• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończył się finał LV Olimpiady Astronomicznej

  14.03.2012. 19:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozstrzygnięto finałowe zawody szkolnej LV Olimpiady Astronomicznej, które odbyły się w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Zwycięzcą został Filip Ficek z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

  W tym roku, podobnie jak w poprzednich, zawody finałowe odbyły się w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Trwały od piątku do niedzieli (8-11 marca). W niedzielę na uroczystym zakończeniu olimpiady ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Laureaci otrzymali m.in. teleskopy, lornetki, a zwycięzca także kolekcję numizmatów "Systema Solare".

  Do finału zakwalifikowało się 25 uczestników, w tym 6 dziewcząt. Zwycięzcą został Filip Ficek z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Poza zdobywcą pierwszego miejsca, tytuł laureata olimpiady uzyskało jeszcze czterech zawodników kolejnych miejsc: Kacper Bucki (PZ nr 11 SO im. St. Wyspiańskiego w Kętach), Jakub Klencki (I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi), Aleksandra Hamanowicz (ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu) oraz Przemysław Kuta (I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie).

  Laureaci olimpiady będą reprezentować Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się w Brazylii. W ubiegłym roku zawody międzynarodowej olimpiady astronomicznej odbyły się w Polsce.

  Olimpiada Astronomiczna dla uczniów szkół średnich została zorganizowana już po raz 55. Jest jedną z najstarszych olimpiad szkolnych w Polsce i na świecie.

  Zawody odbywają się trójstopniowo. W ramach I stopnia w prasie i w internecie publikowane są zestawy zadań i uczestnicy nadsyłają ich rozwiązania korespondencyjnie. W ten sposób publikowane są dwie serie zadań. Na podstawie nadesłanych rozwiązań wyłaniani są uczestnicy drugiego etapu, a potem następuje etap trzeci - trwające kilka dni zawody finałowe, podczas których do rozwiązania przygotowane są zadania teoretyczne i obserwacyjne (pod prawdziwym niebem oraz pod sztucznym niebem planetarium).

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Henryk Pawłowski - nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 4 w Toruniu a także w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu, autor wielu książek dotyczących matematyki - od podręczników szkolnych do książek przygotowujących do olimpiady matematycznej. Prowadzi olimpijskie koła matematyczne dla gimnazjalistów i licealistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy i LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

  Andrzej Dyrek (ur. 17 listopada 1961 w Krakowie) – polski fizyk i informatyk, wykładowca Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 roku nauczyciel fizyki i informatyki w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, opiekun wielu finalistów i laureatów Olimpiady informatycznej. Jest autorem kilku podręczników do nauki informatyki w gimnazjum i liceum. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością). Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej. Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – planetarium, którego oficjalna nazwa w momencie otwarcia brzmiała: Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (LOAiP), zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. Istniało wówczas w Polsce tylko jedno duże Planetarium Śląskie w Chorzowie.

  Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  Dodano: 14.03.2012. 19:33  


  Najnowsze