• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania podkreślają, że wcześniaki mogą mieć trudności w nauce

  02.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W przypadku dzieci urodzonych znacznie przed terminem (przed 26 tygodniem ciąży) istnieje wysokie ryzyko pojawienia się przed ukończeniem 11 roku życia poważnych trudności w nauce - według wyników brytyjskich badań, które zostały opublikowane w czasopiśmie Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal Edition. Odkrycia są owocem projektu EPICure, który rozpoczęto w 1995 r. w celu obserwacji wskaźnika przeżycia oraz stanu zdrowia w perspektywie długoterminowej wszystkich dzieci urodzonych w tym roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii przed 26 tygodniem ciąży.

  Zwykle ciąża trwa około 40 tygodni. Dzięki ostatnim postępom w medycynie rośnie liczba dzieci, które przeżywają po urodzeniu przed terminem, nawet w przypadku przyjścia na świat przed 26 tygodniem ciąży, wskaźnik przeżycia wynosi obecnie ponad 80%. Poniżej tego tygodnia, wskaźnik przeżycia gwałtownie spada i wynosi: 63% w przypadku dzieci urodzonych w 25 tygodniu, 41% w przypadku dzieci urodzonych w 24 tygodniu, a dla tych urodzonych w 23 tygodniu wynosi zaledwie 18%.

  W 1995 r., kiedy rozpoczęto badania EPICure, przeżyło 307 dzieci urodzonych znacznie przed terminem. Ich rozwój oceniano następnie po osiągnięciu wieku dwóch i pół roku oraz sześciu lat. Badania wykazały, że niemal połowa cierpiała na poważne upośledzenia wpływające na ich codzienne życie.

  W ramach ostatnich badań naukowcy przeprowadzili kontrolę wśród dzieci, które skończyły 11 lat i porównali osiągane przez nie wyniki z wynikami kolegów i koleżanek z klasy, którzy przyszli na świat w normalnym terminie. Dzieci poddano testom, aby sprawdzić ich zdolności kognitywne i wyniki w szkole. Nauczyciele zostali poproszeni o ocenę wyników każdego dziecka w siedmiu kluczowych przedmiotach (angielski, matematyka, fizyka, technika, geografia, informatyka i historia).

  Nauczyciele poinformowali również, na jakiej podstawie dzieci zostały zakwalifikowane do grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN). Dzieci zakwalifikowane do SEN są definiowane jako dzieci z upośledzeniami lub problemami w nauce, którym trudniej przychodzi opanowanie materiału niż większości rówieśników. Zapewnia się im cały szereg świadczeń w ramach np. psychologii edukacyjnej czy wsparcia indywidualnego.

  Wyniki podkreśliły wyzwania, jakie stają przed dziećmi urodzonymi znacznie przed terminem. W porównaniu z rówieśnikami urodzonymi w terminie, dzieci objęte badaniami EPICure miały trudności z całym szeregiem przedmiotów szkolnych, a zwłaszcza z matematyką.

  "Stwierdziliśmy, że prawie 44% dzieci miało poważne trudności w podstawowych przedmiotach takich jak czytanie i matematyka, a 50% miało wyniki poniżej średniej oczekiwanej w danym przedziale wiekowym" - podsumował profesor Dieter Wolke z Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii. "Dzieci urodzone znacznie przed terminem są 13-krotnie bardziej zagrożone zakwalifikowaniem do grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która wymaga dodatkowej pomocy w nauce."

  Wcześniaki wydają się mieć szczególne trudności z matematyką. Badania za pomocą technik obrazowania mózgu wykazały, że wcześniaki mają zredukowaną objętość, rozmiar i złożoność kory mózgowej. "Swoiste niedobory w zdolnościach matematycznych mogą być wynikiem bardziej specyficznego upośledzenia regionalnych obszarów mózgu" - napisali naukowcy. "Takie umiejętności mogą być związane z pamięcią krótkotrwałą, funkcją wykonawczą, kontrolą uwagi oraz zdolnościami percepcyjnymi i wizualno-przestrzennymi, które są również wybiórczo upośledzone w populacjach wcześniaków."

  Naukowcy poświęcili szczególną uwagę niewielkiej grupie dzieci, których wczesne przyjście na świat wiązało się z rozpoczęciem nauki w szkole o rok wcześniej niż gdyby ciąża trwała pełne 40 tygodni. Stwierdzili, iż mimo że wyniki tych dzieci nie odbiegały od wyników innych dzieci urodzonych przed terminem, prawdopodobieństwo zakwalifikowania ich do grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych było wyższe.

  "Nasze wyniki sugerują, że opóźnienie rozpoczęcia nauki może być korzystne dla dzieci, które rozpoczynają zajęcia szkolne o rok wcześniej z powodu urodzenia się znacznie przed terminem" - powiedziała dr Samantha Johnson z Uniwersytetu w Nottingham, Wlk. Brytania.

  "Problemy w nauce, które zidentyfikowaliśmy w wieku 11 lat, prawdopodobnie z czasem będą się pogłębiać" - zauważył profesor Wolke. "Pojawiające się trudności mogą powodować dalsze problemy, kiedy dzieci rozpoczną naukę w szkole średniej i zajmą się tam bardziej złożonymi zadaniami."

  Opieka nad dziećmi urodzonymi znacznie przed terminem uległa radykalnej poprawie od momentu rozpoczęcia projektu EPICure w 1995 r. Aby przekonać się, czy zmiany mają wpływ na przeżycie i zdrowie dzieci w perspektywie długoterminowej, uruchomiono w 2006 r. kolejny program badań - EPICure-2. Podobnie jak w EPICure-1, postępy dzieci objętych badaniami EPICure-2 zostaną sprawdzone po osiągnięciu przez nie wieku dwóch i pół roku, aby sprawdzić, czy ich perspektywy są inne niż w przypadku grupy z roku 1995 r.

  "Z uwagi na stały wzrost wskaźnika przeżycia dzieci urodzonych znacznie przed terminem, takie badania są kluczowe dla planowania procesu edukacji oraz pomocy w przygotowaniu programów, które umożliwią optymalizację wyników osiąganych przez te dzieci" - powiedziała dr Johnson.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  EPICURE:
  http://www.epicure.ac.uk/

  Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal Edition:
  http://fn.bmj.com/current.dtl

  Źródło danych: Uniwersytet Warwick; Uniwersytet w Nottingham
  Referencje dokumentu: Johnson, S et al. (2009) The EPICure study: academic attainment and special educational needs in extremely preterm children at 11 years of age. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, DOI: 10.1136/adc.2008.152793.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Retinopatia wcześniaków (retinopathia praematurorum) ang.: Retinopathy of Prematurity – ROP – naczyniopochodne, związane z rozplemem naczyń (wazoproliferacją) uszkodzenie siatkówki powstałe w okresie okołourodzeniowym, które pojawiło się wraz z rozwojem neonatologii i zwiększoną przeżywalnością dzieci urodzonych przedwcześnie, zwłaszcza z małą masą urodzeniową. Obecnie szacuje się, że ROP występuje u 10-15% wcześniaków. Aktualnie retinopatia jest najczęstszą przyczyną występowania ślepoty u dzieci. Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Radio Jard II – polska rozgłośnia radiowa skierowana do dzieci i młodzieży. Nadająca w Białymstoku z nadajników naziemnych. Emisja próbna rozpoczęła się 15 marca 2001 roku, a regularny, oficjalny przekaz rozpoczęto 1 kwietnia 2001. Martwicze zapalenie jelit (łac. enterocolitis necroticans neonatotum, ang. necrotizing enterocolitis, NEC) – najczęstsza choroba przewodu pokarmowego wymagająca interwencji chirurgicznej u noworodków, występuje przede wszystkim u wcześniaków, chociaż sporadycznie także u dzieci urodzonych o czasie. Jest to zwykle powikłanie niedotlenienia płodu, niedokrwienia albo czynników zakaźnych, nakładających się na niedojrzałość mechanizmów obronnych dziecka. Rokuje źle, a śmiertelność wśród dzieci o wadze mniejszej niż 1500 g sięga 50%.

  Skradzione pokolenia (ang. Stolen Generations) – powszechnie używana nazwa na określenie dzieci Aborygenów, które w latach 1900-1970 zostały przez władze australijskie odseparowane od swoich rodzin w ramach przymusowej asymilacji. Niektóre dzieci zabierane były rodzicom bez ich zgody, w innych przypadkach rodzice zgadzali się na tę praktykę. Część dzieci była wychowywana w internatach, część była adoptowana przez białe rodziny. Lego Quatro – typ klocków produkowanych przez firmę Lego. Klocki przeznaczone są dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Wymiary liniowe są większe od wymiarów klocków Duplo 2-krotnie, co oznacza 8-krotną różnicę objętości. Mimo to oba typy klocków pasują do siebie, podobnie jak do zwykłych klocków Lego. Są wykonane z trochę bardziej miękkiego plastyku w porównaniu z klockami tradycyjnymi. Ma to na celu ułatwienie składania klocków przez małe dzieci.

  Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami.

  Slender Man (z ang. smukły mężczyzna) – miejska legenda traktująca o tajemniczej postaci pojawiającej się niespodziewanie i budzącej przerażenie wśród dzieci lub ujawniającej się na zdjęciach. Znany jest również pod pseudonimem Slender.

  Antek – nowela Bolesława Prusa z roku 1880. Podejmuje tematykę trudnego życia na wsi w XIX wieku, a co za tym idzie niełatwego losu dzieci. Jako główne problemy XIX-wiecznej wsi zostały ukazane zacofanie ludności, wykorzystywanie dzieci do ciężkich prac oraz brak możliwości kształcenia i rozwijania talentów przez dzieci i młodzież. "Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku.

  Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi. Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego).

  Dodano: 02.04.2009. 15:11  


  Najnowsze