• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkohol przyczyną nowotworów w Europie

  12.04.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Europie 1 na 10 przypadków nowotworu u mężczyzn i 1 na 33 przypadki u kobiet jest następstwem spożycia alkoholu - według nowych, dofinansowanych ze środków unijnych badań, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie British Medical Journal.

  W toku projektu, w którym wykorzystano dane zebrane w Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wlk. Brytanii i Włoszech, odkryto że znaczący odsetek nowotworów alkoholozależnych (40-98%) dotyka osoby, które spożywały więcej niż dwa drinki dziennie w przypadku mężczyzn i więcej niż jeden drink dziennie w przypadku kobiet.

  "Nasze dane pokazują, że wielu przypadków nowotworu można było uniknąć dzięki ograniczeniu spożycia alkoholu do dwóch drinków dziennie w przypadku mężczyzn i jednego drinka dziennie w przypadku kobiet, co jest zgodne z zaleceniami wielu organizacji zajmujących się ochroną zdrowia" - zauważa Madlen Schütze, naczelna autorka raportu z badań i epidemiolog z Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka w Potsdam-Rehbruecke. "Można by zapobiec nawet większej liczbie przypadków nowotworów, gdyby spożycie alkoholu zostało ograniczone poniżej zalecanych wytycznych lub zupełnie wykluczone."

  W Europie 6,5% zgonów to następstwo chorób przewlekłych wywołanych przez spożywanie alkoholu. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) informuje, że nowotwory związane ze spożyciem alkoholu zazwyczaj atakują jamę ustną, gardło, krtań, przełyk i wątrobę. W 2007 r. do tej listy dodane zostały rak piersi u kobiet oraz nowotwór jelita grubego i odbytu.

  Dane do badań zostały zebrane z wykorzystaniem ocen ryzyka programu EPIC (Europejskie badania prospektywne w zakresie raka i odżywiania się) oraz reprezentatywnych danych na temat spożycia alkoholu zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

  W ramach programu EPIC, 363.988 mężczyzn i kobiet, których wiek na początku badań kształtował się w przedziale 35 - 70 lat, zostało zbadanych w latach 1992 - 2000 pod kątem występowania nowotworów. Spożycie alkoholu przez badanych zostało zmierzone na podstawie szczegółowych ankiet dotyczących diety i trybu życia oraz ilości, częstotliwości i typu spożywanych napojów na różnych etapach życia oraz aktualnego spożycia.

  W toku badań obliczono, że w 2008 r. aktualne i wcześniejsze spożycie alkoholu przez mężczyzn było odpowiedzialne za około 57.600 przypadków nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, jelita grubego i odbytu oraz wątroby w Danii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Wlk. Brytanii i we Włoszech. Pośród tych przypadków 33.000 były następstwem wypijania więcej niż dwóch drinków dziennie. W 8 krajach spożycie alkoholu przez kobiety spowodowało około 21.500 przypadków nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby, jelita grubego i odbytu oraz raka piersi, z czego ponad 80% (17.400) było następstwem spożycia ponad jednej porcji napoju alkoholowego w postaci piwa, wina lub wódki dziennie.

  Badania posuwają naprzód analizy zależności między alkoholem a nowotworami poprzez analizę danych dotyczących liczby przypadków nowotworów powiązanych ze spożyciem alkoholu w ogóle i odsetka przypadków wywołanych przez spożycie alkoholu przekraczające zalecane limity.

  Do tej pory jedynie spekulacją było stwierdzenie, że obniżenie spożycia alkoholu do dwóch drinków dziennie w przypadku mężczyzn i jednego drinka w przypadku kobiet przyniesie korzyści pod względem obniżenia zachorowalności na nowotwory. Pomiary ilościowe przeprowadzone w ramach tych badań, zarówno względne (część alkoholozależna), jak i bezwarunkowe (całkowita liczba przypadków nowotworów) dotyczące obciążenia związanego ze spożyciem alkoholu powyżej zalecanego limitu, pokazują, że takie powiązanie istnieje. Badania przesuwają również dalej dotychczasowe granice, analizując spożycie alkoholu w przeszłości.

  Odkrycia kładą nacisk na konieczność obniżenia spożycia alkoholu w Europie, a autorzy wskazują, że wyniki ich prac mają znaczenie dla przyszłej, europejskiej polityki zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu).

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat.

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat.

  Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

  Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

  Dodano: 12.04.2011. 17:17  


  Najnowsze