• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybrano zwycięzców konkursu Odważmy się być wolnymi

  24.06.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uczniowie Gimnazjum w Woli Mieleckiej za pracę o Stanisławie Kalicie oraz autorzy pracy o Andrzeju Kiszce z I Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju zajęli pierwsze miejsca w czwartej edycji konkursu Muzeum Historii Polski "Odważmy się być wolnymi".

  Wyniki tegorocznej edycji konkursu, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ogłoszono 23 czerwca w warszawskim Teatrze Kamienica.

  Konkursowe zadanie polegało na stworzeniu prac opisujących osoby, które swoją działalnością w latach 1945-89 przyczyniły się do demokratycznych przemian i odbudowy pełnej niepodległości Polski. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z całej Polski.

  "Prace, które napłynęły, pokazały, że w Polsce jest całkiem sporo młodych ludzi, których naprawdę interesuje historia - ta historia, która jest często niedoceniana, historia ludzi z tzw. drugiego szeregu historii" - mówił prof. Antoni Dudek z jury konkursu. Jak dodał, w konkursie "Odważmy się być wolnymi" szczególnie ważny jest fakt, że jego uczestnicy odszukują wokół siebie, w swoim regionie i miejscowości ludzi, którzy współtworzyli wielką historię. "Bo wielka historia składa się z małych historii" - ocenił Dudek.

  "To bardzo ważne, by nie szukać bohaterów tylko w podręcznikach historii, ale znajdować ich tuż obok siebie. Wtedy zaczynamy rozumieć, że na nas też spoczywa obowiązek, by nieść te wartości, za które oni walczyli" - mówił wiceminister kultury Piotr Żuchowski.

  W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli Uczniowie Gimnazjum w Woli Mieleckiej w składzie: Jarosław Hyjek, Angelina Węgrzyn, Danuta Zaręba - za pracę o Stanisławie Kalicie. Ich opiekunem był Jerzy Flis.

  Bohater zwycięskiej pracy Stanisław Kalita (ur. 1937) jest rolnikiem, współtwórcą NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Ziemi Mieleckiej, uczestnikiem strajku rolniczego w Bydgoszczy. Internowany w stanie wojennym, prowadził w swoim domu konspiracyjną drukarnię. Pomimo ciągłej inwigilacji udało mu się utrzymać w tajemnicy jej istnienie. Ulokował ją w własnoręcznie wymurowanym bunkrze pod stodołą. Tam, poznając tajniki trudnej sztuki drukarskiej, przygotowywał ulotki, plakaty i pismo "Ziemia Mielecka".

  Kalita powiedział w środę PAP, że od roku 1989 aż do teraz jego historią nikt się nie interesował. "Bardzo się cieszę, że ktoś pchnął do mnie młodzież. (...) Opiekun zespołu Jerzy Flis poprosił mnie o udostępnienie wszystkich możliwych materiałów, które mogą się młodym przydać. (...) Spotykaliśmy się kilka razy - w szkole, u mnie w domu, pokazywałem im bunkier, robili zdjęcia i zadawali pytania. Czasu to trochę zajęło, ale pomyślałem sobie, że skoro młodzież chce poznać jak powstawała wolność, to warto" - mówił Kalita.

  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju: Mateusz Kurzyna i Paweł Książek - za pracę o Andrzeju Kiszce. Ich opiekunem była Dorota Kleban.

  Andrzej Kiszka "Dąb" (ur. 1922), członek Armii Krajowej. Od 1945 r. działał w oddziale partyzanckim NZW, dowodzonym przez Józefa Zadzierskiego "Wołyniaka". Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. Kiszka ujawnił się, jednak zagrożenie aresztowaniem sprawiło, że ukrywał się przez 11 lat, z czego 8 lat w bunkrze pod Ciosmami. Został aresztowany 31 grudnia 1961 r., po zdradzie krewnego. Po wyczerpującym śledztwie został skazany za przestępstwa kryminalne na dożywotnie więzienie. Karę zamieniono na 25 lat. Ostatecznie na wolność wyszedł 3 sierpnia 1971 r. Wyjechał na Pomorze Zachodnie, gdzie założył rodzinę i mieszka do dzisiaj.

  Autorzy pracy o Andrzeju Kiszce zwracali uwagę na jego bohaterską postawę i wartości, jakie wyznawał. "Doceniamy przede wszystkim patriotyzm; to, że zawsze walczył o wolność, wolną Polskę. Polska była dla niego najważniejsza, niezależnie od niewygód i losu, jaki go spotykał" - powiedział PAP jeden z autorów pracy Paweł Książek.

  II miejsce w konkursie zajęli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz w Narewce za pracę o Danucie Siedzikównej "Ince" (zespół: Kamila Kalinowska, Justyna Bamberg, Aleksander Rosiński, opiekun: Alina Rosińska) oraz Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku za pracę o Józefie Benbenku (zespół: Mateusz Fudali, Marcin Posiak, opiekun: Agnieszka Posiak). Na III miejscu znaleźli się: Gimnazjum nr 4 w Żorach za pracę o Tadeuszu Jedynaku (zespół: Paulina Kamela, Patrycja Modrzewska, opiekun: Ewa Socha) oraz I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach za pracę o Zdzisławie Szczurze (zespół: Justyna Polak, Zuzanna Opyrchał, Ewelina Lipka, opiekun: Paweł Potoczny). Przyznano także wyróżnienia.

  "Kiedy myślimy o historii, ważne jest to, żeby zrozumieć, że sami również ją tworzymy. Być może to właśnie różni historię od wielu innych nauk: że każdy z nas jest uczestnikiem historii, każdy z nas ją tworzy, że nie jest ona tylko przedmiotem badania dla uczonych" - mówił dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, gratulując zwycięzcom.

  Od przyszłego roku konkurs ma mieć zmienioną formułę. "Może być to np. próba opisu jakiegoś interesującego zabytku w najbliższej okolicy, czyli poznawanie historii poprzez rzeczy materialne, a nie losy ludzkie. Jest to na razie tylko jedna z opcji, które jeszcze rozważamy. We wrześniu podamy ostateczny kształt nowej formuły" - powiedział PAP Kostro.

  Honorowy patronat nad konkursem objęli: minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, Instytut Pamięci Narodowej. Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów medialnych. AGZ

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/gma

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół Szkół Ogólnokształcących im Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi – powstał w 1937 roku i działa do dzisiaj. Obecnie mieści się w wybudowanym w roku 1996 budynku przy ulicy Pocztowej. Wcześniej mieścił się w dzisiejszym budynku Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Popularnie nazywany jest "Nowodworkiem".
  W skład Zespołu Szkół wchodzą Gimnazjum Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka.

  Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od postaci tych przekazów. Historia mówiona jest to metoda historycznej dokumentacji, w której wykorzystuje się relacje żyjących uczestników zdarzeń, które się bada. Historia mówiona często dotyka tematów rzadko pojawiających się na kartach dokumentów pisanych, a przez to, uzupełnia luki w historii. Jarosław Krawczyk (ur. 1955 w Warszawie) – doktor historii sztuki, felietonista, od 1995 roku redaktor naczelny miesięcznika historycznego "Mówią Wieki". Autor książek Matejko i historia, Jan Matejko. Mistrz Legendy św.Stanisława oraz O Polsce i Polakach. W 2008 roku pod jego redakcją ukazał się zbiór artykułów Mówią Wieki: antologia tekstów 1958-2007. W listopadzie 2010 roku ukazała się książka "Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej" której jest współautorem (wraz z Krzysztofem Chmielewskim). Książka ta jest historią sztuki europejskiej opartą na dziełach sztuki z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie.

  Kolegium Europejskie w Krakowie – zespół prywatnych szkół ulokowanych przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, w skład którego wchodzi Europejskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące posiadające akredytację do realizowania programu Matury Międzynarodowej oraz Europejskie Prywatne Gimnazjum nr 14. Organem prowadzącym Zespół Szkół Kolegium Europejskie jest Krakowska Inicjatywa Edukacyjna i Turystyczna. Nabór odbywa się na drodze konkursu, na którego wynik składa się rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz świadectwa jego wcześniejszych sukcesów i wyników w nauce, przez co liczba uczniów jest niewielka i ograniczona. Feliks Lachowicz - Rysownik, akwarelista, malarz i rzeźbiarz. Głównym tematem jego prac była historia i zabytki Drohobycza. Przedstawił ją w cyklach obrazów opisujących legendy grodu i historię miasta. Drohobycz to miasto, które przez wieki było ważne dla polskiej historii i kultury. W tym mieście urodziło się i żyło wielu wybitnych postaci polskiej kultury. Ich obecność w historii Drohobycza często była inspiracją dla Feliksa Lachowicza. Poza twórczością artystyczną zajmował się on popularyzowaniem wiedzy o Drohobyczu.

  Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu (ZSUMK GiLA, GiLA, dawniej ZSO GiLA, GA) – placówka kształcenia ogólnokształcącego, łącząca gimnazjum z liceum. Działa od roku 1998, jest pierwszą w Polsce szkołą dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Przy szkole znajduje się budynek internatu oraz Hotelu Uniwersyteckiego UMK. Swoją tradycją szkoła nawiązuje do działającego od XVI w. Gimnazjum Akademickiego, słynnej toruńskiej szkoły wyższej doby staropolskiej, oraz powołanego przy Uniwersytecie Wileńskim Państwowego Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy – jedno z liceów ogólnokształcących w Bydgoszczy, położone przy Nowodworskiej 13. Wraz z Gimnazjum nr 46 tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Zbigniew Kujawski.

  KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Henryk Pawłowski - nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 4 w Toruniu a także w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu, autor wielu książek dotyczących matematyki - od podręczników szkolnych do książek przygotowujących do olimpiady matematycznej. Prowadzi olimpijskie koła matematyczne dla gimnazjalistów i licealistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy i LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie wraz z gimnazjum tworzy Zespół Szkół nr 53. Początki szkoły sięgają roku 1935. Obecnie liceum znajduje się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5. Szkoła prowadzi klasy: dwujęzyczne (z językiem polskim i francuskim), z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz historii.

  Czesław Piotrowski (ur. 20 marca 1891 w Kurcewie koło Pleszewa, zm. 16 października 1963 w Poznaniu) – polski duchowny katolicki, humanista, pedagog, wydawca, długoletni dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, działacz społeczny, patriota. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, utworzył Seminarium Nauczycielskie, by szkolić polskie nauczycielki, których w Wielkopolsce bardzo brakowało (w szkołach uczono przedtem tylko po niemiecku). Przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu założył w 1924 męskie gimnazjum i liceum im. Adama Mickiewicza, znane dziś jako VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i został jego pierwszym dyrektorem a także sąsiadujące z nim żeńskie gimnazjum i liceum im. J. Słowackiego, w budynku którego mieści się dziś Zespół Szkół Muzycznych.

  Dodano: 24.06.2010. 15:17  


  Najnowsze