• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania pokazują, że białko nie jest bezpośrednim powodem chorób serca

  03.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Białko, które jest powszechnie wykorzystywane jako wskaźnik ryzyka pojawienia się choroby serca tak naprawdę nie jest przyczyną tych chorób - jak pokazują wyniki nowych badań. Odkrycia są ważne, ponieważ do tej pory wielu naukowców postrzegało białko C-reaktywne (CRP) jako możliwy cel leków na choroby serca.

  Wyniki badań, które częściowo finansowane były ze środków UE, opublikowano w czasopiśmie Journal of the American Medical Association (JAMA).

  Choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie. Wszystkie jej etapy charakteryzują się zapaleniem, a poziom CRP we krwi jest dobrym wskaźnikiem zapalenia. Badania obserwacyjne wykazały również, że wysoki poziom CRP we krwi jest wiązany z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby serca.

  Jednak nie było jasne, czy CRP powodowało w jakiś sposób chorobę serca, czy było po prostu markerem zapalenia wiążącego się z nią.

  W ramach ostatnich badań, międzynarodowy zespół naukowców zbadał geny kontrolujące poziom CRP we krwi i jego wpływ na pojawienie się choroby serca. W sumie przeanalizowano różne warianty genu u 28.112 osób dotkniętych chorobami serca oraz u 100.823 osób, które na serce nie chorują.

  Odkryto, że warianty genu skojarzone z różnymi poziomami CRP nie są powiązane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby serca, co wskazuje na małe prawdopodobieństwo bezpośredniego udziału CRP w wywoływaniu tego typu chorób.

  Ponadto, naukowcy zidentyfikowali warianty trzech innych genów mających wpływ na poziom CRP.

  "Choroba wieńcowa jest powszechną przyczyną śmierci, zwłaszcza w Wlk. Brytanii i innych krajach zachodnich, więc naukowcy szukają nowych sposobów jej leczenia i zmniejszenia umieralności" - komentuje naczelny autor raportu, profesor Paul Elliott z Wydziału Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania.

  "Niektórzy naukowcy sądzili, że molekuły białka C-reaktywnego byłyby dobrym celem, gdyż jego podwyższony poziom we krwi wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Jednakże wyniki naszych badań sugerują, że powiązanie może nie być przyczynowe, a zatem próby wpływania na to białko, aby obniżyć ryzyko choroby nie są zbyt obiecujące."

  "Odkryliśmy również nowe zmiany genetyczne powiązane z chorobą wieńcową. Jeżeli potwierdzą się w ramach innych badań, będą mogły posłużyć za wskazówkę do identyfikacji nowych celów w leczeniu choroby" - dodaje.

  Źródłem unijnego wsparcia prac był projekt CARDIOGENICS (Identyfikacja genetycznych źródeł choroby wieńcowej poprzez łączenie stopniowych badań asocjacyjnych całego genomu z transkryptomicznymi i funkcjonalnymi badaniami genomicznymi istotnych wariantów genetycznych), projekt EURODIA (Funkcjonalna genomika trzustkowych komórek beta oraz tkanek biorących udział w kontroli gruczołu trzustki w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2) oraz projekt PROCARDIS (Mapowanie całego genomu i metodologia funkcjonalnej genomiki w celu objaśnienia wczesnej choroby wieńcowej), które otrzymały finansowanie z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) oraz projekt EURO-BLCS (Europejskie badania nad przebiegiem życia od narodzin), sfinansowany z programu "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" Piątego Programu Ramowego (5PR).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Imperial College London:
  http://www.imperial.ac.uk

  JAMA:
  http://jama.ama-assn.org/

  Źródło danych: Imperial College London; Journal of the American Medical Association
  Referencje dokumentu: Elliott, P. et al. (2009) Genetic loci associated with C-reactive protein levels and risk of coronary heart disease. JAMA 302 (1): 37-48. DOI: 10.1001/jama.2009.954.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) – operacja kardiochirurgiczna wszczepienia pomostów naczyniowych (tzw. by-passów) omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej. Deprywacja snu - czyli jego niedobór, którego konsekwencjami są zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie i ogólny spadek sił witalnych. Zbyt mała ilość snu może być także przyczyną nadwagi, nadmiernego pobudzenia lub cukrzycy, a nawet prowadzić do śmierci w ekstremalnych przypadkach. Do innych potencjalnych skutków należy zaliczyć depresję, niską samoocenę społeczną oraz choroby nowotworowe. Ciekawostką jest też fakt, iż grupa naukowców z Uniwersytetu w Warwick oraz University College of London dowiodła, dając na to wiele argumentów, iż brak snu może więcej niż dwukrotnie zwiększyć ryzyko śmierci na skutek chorób serca. Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Gorączka reumatyczna (łac. morbus rheumaticus, ang. rheumatic fever) – choroba ogólnoustrojowa o autoimmunologicznym podłożu. Gorączka reumatyczna jest powikłaniem zapalenia gardła wywołanego przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A (PBHA), co jest uwarunkowane podobieństwem antygenów paciorkowcowych i ludzkich. W patogenezie choroby mają udział predyspozycje genetyczne. Gorączka reumatyczna jest najczęstszą na świecie przyczyną nabytych wad serca u dzieci i ludzi młodych. Nitraty (azotany) − grupa leków nasercowych, stosowanych głównie w przerywaniu oraz zapobieganiu napadom choroby wieńcowej.

  Żyła sercowa mała (vena cordis parva) – inaczej żyła mała serca, jest położona na ścianie tylnej serca w prawej części bruzdy wieńcowej. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca. Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego.

  Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka. Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy, niezależnie od dynamiki zmian jest określana jako świeża.

  Dodano: 03.07.2009. 15:11  


  Najnowsze