• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XV edycja konkursu Historia Bliska

  28.03.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Spotkania w XX wieku. Polacy-Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?" i "Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie..." to niektóre z tematów XV edycji konkursu "Historia Bliska" ogłoszonego przez Ośrodek KARTA.  Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają do wyboru także tematy: "Dzieci wojny - żołnierze i ofiary" oraz "Szkolna fotografia - wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli".

  Prace w formie pisemnej, dźwiękowej lub audiowizualnej powinny dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów. Wszystkie prace będą podlegały ocenie jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych.

  Forma pracy może być dowolna, ale adekwatna do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów oraz pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadków historii. Prace mogą mieć także formę zbioru zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; filmu DVD, audycji radiowej czy prezentacji multimedialnej wykorzystującej materiały źródłowe. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane. Nieakceptowane będą tylko formy czysto plastyczne, takie jak plakat, rysunek czy makieta.

  Udział w konkursie mogą brać wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

  W konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w konkursie jako instytucje wspierające - obok szkół czy drużyn harcerskich - także biblioteki.

  Prace można przesyłać do 30 kwietnia pod adresem: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, z dopiskiem "Historia Bliska - konkurs".

  Jury przyzna laureatom pieniężne nagrody i wyróżnienia, a nauczycielom wspierającym uczniów - nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także nagrody dodatkowe - rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych, w kraju i za granicą. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie zaplanowano na 12 września.

  Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.historiabliska.pl.

  XV edycja konkursu "Historia Bliska" objęta została honorowym patronatem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 28.03.2011. 00:11  


  Najnowsze