• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15 września - Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach

  15.09.2011. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W czwartek przypada Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. Z tej okazji w dniach 15-21 września na ekranach kin oraz na antenach stacji telewizyjnych w Polsce emitowany będzie spot na temat najczęstszych objawów nowotworów układu chłonnego.


  Film będzie można zobaczyć na ekranach komunikacji miejskiej Krakowa i Warszawy, w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz salach kinowych m.in. w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos, kinach Muza, Luna, Wisła, NoveKino Praha oraz Przedwiośnie. Ponadto w kasach kin biorących udział w kampanii dostępne będą ulotki zawierające najważniejsze informacje na temat chłoniaków.

  Spot pokazywany jest w ramach kampanii edukacyjno-społecznej ,,Chłoniak to diagnoza, nie wyrok", organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki ,,Przebiśnieg" oraz firmę farmaceutyczną Roche Polska.

  Kampania odbywa się w tym roku po raz drugi, ale Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 r. Jego inicjatorem jest Lymphoma Coalition - międzynarodowa organizacja, zrzeszająca stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Celem kampanii jest lepsze wykrywanie chłoniaków i upowszechnianie wiedzę o objawach, metodach diagnozy oraz leczeniu nowotworów układu limfatycznego.

  Jak podają organizatorzy kampanii, chłoniaki co roku rozpoznawane są w Polsce u około 8 tys. osób. Liczba chorych od wielu lat stale rośnie, na dodatek choroba często wykrywana zbyt późno, gdy jest już mocno rozwinięta, co znacznie utrudnia leczenie i obniża jego skuteczność. Wczesne stadia rozpoznawane są zwykle przypadkowo - podczas badań wykonywanych w związku z innymi dolegliwościami, bądź okresowych badań kontrolnych.

  Dolegliwości powodowane przez chłoniaki są często bagatelizowane lub wręcz niezauważane, gdyż przypominają często objawy zwykłego przeziębienia lub przemęczenia. Mogą to być powiększone i niebolesne węzły chłonne, podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny, obfite nocne poty, długo utrzymujący się kaszel lub duszności, uporczywe swędzenie skóry, a także osłabienie, znaczna utrata masy ciała i nieuzasadnione zmęczenie.

  Gdy tego rodzaju objawy utrzymują się co najmniej dwa tygodnie, na wszelki wypadek warto się skonsultować z lekarzem. Szybka diagnoza w wielu przypadkach ratuje życie, bo wcześnie wykryte chłoniaki można skutecznie leczyć.

  Na nowotwory układu chłonnego (limfatycznego) mogą zachorować osoby w każdym wieku. Najczęściej występują tzw. chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin lymphoma). Jeśli zostaną wykryte dopiero w zaawansowanym stadium, mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki ,,Przebiśnieg" powstało przy Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zrzesza chorych z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego, leczących się w Krakowskiej Klinice Hematologii. Stowarzyszenie udziela wsparcia chorym i ich rodzinom, zarówno po zakończonym leczeniu, w jego trakcie, jak i dopiero zdiagnozowanym, stojącym na początku drogi ku wyleczeniu.

  Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej: www.przebisnieg.org

  PAP - Nauka w Polsce

  zbw/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pierwotne chłoniaki żołądka (łac. lymphoma ventriculi) – rzadkie guzy, stanowiące około 2% wszystkich chłoniaków i 15% nowotworów żołądka. Żołądek jest najczęstszą lokalizacją chłoniaków w przewodzie pokarmowym i bardzo częstym miejscem przerzutowania chłoniaków. Chłoniaki (łac. Lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, jednak wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z zajęciem szpiku nazywane są białaczkami. Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne. Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej (SBZO, ang. Spontaneous bacterial peritonitis, SBP) – zapalenie otrzewnej u chorych z wodobrzuszem będące wynikiem zakażenia płynu w jamie otrzewnej (płynu puchlinowego) bez widocznego źródła tego zakażenia. Najczęściej występuje w przebiegu marskości wątroby spowodowanej różnymi przyczynami, zwykle w zaawansowanym okresie choroby. Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej pojawia się także znacznie rzadziej u chorych z wodobrzuszem spowodowanym innymi chorobami, takimi jak zespół nerczycowy, niewydolność serca, zespół Budda-Chiariego, chłoniaki, wyjątkowo w przebiegu innych nowotworów.

  Światowy Dzień Trędowatych, (ang. World Leprosy Day), Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, Światowy Dzień Chorych na Trądświęto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follereau jest obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia (w Indiach 30 stycznia w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego) w około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności z nimi. Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce Fundacja Polska Raoula Follereau. Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego – najliczniejsza grupa nowotworów tej lokalizacji. U dorosłych chorych najczęściej przerzutującymi do mózgowia i rdzenia nowotworami są, kolejno, rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki. U dzieci częstsze są przerzuty mięsaków i nowotworów germinalnych.

  Chłoniak grudkowy (ang. follicular lymphoma) – rodzaj chłoniaka B-komórkowego obwodowego. Pod względem częstości występowania stanowi 20–22% wszystkich chłoniaków. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”– największa w Polsce organizacja pozarządowa działająca na rzecz chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ([HCV]) oraz typu B ([HBV]). Powstała w 2002 r., w Krakowie, z inicjatywy chorych. Siedziba ma miejsce we Wrocławiu.

  Meningoza lub karcynomatoza opon mózgowych (łac. carcinomatosis) – izolowane zajęcie opon mózgowo-rdzeniowych przez nowotwór pochodzący spoza układu nerwowego. Występuje u 5–10% chorych na chorobę nowotworową. Największe powinowactwo do zajmowania opon mózgowych mają przerzuty z raka sutka, płuca, czerniaka oraz chłoniaki i ostre białaczki limfoblastyczne. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli - stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane działalnością na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta Zduńska Wola. Celem działalności według założeń statutowych jest krzewienie miłości do Zduńskiej Woli, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy i osiągnięciach bieżących.

  Towarzystwo genealogiczne – stowarzyszenie zrzeszające miłośników genealogii, działające na określonym obszarze. Może być to zarówno stowarzyszenie rejestrowe jak i stowarzyszenie zwykłe. Działalność towarzystw opiera się na pracy społecznej członków. Towarzystwa utrzymują się z wpisowego i składek członkowskich.

  Dodano: 15.09.2011. 15:19  


  Najnowsze