• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wynalazca z Kielc odznaczony w Belgii

  26.01.2012. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Autor 130 patentów, Stanisław Szczepaniak został uhonorowany Wielkim Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości, nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. Wyróżnienie zostało wręczone podczas specjalnego posiedzenia Senatu i Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej oraz Rady Miasta Kielce.

  Jak poinformował na swojej stronie Świętokrzyski Portal Innowacji, do tej pory jedynie 4 Polaków zostało odznaczonych tym orderem. Aby uzyskać to odznaczenie, należy wykazać się licznymi patentami, jak również otrzymywać przez kilka lat ordery akademii niższego szczebla. Stanisław Szczepaniak opatentował 130 wynalazków i racjonalizatorskich rozwiązań.

  "Stanisław Szczepaniak jest wynalazcą i racjonalizatorem, prezesem innowacyjno-wdrożeniowej firmy Inwex, która zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych rozwiązań m.in. dla przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, budowlanego i rolniczego. Produkty Szczepaniaka prezentowane podczas krajowych i światowych targów wynalazków były wielokrotnie nagrodzone złotymi medalami. W samym tylko 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił 13 patentów na rozwiązania Stanisława Szczepaniaka" - poinformowano na stronie portalu.

  Wielkim Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości zazwyczaj wręczany jest w siedzibie Merostwa Brukseli, jednak na osobiste życzenie nagrodzonego uroczystość ta odbyła się w Kielcach.

  Informację o odznaczeniu można znaleźć tutaj.

  O projekcie, który firma Szczepaniaka realizuje z Politechniką Świętokrzyską pisaliśmy tu.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stadion Korony Kielce – stadion piłkarski położony przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 29 w Kielcach, należący do Korony Kielce. Kocie oko – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Stanisław Szczepaniak, a rysunków Zbigniew Sobala. Lista osób odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w okresie III Rzeczypospolitej – obejmuje damy i kawalerów Orderu Odrodzenia Polski I klasy (najwyższej klasy tego orderu), którym został on przyznany na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie III RP. Każdy Prezydent RP jest z urzędu również kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

  Tadeusz Niezgoda (ur. 22 lutego 1948 w Chmielniku k. Kielc) – polski naukowiec, wynalazca, profesor, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były prorektor ds. nauki Wojskowej Akademii Technicznej i prodziekan Wydziału Mechanicznego, aktualny przewodniczący Oddziału Polskiego Society for Experimental Mechanics. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. W 2010 roku odznaczony za całokształt dorobku naukowego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Karol Przybyłowicz (ur. 9 czerwca 1930 w Gliniku Mariampolskim) - prof. zw. dr hab. inż., profesor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, kierownik Katedry Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej. Do 1992 r. był profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie zorganizował Zakład Analiz Strukturalnych i przez kilkanaście lat był kierownikiem studiów doktoranckich oraz organizatorem ogólnopolskich seminariów młodych metaloznawców. W 1956 ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, w 1977 uzyskał tytuł profesora.

  Jerzy Barglik (ur. 11 lipca 1949 r. w Dąbrowie Górniczej) – dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie elektrotermii, członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, od 2006 roku prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Absolwent Politechniki Śląskiej. Organizator polsko-amerykańskiego studium podyplomowego w Politechnice Śląskiej z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Autor 5 patentów, 3 wdrożeń przemysłowych, 52 prac badawczych z dziedziny elektrotermii. Autor lub współautor 7 skryptów i monografii, ok. 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz recenzowanych materiałach konferencyjnych. Członek rady programowej czasopism : „Energetyka” i „Spektrum – biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP” oraz przewodniczący rady programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Działa społecznie w SEP i NOT, jest prezesem Śląskiej Rady FSNT NOT, członkiem Rady Krajowej NOT. Od 1995 r. organizuje Katowickie Dni Elektryki. Jest przedstawicielem SEP w Europejskiej Konwencji Stowarzyszeń Narodowych Elektryków EUREL, a w kadencji 2010-2011 jej prezydentem. Wiceprezydent Union for Electricity Applications – UIE. Odznaczony Brązowym (1988) i Złotym (1995) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), a za działalność społeczną złotymi odznakami honorowymi SEP, NOT i SITPH, medalami im. M. Pożaryskiego, im. J. Groszkowskiego, im. S. Fryzego, im. J. Obrąpalskiego, im. S. Szpora, im. K. Idaszewskiego, im. J. Węglarza. Od 2010 r. Członek Honorowy SEP. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – założony w 1968 roku uczelniany klub sportowy Politechniki Świętokrzyskiej.

  Stanisław Bylina (ur. 1936 w Kielcach) - polski historyk, mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w 1964, habilitacja 1972 tamże. Profesor od 1991 roku. Pracownik Zakład Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN. Doktor honoris causa uniwersytetu w Kielcach. W 1997 za wybitne zasługi dla nauki polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Galeria Echo – największa galeria handlowa w Polsce pod względem liczby sklepów. Usytuowana jest w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 20 tuż za Politechniką Świętokrzyską. Została otwarta 30 listopada 2002 roku, lecz swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie, której dokonano w latach 2009–2011.

  Płk Stanisław Mirkowski (ur. 16 czerwca 1934, zm. 26 kwietnia 2007). We wrześniu 1952 r. podjął naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. W 1963 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W 1985 r. odszedł do rezerwy ze stanowiska zastępcy dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP ds. technicznych. Był aktywnym członkiem PZMot. oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz stowarzyszeniowymi i samorządowymi. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Koło nr 6.

  Stefan Szczepaniak (ur.1892 - zm.1964) – wiceprezes w latach 1934-1939, a później prezes Związku Polaków w Niemczech (do rozwiązania Związku we wrześniu 1939), działacz spółdzielczy mniejszości polskiej w Niemczech.

  Jan Leszek Adamczyk (ur. 12 stycznia 1951 w Kielcach, zm. 12 stycznia 2010) – polski historyk sztuki, profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Stanisław Adamczak (ur. 25 października 1948 w Sandomierzu) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, założyciel i opiekun harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Wołosatki”.

  Zbigniew Stanisław Herman (ur. 17 grudnia 1935 w Tłustem, zm. 4 maja 2010) – polski lekarz i farmakolog, w latach 1980–1982 rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Odznaczony Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Stanisław Falkowski (ur. 1938) – polski duchowny katolicki, kanonik gremialny kolegiackiej kapituły węgrowskiej, ksiądz diecezji drohiczyńskiej, proboszcz parafii w Niecieczy Włościańskiej, działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL, odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Stanisław Jeżewski (ur. 30 sierpnia 1898 w osadzie Kobiałki koło Pawłowa - zm. 2 listopada 1989 w Ostrowcu Świętokrzyskim) - działacz społeczny, krajoznawczy i kulturalny, wieloletni członek i prezes Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Działacz konspiracyjny Armii Krajowej i prowadzący tajne komplety w czasie II wojny światowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Medal Merentibus (Zasłużonym) – medal ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766, przyznawany za zasługi w dziedzinach nauki, sztuki, wynalazczości i przemysłu.

  Dodano: 26.01.2012. 00:11  


  Najnowsze