• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania podkreślają wpływ fal mózgowych na zachowanie człowieka

  05.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Brytyjscy naukowcy odkryli, że pobudzanie pewnego typu fal mózgowych może spowolnić ruchy człowieka. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie internetowym Current Biology, stanowią pierwszy bezpośredni dowód na wpływ fal mózgowych na zachowanie skądinąd zdrowych osób. Mogą one również pomóc w opracowaniu nowych leków na niedomagania charakteryzujące się niekontrolowanymi lub spowolnionymi ruchami.

  Różne typy fal mózgowych mają rozmaite częstotliwości i są różnie rozmieszczone. W ramach ostatnich badań, naukowcy badali fale beta o częstotliwości około 20 herców (Hz). Wyniki wcześniejszych badań wykazały, że fale beta są powiązane z długotrwałą aktywnością mięśni, jak np. podczas trzymania książki. Aktywność beta spada tuż przed rozpoczęciem ruchu przez człowieka.

  Naukowcy z Instytutu Neurologii przy University College London podłączyli przez skórę głowy niewielki prąd elektryczny do mózgu 14 zdrowych osób. Zastosowali prąd zmienny, ponieważ bardziej niż prąd stały przypomina on normalną aktywność mózgu. Poziom stymulacji był niezwykle niski i z pewnością niedostrzegalny dla uczestników badań.

  Zostali oni poproszeni o śledzenie za pomocą joysticka niewielkiej kropki na monitorze komputerowym. Zadanie polegało na utrzymaniu w obrębie większego okręgu kropki, która skakała po całym monitorze w regularnych odstępach czasu.

  Wyniki badań pokazały, że pobudzenie poziomu fal beta spowolniło o 10% najszybsze reakcje uczestników. Z uwagi na tak niski poziom stymulacji wykorzystanej w testach, uzyskane wyniki zaskoczyły naukowców.

  "Nareszcie dysponujemy bezpośrednim dowodem eksperymentalnym na wypływ fal mózgowych na zachowanie człowieka, w tym przypadku na szybkość wykonywanych ruchów" - powiedział profesor Peter Brown, kierownik badań.

  Odkrycia pomogą również wyjaśnić, w jaki sposób wysoki poziom aktywności beta odnotowywany u osób dotkniętych chorobą Parkinsona może być przyczyną spowolnienia ruchów, które jest charakterystyczną cechą tej choroby.

  "Jeżeli dowiemy się, które schematy aktywności mózgu spowalniają świadome ruchy, wówczas będziemy mogli podjąć próbę stymulowania tych schematów w chorobach takich jak pląsawica i dystonia, cechujących się nadmiernymi i niekontrolowanymi ruchami" - zauważa profesor Brown. "Także i w drugą stronę, możemy spróbować stłumić aktywność beta w stanach takich jak choroba Parkinsona, które charakteryzują się spowolnieniem ruchów."

  rdo: CORDIS

  informacji: Current Biology: http://www.current-biology.com Kategoria: Różne
  Źródło danych: Current Biology
  Referencje dokumentu: Pogosyan, A. et al. (2009) Boosting cortical activity at beta-band frequencies slows movement in humans. Current Biology (w druku). Publikacja internetowa z dnia 1 października. DOI: 10.1016/j.cub.2009.07.074.
  Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31316   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fale mózgowe (patrz. też EEG) – cykle aktywności bioelektrycznej mózgu, rejestrowane za pomocą aparatury elektroencefalograficznej. Charakterystycznym częstotliwościom fal mózgowych, oznaczanym za pomocą nazw liter alfabetu greckiego odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka. Klasyczne beta-laktamazy - są to beta-laktamazy o szerokim spektrum substratowym (są tak także nazywane - nie należy ich mylić z enzymami o poszerzonym spektrum substratowym). Według klasyfikacji Karen Bush należą one do grupy 2b. Rozkładają penicyliny naturalne, większość ich pochodnych oraz cefalosporyny I generacji. Spośród beta-laktamów aktywność zachowują: monobaktamy, karbapenemy oraz cefalosporyny co najmniej II generacji. Fale beta – w elektroencefalografii czynność w zapisie EEG o częstotliwości większej niż 13 Hz. Czynność beta w prawidłowym elektroencefalogramie osoby dorosłej wykonanym typowo w czuwaniu przy zamkniętych oczach dominuje w okolicach czołowocentralnych, w odróżnieniu od czynności alfa, która dominuje w okolicach potylicznych. Czasami czynność beta występuje w sposób rozlany – nie tylko w okolicach czołowych, ale także potylicznych, czyli tam, gdzie fizjologicznie powinien być rytm alfa. Najczęściej ma to miejsce:

  Promieniowanie beta (promieniowanie β) – rodzaj promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej. Nazwa ma znaczenie historyczne – powstała, by odróżnić to promieniowanie od mniej przenikliwego promieniowania alfa. Promieniowanie beta i alfa zarejestrowane były po raz pierwszy przez Becquerela, który opisał swoje wyniki w serii publikacji w latach 1896–1897. Oba rodzaje promieniowania badał następnie Rutherford i w roku 1899 opisał ich różny charakter. Promieniowanie beta powstaje podczas rozpadu β. W zależności od rodzaju tego rozpadu, jest ono strumieniem elektronów (z rozpadu β) lub pozytonów (z rozpadu β) poruszających się z prędkością porównywalną z prędkością światła. Promieniowanie to jest silnie pochłaniane przez materię. Bisoprolol (łac. Bisoprololum) − kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

  β-laktamazy o skrajnie rozszerzonym spektrum aktywności (EESBL/EESβL — ang. extremely extended spectrum β-lactamase) – bakteryjne enzymy hydrolizujące wiązanie β-laktamowe w cząsteczce antybiotyków β-laktamowych (czyli β-laktamazy). Acebutolol – organiczny związek chemiczny, lek należący do selektywnych leków beta-adrenolitycznych, wykazuje wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną oraz działa stabilizująco na błonę komórkową. Z tego względu jest bezpieczniejszy od innych beta-blokerów. Stosowany w dusznicy bolesnej, arytmii, nadciśnieniu tętniczym spowodowanym niewydolnością nerek.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. Antybiotyki beta-laktamowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych. Do tej grupy antybiotyków zaliczamy: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy. Antybiotyki te mają wiązanie beta-laktamowe, które ulega rozerwaniu pod wpływem określonych enzymów, tzw. beta-laktamaz produkowanych przez niektóre bakterie – jednak spektrum substratowe poszczególnych enzymów jest różne.

  LORETA - metoda obrazowania pracy mózgu, bazująca na zapisie elektroencefalograficznym EEG lub magnetoencefalograficznym MEG. Pozwala na lokalizowanie w trójwymiarowej przestrzeni, obrazującej model mózgu, źródeł aktywności poszczególnych komponent fal mózgowych.

  Beta odlewarowana (en. unlevered beta) - modyfikacja współczynnika beta obrazująca ryzyko systematyczne związane z posiadaniem akcji notowanych na giełdzie. Beta odlewarowana informuje o stopniu ryzyka związanego z ogólnym sposobem funkcjonowania spółki, jej potencjału rynkowego i ogólnych tendencji w jej rozwoju.

  Amimia – zaburzenia mimiki wskutek upośledzenia ruchów mięśni mimicznych twarzy; występuje w niektórych chorobach mózgu (np. choroba Parkinsona), w stanach przygnębienia i niektórych chorobach psychicznych.

  Dodano: 05.10.2009. 15:12  


  Najnowsze