• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania pokazują, że steroidy nie pomagają na świszczący oddech u dzieci

  30.05.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Leczenie steroidami jest rutynowo ordynowane astmatykom i może mieć decydujące znaczenie w razie ataku, ale jest też często przepisywane dzieciom w wieku przedszkolnym, które mają świszczący oddech z powodu przeziębienia lub grypy, co budzi już pewne kontrowersje. Wyniki nowych badań sugerują, że ta praktyka nie daje rezultatów i należy szukać alternatywnych sposobów leczenia, zwłaszcza że steroidy mogą wywoływać poważne efekty uboczne u dzieci.

  Badania, sfinansowane przez organizację charytatywną Asthma UK, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine, przeprowadzili naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Nottingham i Barts and London School of Medicine and Dentistry. Ich celem było sprawdzenie czy objawy świszczącego oddechu u dzieci poniżej piątego roku życia, które cierpią na skutek przeziębienia lub grypy, ustępują dzięki przyjmowaniu steroidów w tabletkach.

  Terapia steroidami jest ważna w leczeniu dzieci z objawami astmy, ale zapisywanie tych środków dzieciom w wieku przedszkolnym, które mają świszczący oddech z powodu infekcji wirusowej jest kontrowersyjnym obszarem medycyny. Wyniki badań pokazują, że podawanie steroidów w tabletkach dzieciom, które mają świszczący oddech z powodu przeziębienia nie przynosi efektów.

  Dr Alan Smyth, adiunkt i starszy wykładowca zajmujący się problematyką zdrowia dzieci na Uniwersytecie w Nottingham, który pracował nad projektem, powiedział: "Niektóre dzieci, na przykład te pochodzące z rodzin z historią astmy, mogą odnieść korzyści. Jednak małym dzieciom, które mają świszczący oddech spowodowany infekcją wirusową, steroidy raczej nie pomagają."

  Wielu astmatyków poddawanych jest wieloletnim terapiom steroidami. Niemniej astmatycy przyjmujący steroidy przez dłuższy czas mogą cierpieć na poważne skutki uboczne, takie jak wrzody żołądka, ścieńczenie warstwy korowej kości, zwiększona tendencja do powstawania siniaków, przybieranie na wadze, zaćma i spowolnienie wzrostu w przypadku dzieci.

  Dr Monica Lakhanpaul, pediatra z Uniwersytetu w Leicester, która również brała udział w badaniach, powiedziała: "Wiele terapii przepisywanych dzieciom nie opiera się na solidnych dowodach. Wyniki tych badań pokazują, że potrzebne są dalsze prace dotyczące dzieci, aby sprawdzić, które sposoby leczenia przynoszą efekty a które nie, po to by otworzyć drogę nowym badaniom. Czasami trudno jest pozyskać dzieci do badań naukowych, ale te badania zyskały zdecydowane poparcie rodzin i dzieci we wschodniej części środkowej Anglii i pomogą nam zbliżyć się o kolejny krok do rozwiązań, które pomogą dzieciom cierpiącym na świszczący oddech."

  Ze swej strony, dr Mike Thomas, główny doradca medyczny Asthma UK, przyjął wyniki badań z zadowoleniem i powiedział, że mogą mieć niebagatelne znaczenie. "Małe dzieci, które mają świszczący oddech w czasie przeziębienia lub infekcji wirusowej płuc, ale poza tym mogą normalnie oddychać, prawdopodobnie wyrosną z tej skłonności w wieku młodzieńczym. To ważne abyśmy przestali stosować jedno sztampowe rozwiązanie do wszystkiego - wygląda na to, że małe dzieci przyjmują steroidy niepotrzebnie, więc powinniśmy szukać skuteczniejszych sposobów ich leczenia."

  Wielka Brytania ma najwyższy wskaźnik zachorowań na astmę w Europie, niemal dwa razy wyższy niż unijna średnia wynosząca 7,2%. Co roku umiera na tę chorobę 1.500 osób, a młodzi ludzie zapadają na nią 6 razy częściej niż 25 lat temu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego. Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).

  Hiperdiagnoza - termin używany przez lekarzy. Pacjent, u którego stwierdzono jakąś chorobę, a na nią nie cierpi, w razie wdrożenia terapii narażony jest na skutki uboczne leczenia (które czasem mogą być bardzo poważne). Uznaje się to jednak za mniejsze zło niż nierozpoznanie choroby, co groziłoby jej skutkami w razie nie zastosowania żadnego postępowania. Skradzione pokolenia (ang. Stolen Generations) – powszechnie używana nazwa na określenie dzieci Aborygenów, które w latach 1900-1970 zostały przez władze australijskie odseparowane od swoich rodzin w ramach przymusowej asymilacji. Niektóre dzieci zabierane były rodzicom bez ich zgody, w innych przypadkach rodzice zgadzali się na tę praktykę. Część dzieci była wychowywana w internatach, część była adoptowana przez białe rodziny.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Dychawica świszcząca - przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego (nervus laryngeus recurrens). Choroba zwierząt domowych (koni i bydła). Polega na bezgorączkowym utrudnionym oddychaniu. O dychawicy mówimy, gdy temperatura ciała nie przekracza normalnej, tj. 38,5°, a liczba oddechów w stanie odpoczynku jest większa od 14 na minutę u koni, a 20 na minutę u bydła. Przyczyną dychawicy są choroby dróg oddechowych i serca. Leczenie zależne jest od zmian patologicznych, cięższe wypadki są nieuleczalne. Dychawica należy do wad ukrytych konia (tj. wad, za które można żądać odszkodowania od osoby, która sprzedała chore zwierzę). Lee Carroll to amerykański czaneler, mówca oraz autor książek. Carrol jest autorem dwunastu książek - przekazów od istoty którą nazywa "Kryon" i współautorem trzech książek które określa nazwą Dzieci Indygo, nową generacją dzieci, które jego zdaniem reprezentują ewolucję ludzkiej świadomości.

  Świat słów (ang. WordWorld, 2007-2010), przygotowany i emitowany od września 2007 r. przez amerykańską telewizję PBS, jest programem Edutainment, którego celem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to serial dla dzieci pokazujący animowany świat, w którym zbudowane z liter postaci odgrywają pierwszoplanowe role, ucząc dzieci znaczenia angielskich słów i sposobu ich wymawiania.

  Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Piaskownica – miejsce zabaw dzieci. Zazwyczaj jest to prostokątna rama wykonana z plastiku, metalu lub drewna wypełniona piaskiem. Ściany tej ramy mogą być częściowo wkopane w ziemię, natomiast wystająca ich ponad ziemię część, wysokości kilkunastu centymetrów, stanowi ogrodzenie piaskownicy i zapobiega rozsypywaniu się piasku poza nią. Na krawędzie ramy piaskownicy zazwyczaj nałożone i umocowane są płaskie deski lub pełniące podobną rolę elementy z innego materiału, które z jednej strony mogą stanowić siedzisko dla bawiących się dzieci, a z drugiej łagodzą skutki ewentualnych upadków.

  Dodano: 30.05.2012. 17:17  


  Najnowsze