• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania dowodzą, że palenie matek wpływa na wagę i wzrost niemowląt

  06.06.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy już dawno rozpoznali zagrożenie, jakie palenie tytoniu stwarza dla niemowląt, jak np. wady serca czy mózgu. Teraz wyniki nowych badań przeprowadzonych w Hiszpanii dostarczają dowodów na to, że niemowlęta urodzone przez palące matki, rzeczywiście mają mniejszą wagę i wzrost. Odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie Early Human Development, wskazują na to, że wymiary tych niemowląt są znacząco mniejsze w porównaniu do dzieci, których matki nie paliły.

  Zespół naukowców z Uniwersytetu w Saragossie, Hiszpania, zbadał 1.216 noworodków, aby ustalić różnice w budowie organizmu i proporcjonalnym rozkładzie masy ciała między noworodkami urodzonymi przez matki palące i niepalące w czasie ciąży. Wiek ciążowy niemowląt wynosił co najmniej 37 tygodni. W toku badań potwierdzono, że palące matki rodzą dzieci, które mniej ważą i mierzą.

  Dane wskazują, że matki, które palą, rodzą dzieci o 180 - 230 gramów lżejsze od dzieci matek, które trzymały się z daleka od nikotyny. Różnica zatem wynosi około 216 gramów.

  W toku badań ustalono również, że podskórne fałdy, które, wedle ekspertów, wskazują na ilość tkanki tłuszczowej, są mniejsze w przypadku niemowląt, których matki paliły. Należy jednak zauważyć, że pod względem rozmiarów ciała różnica nie była znacząca.

  Nie zaobserwowano korelacji między pomiarami antropometrycznymi a ilością wypalanych papierosów przez matki w czasie ciąży - jak donoszą naukowcy. Jeżeli chodzi o rozmiary ciała, to według naukowców nie jest to jednoznaczne ze wskaźnikiem masy ciała, który jest stosunkiem wysokości do wagi sześciennej. Nieco ponad 22% matek wypalało niemal 8 papierosów dziennie.

  "Zwarzywszy na skąpą bibliografię dotyczącą tego zagadnienia musieliśmy oceniać wpływ tytoniu na budowę organizmu dzieci urodzonych przez matki, które paliły w czasie ciąży" - jak cytuje SINC współautora, Gerardo Rodr?gueza z Uniwersytetu w Saragossie. "Używanie tytoniu w czasie ciąży może spowodować uogólnione obniżenie większości parametrów na skutek zahamowania rozwoju płodowego. Noworodki urodzone przez kobiety, które paliły w czasie ciąży są mniejsze i mają mniej podskórnych przedziałów tkanki tłuszczowej".

  Dzieci matek, które przyznały się do spożywania alkoholu w czasie ciąży lub zażywania nielegalnych środków odurzających zostały wykluczone z badań.

  Naukowcy badają oddziaływanie palenia na niemowlęta od niemal 40 lat. Ich prace koncentrują się głównie na zagrożeniach związanych z wdychaniem "środowiskowego dymu tytoniowego" przez osoby niepalące z chorobami serca i układu oddechowego oraz przez dzieci osób palących. Środowiskowy dym tytoniowy jest definiowany jako mieszanka dymu wydychanego przez osobę palącą (główne źródło) i dym papierosowy podchodzący z samego papierosa (wtórne źródło).

  Czasopismo British Medical Journal zaprezentowało ponad 30 lat temu wyniki badań wskazujące, że bierni palacze są bardziej zagrożeni zdiagnozowaniem nowotworów płuc. Naukowcy uważają, że osoby dorosłe są bardziej zagrożone zapadnięciem na niezliczone choroby, takie jak choroby sercowo-naczyniowe czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD) z powodu "biernego palenia".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Butelka antykolkowa - rodzaj butelki służącej do karmienia niemowląt, charakteryzujący się specjalną budową, zmniejszającą ryzyko wystąpienia kolki niemowlęcej u dzieci. Smoczek – zabawka dla niemowląt, namiastka brodawki sutkowej matki, wkładana dziecku do ust w celu uspokojenia go. Dzieci zazwyczaj uspokajają się wtedy, uruchamia się u nich odruch ssania. Skolioza niemowlęca (nazywana też skoliozą wczesnodziecięcą) – bardzo rzadko występująca odmiana skoliozy występująca u dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W większości sytuacji skolioza niemowlęca ustępuja samoistnie w pierwszym roku życia. Skolioza niemowlęca występuje ok. 1 na 10 000 niemowląt. Ze względu na to, że zdecydowana większość idiopatycznych skolioz niemowlęcych ustępuje samoistnie w pierwszym roku życia prawdopodobnie spora ich część nie jest w ogóle diagnozowana.

  Niemowlę, okres niemowlęcy – dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku życia. Wyodrębnienie to w psychologii rozwojowej dokonywane ze względu na szczególną wagę rozwoju małego dziecka w tym okresie. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest ważne także z uwagi na mnogość i intensywność przemian zachodzących w organizmie dziecka w tym czasie. Pierwszy miesiąc życia dziecka jest okresem noworodkowym. Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki.

  Lamasztu (akad. Lamaštu; sum.dim3.me) – w religii mezopotamskiej rodzaj żeńskiego demona, groźnego dla kobiet w czasie porodu i w połogu, powodującego choroby lub śmierć niemowląt i małych dzieci, oraz dla karmiących matek. Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje:

  Niemowlęctwo – okres rozwoju człowieka (dziecka) obejmujący pierwsze dwanaście miesięcy życia od momentu narodzin. W tym czasie dochodzi do intensywnego rozwoju całego organizmu, manifestującego się przyrostem masy ciała (trzykrotnym) i długości (o średnio 50%). Nigdy później człowiek nie rozwija się tak szybko i tak wydajnie. Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Współczynnik umieralności niemowląt – liczba zgonów niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) w danym przedziale czasowym przypadająca na 1000 urodzeń żywych; jeden ze wskaźników oceny stanu zdrowia populacji.

  Laktarium – to wyspecjalizowana komórka medyczna, który prowadzi zbiórkę oraz magazynuje mleko kobiece. Mleko to służy potem jako pokarm do żywienia bądź dożywiania niemowląt, zwłaszcza wcześniaków i noworodków o małej masie ciała bądź których matki są chore lub mają problemy z laktacją, itp. Przeprowadza także testy jakości mleka i ma odpowiednie urządzenia (chłodnie) do jego przechowywania. Matki z Plaza de Mayo (hiszp. Asociación Madres de Plaza de Mayo) – ruch argentyńskich matek, których dzieci „zaginęły” podczas tzw. „brudnej wojny” w czasie wojskowej dyktatury w latach siedemdziesiątych. Wojskowi przyznają, że porwano wówczas ok. 9 tys. osób, podczas gdy organizacja matek szacuje liczbę zaginionych na blisko 30 tys.

  Kolka niemowlęca - częsta dolegliwość występująca u niemowląt, objawiającą się nadmiernym, napadowym, trudnym do ukojenia płaczem. Kolka nie jest jednoznacznie zdefiniowanym zespołem chorobowym, ustępuje zazwyczaj samoistnie ok. 3-4 miesiąca życia. Dotyczy dzieci karmionych naturalnie jak i sztucznie. Objaw Franceschettiego (zwany także objawem palcowo-ocznym, ang. Franceschetti-Leber phenomenon, oculo-digital phenomenon) – polega na uciskaniu przez niemowlę pięścią lub kciukami gałek ocznych. Występuje u dzieci niewidzących.

  Co ty na to, tato? – oryginalna nazwa "Parental Control", amerykański program rozrywkowy o zdesperowanych rodzicach szukających nowych partnerów życiowych dla swoich pociech. Ponieważ dotychczasowi partnerzy ich dzieci nie do końca im odpowiadają i jedynym sposobem na pozbycie się tej drugiej osoby jest podsunięcie synowi/córce ciekawych nowych osób, które być może zdołają zainteresować ich dzieci na tyle, że te zdecydują się porzucić dla nich swojego dotychczasowego partnera/partnerkę. Wyboru nowej miłości dokonują zarówno ojcowie, jak i matki. Potem oni i dotychczasowa dziewczyna/chłopak ich pociechy podglądają i komentują poszczególne randki ich synów lub córek z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na przyszłych partnerów, nie szczędząc kąśliwych komentarzy na temat kandydatów. Pod koniec programu dzieci wybierają, z kim mają zostać: z dotychczasowym partnerem czy z nowo poznaną osobą. Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. haemolytic-uraemic syndrome, HUS) – wielonarządowy zespół chorobowy występujący głównie u niemowląt i małych dzieci, przebiegający z hemolizą erytrocytów, trombocytopenią i będący najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek u dzieci. Opisany po raz pierwszy w 1955
  Wózek dziecięcy – mobilne urządzenie przeznaczone do transportu niemowląt i małych dzieci. W szerszym użyciu od XIX wieku.

  Dodano: 06.06.2012. 16:49  


  Najnowsze