• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wygraj indeks w konkursie Wyższej Szkoły Handlowej z Wrocławia

  22.04.2010. 20:36
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyższa Szkoła Handlowa ufundowała dla uczestników konkursu "Wrocławski Indeks" trzy darmowe miejsca na I roku studiów stacjonarnych na kierunkach Turystyka i rekreacja, Europeistyka i Zarządzanie.

  By wziąć udział we "Wrocławskim Indeksie" wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Trzeba wejść na stronę www.konkurs.terazwroclaw.pl, zarejestrować się i już po przejściu dwóch etapów konkursu można stać się posiadaczem indeksu jednej z wrocławskich uczelni, stypendium lub talonu na podręczniki.
  "W pierwszym etapie przyda się wiedza o Wrocławiu, w drugim, po wyborze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, trzeba będzie odpowiedzieć na pytania związane z wybranym kierunkiem studiów na naszej Uczelni." "mówi Aneta Rawecka z WSH.
  Pomocni mogą być także znajomi, ponieważ polecając komuś udział w konkursie, samemu można zdobyć dodatkowe punkty.

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, którzy uzyskają świadectwo maturalne w roku 2010 lub uzyskali je wcześniej, ale nie przekroczyli 26 roku życia. Organizatorem jest Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Konkurs trwa od 19 kwietnia do 18 czerwca 2010 roku.

  Nagrodą specjalną jest weekend we Wrocławiu ufundowany przez Hotel Tumski. Łączna wartość nagród to ponad 100 tysięcy złotych.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – nieistniejąca już uczelnia, która została założona w 1995 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Dolnym Śląsku. Kształciła studentów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Filologia Angielska w trybie dziennym lub zaocznym. Studia kończyły się uzyskaniem tytułu licencjata. Wcześniej również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, zawieszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia dysponowała trzema budynkami: przy ul. Łąkowej, Sieradzkiej i Pabianickiej (siedziba uczelni). W dniu 1 października 2012 roku została wcielona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która przejęła majątek Szkoły oraz kształcenie studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu – polska uczelnia prywatna, założona w 2009 roku we Wrocławiu będąca pierwszą w Polsce kształcącą Menedżerów i Coachów Sportowych. Siedziba Szkoły mieści się przy ulicy Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu w okolicach kompleksu Stadionu Olimpijskiego. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (NKJO) we Wrocławiu (Foreign Language Teacher Training College Wrocław, Collège universitaire de formation des maîtres de langues étrangères de Wrocław, Fremdsprachenkolleg für Lehrerausbildung Wrocław) - szkoła wyższa we Wrocławiu, której założycielem jest Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Opiekę naukową i dydaktyczną nad założoną w 1990 roku uczelnią sprawuje Uniwersytet Wrocławski. Kolegium jest szkołą zawodową kształcącą nauczycieli języków obcych w specjalnościach: Andrzej Czamara (ur. 1964) – polski fizjoterapeuta, specjalizujący się w rehabilitacji ruchowej; nauczyciel akademicki związany z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; założyciel w 1999 roku i pierwszy kanclerz, a następnie od 2010 roku rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.

  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

  Jan Treter (ur. 6 maja 1889 we Lwowie, zm. 9 kwietnia 1966 we Wrocławiu) – ekonomista, nauczyciel akademicki, działacz ruchu oświatowego, pionier Wrocławia, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w tym mieście, jeden z członków pierwszego zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Edukacja we Wrocławiu: Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tu około 150 tysięcy osób. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Wrocławskim liczącym 47 000 studentów i Politechniką Wrocławską (ponad 40 000 studentów). Założony w 1950 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada tradycje kształcenia sięgające 1811 roku. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – powołany w 1947 kształci ponad 18 000 studentów. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu założony w 1951 roku jest jednym z największych tego typu w kraju, z liczbą ponad 13 000 studentów. Oprócz licznych placówek państwowych, we Wrocławiu istnieje wiele uczelni prywatnych i ośrodków badawczych.

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu - uczelnia niepubliczna, działająca we Wrocławiu od 2001 roku. Wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych 22 listopada 2001 roku pod pozycją 88. Organem założycielskim było Centrum Transferu Technologiczno-Edukacyjnego.

  Historia Uniwersytetu Wrocławskiego – dzieje pierwszej wyższej państwowej uczelni we Wrocławiu jaką jest Uniwersytet Wrocławski sięgają początków XVIII wieku, chociaż genezy tej szkoły wyższej należy dopatrywać się już w początkach XVI wieku, kiedy to podjęto nieudaną akcję utworzenia uniwersytetu.

  Mistrzostwa Polski Chippendales- ogólnopolski konkurs tańca erotycznego. I edycja konkursu dla najlepszej polskiej grupy tancerzy lub solisty odbyła się w 2011 roku we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wrocławski Park Technologiczny (WPT) – spółka we Wrocławiu utworzona przez gminę Wrocław (90,51% udziałów), wrocławskie uczelnie i bank BZ WBK. Jedną z inicjatyw WPT jest Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP). Sukiennice we Wrocławiu, zwane też Domem Kupców – nieistniejący już zespół średniowiecznych budynków w centralnej części wrocławskiego Rynku, w miejscu dzisiejszej ulicy Sukiennice. Stanowiły jeden z trzech historycznych wrocławskich domów kupieckich.

  Jerzy Boroń (ur. 4 kwietnia 1924 r. w Kołomyi – zm. 20 maja 1986 r. we Wrocławiu) – polski rzeźbiarz, członek tzw. "Grupy Wrocławskiej" skupionej wokół Eugeniusza Gepperta. Pedagog wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) we Wrocławiu w latach 1953–86.

  Dodano: 22.04.2010. 20:36  


  Najnowsze