• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alzheimer może zmniejszać ryzyko raka

  04.01.2010. 18:08
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Choroba Alzheimera wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe - i odwrotnie - informuje pismo "Neurology".

  Badania przeprowadzone przez zespół dr Catherine Roe z Washington University School of Medicine w St. Louis objęły 3020 pacjentów w wieku 65 lub więcej lat. W momencie rozpoczęcia badań chore na Alzheimera były 164 osoby, na nowotwory chorowały 522 osoby.

  Okazało się, że pacjenci u których na początku badań rozpoznano chorobę Alzheimera o 69 procent rzadziej trafiali do szpitala z powodu chorób nowotworowych w porównaniu z osobami wolnymi od demencji. Z kolei osoby z rozpoznanymi na początku badań nowotworami chorowały na Alzheimera o 43 procent rzadziej.

  Ogółem podczas badań u 478 osób wystąpiła demencja, a nowotwory - u 376.Chorych na nowotwory obserwowano na okoliczność Alzheimera przez pięć lat, natomiast chorych na Alzheimera - przez osiem lat, by sprawdzić, czy nie zachorują na nowotwory.

  Wyniki odnoszą się tylko do osób rasy białej; nie zaobserwowano związku pomiędzy nowotworami a tak zwaną demencją naczyniową, związaną ze zmniejszonym dopływem krwi do mózgu - jednak chorzy na demencję naczyniową umierają wcześniej niż w przypadku Alzheimera.

  Jak mówi dr Roe, sugeruje to, że związek pomiędzy nowotworami a Alzheimerem nie da się wytłumaczyć tylko tym, że chorzy na jedna chorobę umierają, zanim ma szansę się rozwinąć druga - chodzi raczej o to, że komórki ulegają u nich zaburzeniom w przeciwnych kierunkach - w chorobie Alzheimera mamy do czynienia z przyspieszonym obumieraniem komórek, w nowotworach - z rozrostem. Dalsze badania mogłyby lepiej wyjaśnić podłoże zarówno demencji, jak i chorób nowotworowych, co zwiększyłoby szanse na skuteczne leczenie.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku. Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera.

  Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Skatolia - zaburzenie psychiczne polegające na rozsmarowywaniu swoich fekaliów na ciele i otoczeniu. Skatolię, czyli aktywne rozsmarowywanie fekaliów, odróżnia się od nietrzymania moczu i kału, i w efekcie pobrudzenia się nimi, co jest zachowaniem biernym. Skatolia może być objawem towarzyszącym innym zaburzeniom, jak demencja, niepełnosprawność intelektualna czy skryte zachowania agresywne. Towarzyszyć może także, wraz z innymi objawami, chorobie Alzheimera. Według niektórych, głównym powodem skatolii są zaparcia i skatolia ustępuje wraz z nim, jednak według przeciwnego punktu widzenia skatolia to forma okazywania protestu. Według podsumowania zebranych danych, takie jasne rozróżnienia nie są jeszcze możliwe i problem jest bardziej złożony.

  Rywastygmina (nazwy handlowe: Exelon, Nimvastid, Prometax i Rivastigmine Teva) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy. Stosowany jest do leczenia otępienia związanego z chorobą Alzheimera. Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej.

  Apraksja - upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera. Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera.

  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona).

  [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju. Irrenschloss – siedziba miejskiego zakładu dla umysłowo chorych i epileptyków (Anstalt für Irre und Epileptische) we Frankfurcie nad Menem, założonego przez Heinricha Hoffmana, dyrektora instytucji w latach 1851–1888. Irrenschloss znajdował się na obrzeżach miasta, obecnie w dzielnicy Frankfurt-Westend. Następcą Hoffmana był Emil Sioli; w tym czasie pracujący tam profesor Alois Alzheimer opisał chorobę, znaną dziś od jego imienia jako choroba Alzheimera.

  Dodano: 04.01.2010. 18:08  


  Najnowsze