• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aminokwasy naprawiają mózg

  10.12.2009. 17:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Bogate w specyficzne aminokwasy pokarmy - kurczaki, ryby i białkowe koktajle - powinny pomóc w odzyskaniu sprawności po urazie mózgu - informuje "New Scientist".

  Aby naśladować zjawiska, jakie mają miejsce u ludzi z urazem mózgu, zespół Akivy Cohena z University of Pennsylvania w Filadelfii wiercił w czaszkach myszy otwory i wstrzykiwał tam płyn. Po tygodniu w mózgach tak potraktowanych gryzoni spadał poziom aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA)- leucyny, izoleucyny i waliny. Aminokwasy te są zawarte w typowym białkowym pokarmie i wykorzystywane przez organizm głównie do budowy mięśni.

  Kolejną grupę myszy z uszkodzonym mózgiem podzielono na dwie podgrupy - jedna dostawała czystą wodę, druga - wodę z dodatkiem BCAA. Po pięciu dniach w grupie dostającej BCAA poziom tych związków w mózgu był normalny, myszy te lepiej także wypadały w testach sprawdzających zdolność uczenia się. Prawdopodobnie wynika to z przywracania równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikami w części mózgu zwanej hipokampem. Podawanie BCAA umożliwia wytwarzanie neuroprzekaźników w większych ilościach.

  Dalsze badania specjalistów z Filadelfii mają dotyczyć ludzi po urazach mózgu. W zeszłym roku włoscy naukowcy zauważyli, że u pacjentów stanie minimalnej świadomości (MCS) dożylne podawanie BCAA poprawiało ich stan.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Aminokwasy rozgałęzione (ang. branched-chain amino acid (BCAA)) – aminokwasy posiadające rozgałęziony łańcuch alifatyczny boczny. W grupie aminokwasów biogennych istnieją 3 spełniające ten warunek: leucyna, izoleucyna i walina. Stanowią one średnio 40% spożywanego dziennie białka. Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer. PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych. Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu. Relacja między wielkością mózgu, a rozmiarem ciała wskazuje na potencjalną inteligencję organizmu, według ogólnej zasady, że im większy mózg, tym wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka nie zawsze oznacza większą inteligencję, ważny jest także stosunek objętości mózgu do masy ciała osobnika (współczynnik encefalizacji); ponadto nawet u osobników o zbliżonej masie mogą istnieć nie wpływające na poziom inteligencji znaczące różnice w wielkości mózgu, co wynika z faktu, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie.

  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych. Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą:

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Namiot móżdżku (łac. tentorium cerebelli) – wypustka opony twardej mózgu oddzielająca częściowo tylny dół czaszki od pozostałej części jamy czaszki. Powstaje w ten sposób przestrzeń nadnamiotowa (zawierająca mózg) i podnamiotowa (zawierająca móżdżek i większą część pnia mózgu). Pień mózgu przechodzi przez wcięcie namiotu – połączenie pomiędzy przestrzenią nad- i podnamiotową.

  TACI (ang. total anterior circulation infarct) – zawał mózgu w obszarze całego przedniego unaczynienia tzn. tętnicy środkowej i tętnicy przedniej mózgu. Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.

  Dodano: 10.12.2009. 17:21  


  Najnowsze