• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2 kwietnia - Światowym Dniem Autyzmu

  02.04.2010. 11:46
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Autyzm - obok AIDS, cukrzycy i raka - Organizacja Narodów Zjednoczonych zalicza do grupy najgroźniejszych problemów zdrowotnych. Światowym Dniem Autyzmu ONZ ustanowiła dzień 2 kwietnia. Jest on obchodzony od 2008 roku i ma uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu i niepełnosprawności.

  Jak informuje fundacja "Silentio", pomagająca osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w Polsce nie prowadzi się szczegółowych statystyk na temat zachorowalności na autyzm. Szacuje się jednak, że w kraju na ten rodzaj zaburzenia cierpi około 20 tysięcy dzieci i 10 tysięcy dorosłych. Według doniesień - w krajach Europy Zachodniej - nawet jedno na setkę dzieci ma zaburzenia autystyczne, przy czym chłopcy stanowią ok. 80 proc. tej grupy. Pojawiają się one najczęściej przed ukończeniem trzeciego roku życia dziecka.

  Autyzm, jest jednym z bardziej skomplikowanych i niewyjaśnionych medycznie zaburzeń rozwojowych, których etiologia nie jest jasna. Od ponad pół wieku prowadzone są badania, które mają wyjaśnić jego przyczyny.

  Wiadomo, że jest to nieprawidłowa praca mózgu, która powoduje szerokie spektrum objawów i zachowań autystycznych, m.in.: trzepotanie rękami, częste napady histerii lub agresji, przeraźliwe krzyki (bez uzasadnionej przyczyny), wprawianie w ruch wirowy różnych przedmiotów, echolalia (powtarzanie zasłyszanych wcześniej zwrotów, fraz nieadekwatnie do sytuacji). Często od początku swojego życia dzieci autystyczne nie reagują ożywieniem na kontakty z rodzicami, czasami nie tolerują żadnych pieszczot, choć nie jest to regułą.

  U dzieci chorych na autyzm interakcje społeczne nie rozwijają się samoistnie, mają one problem z komunikacją interpersonalną i mocno ograniczone formy aktywności. "Dzieci izolują się od otoczenia, w którym są narażone na silne bodźce zewnętrzne. Inaczej odczuwają dotyk, zapach, inaczej odbierają światło i temperaturę. Często są nadwrażliwe na niektóre z bodźców, a na inne wykazują zmniejszoną wrażliwość" - informują specjaliści z fundacji "Silentio".

  Choć nie ma leku na autyzm, to jego leczenie jest możliwe poprzez prowadzenie intensywnej, zindywidualizowanej terapii, która można wspomagać farmakologicznie. Właściwa terapia daje szanse na usprawnienie dziecka, a nawet jego samodzielność w przyszłości. Autyzm nieleczony doprowadza do trwałego kalectwa i kompletnej marginalizacji społecznej osoby autystycznej, a często też całej rodziny.

  W ciągu kilku lat dziecko autystyczne może nabyć umiejętności, które pozwolą mu na włączenie się do życia społecznego. Jednak jest to możliwe tylko przy zastosowaniu bardzo wczesnej diagnostyki i intensywnego oddziaływania terapeutycznego, którym powinna towarzyszyć właściwie prowadzona edukacja.

  Dziś brakuje wystarczającej ilości ośrodków terapeutycznych i szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często wykazują one duże zdolności w wybranych obszarach, ale niższy poziom funkcjonowania nie pozwala im na właściwy rozwój w placówkach nieprzystosowanych do tego typu nauczania. Skazane są więc na nauczanie indywidualne. Jednak czas nauki w wymiarze 12 godzin tygodniowo jest niewystarczający i dodatkowo powoduje odizolowanie dziecka od grupy rówieśniczej.

  Fundacja "Silentio" przygotowuje więc nowatorski projekt utworzenia szkoły dla osób chorych na autyzm. Jak zapowiada jej przedstawicielka Magdalena Pal, realizowany program nauczania będzie oparty na sprawdzonych programach realizowanych z dużą skutecznością w światowych placówkach tego typu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera – całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych, wieku dzieci i położenia geograficznego. Na początku XXI w. częstość występowania autyzmu szacowano na 1–4‰, a spektrum autystycznego na 6–12‰. Zespół unikania patologicznego (ang. Pathological demand avoidance, PDA) – jedno ze słabiej znanych CZR stwierdzone przez Elizabeth Newson (Child Development Research Unit, University of Nottingham). Odznacza się bardzo dobrym rozwojem umiejętności społecznych (np. kontakt wzrokowy) i teorii umysłu (dzieci wcześnie i chętnie bawią się w udawanie), w przeciwieństwie do wielu innych zaburzeń ze spektrum autyzmu, częściej także występuje u kobiet. To właśnie wcześnie rozwinięta wyobraźnia jest tym, co różni te osoby od tych, którzy cierpią np. na autyzm dziecięcy czy zespół Aspergera. Świadczą o tym częste obsesyjne zainteresowania innymi ludźmi (zwykle jedną osobą), osoby te należą do jakby innego rodzaju spektrum autystycznego, "autyzmu imaginującego". Występuje także płytki afekt, impulsywność, często opóźnienie rozwoju mowy. Osoby te mają problem z poczuciem odpowiedzialności. Autyzm atypowy - jest to całościowe zaburzenie rozwoju różniące się od wczesnego autyzmu dziecięcego przede wszystkim późniejszym początkiem występowania objawów (ok. 3 roku życia lub później). Nie spełnia wszystkich kryteriów dla jednostki F84.0 (autyzm dziecięcy).

  Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem. Autyzm wysokofunkcjonujący (ang. High-functioning autism, HFA) - nieformalne określenie przypadków autyzmu, w których iloraz inteligencji przekracza 90, co sprawia że osoby nim dotknięte w miarę dobrze funkcjonują w społeczeństwie.

  Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera – całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u 5,6 na 10000 osób, przy czym jest trzy lub cztery razy częstszy u mężczyzn niż u kobiet. Zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych (ang. Multiple-complex Developmental Disorder, McDD) – zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu i spektrum schizofrenii, charakteryzujące się wczesnym początkiem (niekiedy w pierwszych latach życia). Powoduje charakterystyczne dla zaburzeń związanych z autyzmem trudności w komunikacji i kontaktach społecznych oraz poważne zaburzenia emocji z nieprawidłowościami w myśleniu. Ma niekorzystny wpływ na inteligencję.

  Rajd na Autyzm (Społeczny Rajd Rowerowy na rzecz Osób z Autyzmem, do 2011 Masa na Autyzm) – organizowany od 2006 roku przejazd rowerzystów i rolkarzy ulicami Warszawy, którego celem jest pomoc osobom z autyzmem oraz promocja wiedzy na ich temat. Inicjatywa powstała przy współudziale Warszawskiej Masy Krytycznej oraz Fundacji Synapsis. Farma Życia - ośrodek pobytu stałego i pracy oraz terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i innymi problemami związanymi ze spektrum autystycznym. Ośrodek ten znajduje się w Więckowicach k. Krakowa, w gminie Zabierzów w powiecie krakowskim.

  Zespół Szkół nr 97 w Warszawie - szkoła specjalna w Warszawie, zajmująca się edukacją i terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współwystępującą z autyzmem. Jest pierwszą w województwie mazowieckim placówką ukierunkowaną na edukację tej grupy osób.

  Objawy negatywne (deficytowe) - objawy związane z ograniczeniem różnych czynności psychicznych. Narastają wraz z czasem trwania zaburzeń. Ich występowanie koreluje z aktywnością objawów osiowych schizofrenii (autyzm, zobojętnienie uczuciowe, rozszczepienie osobowości). Typowe dla przewlekających się zaburzeń schizofrenicznych:

  Stephen Wiltshire MBE (ur. 24 kwietnia 1974) – sawant oraz uznany architektoniczny artysta, u którego zdiagnozowano autystyczne zaburzenia percepcji. Jest najbardziej znany dzięki swojej niezwykłej pamięci fotograficznej, stąd często nazywany jest żywą kamerą. Autyzm schizofreniczny jest uważany za jeden z objawów osiowych schizofrenii według Bleulera. Występuje u 50–60% chorych. Polega na wycofaniu się z kontaktów z innymi ludźmi, zamknięciu w sobie i rosnącym (aż do wyłączności) pochłonięciu na przeżywaniu świata wewnętrznego. Kontakt z otoczeniem jest zwykle niedostosowany i znacznie ograniczony. Nasilenie autyzmu zwykle ma związek z nasileniem innych objawów choroby i jest największe w ostrej fazie. Może się utrwalić w zaburzeniach przewlekłych.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.

  Dodano: 02.04.2010. 11:46  


  Najnowsze