednikiem CtP.

  Diagram stanów – diagram używany przy analizie i projektowaniu oprogramowania. Pokazuje przede wszystkim możliwe stany obiektu oraz przejścia, które powodują zmianę tego stanu. Można też z niego odczytać, jakie sekwencje sygnałów (danych) wejściowych powodują przejście systemu w dany stan, a także jakie akcje są podejmowane w odpowiedzi na pojawienie się określonych stanów wejściowych. Tym samym tworzony jest cykl życia obiektu, który może być tym istotniejszy w procesie wytwarzania oprogramowania, im więcej jest możliwych stanów obiektu. UseModWiki to oprogramowanie wiki stworzone w latach 1999-2000 przez Clifforda Adamsa w języku Perl. Oprogramowanie udostępniane jest na licencji GNU General Public License. Strony w UseModWiki zapisywane są w postaci prostej bazy danych opartej na plikach tekstowych, a nie na serwerze baz danych.

  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

  Dodano: 04.05.2010. 18:12  


  Najnowsze