• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania potwierdzają powiązanie między atrazyną a problemami rozrodczymi

  01.12.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ekspozycja na atrazynę pociąga za sobą dysfunkcję rozrodczą u zwierząt - jak potwierdzają wyniki nowych badań międzynarodowych. W prezentacji wyników badań w czasopiśmie The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology naukowcy z Ameryk Północnej i Południowej, Azji i Europy przeanalizowali dowody na powiązanie ekspozycji na ten herbicyd, wykorzystywany w ponad 60 krajach na świecie, z problemami rozrodczymi ssaków, płazów, ryb i gadów.

  Stany Zjednoczone w szczególności raportują wysokie zużycie atrazyny - ponad 75 mln funtów na rozmaite uprawy, np. kukurydzy. Herbicyd ten jest również najczęściej wykrywanym pestycydem zanieczyszczającym wody gruntowe, wody powierzchniowe, a nawet deszcz w USA.

  Na potrzeby niniejszego raportu zespół przeanalizował wyniki prac badawczych łączących ekspozycję na atrazynę z nieprawidłowym poziomem androgenu u ssaków, płazów, ryb i gadów oraz prace naukowe łączące ekspozycję na atrazynę z "feminizacją" gonad męskich różnych organizmów.

  Odkrycia wskazują, że co najmniej 10 prac badawczych ustaliło, że ekspozycja na atrazynę faktycznie prowadzi do feminizacji samców żab. W niektórych przypadkach zmianie ulega nawet płeć płaza.

  Profesor Val Beasley z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign, USA, współautor raportu z badań wraz z zespołem odkrył, że samce żab, które miały kontakt z atrazyną w środowisku naturalnym są bardziej zagrożone posiadaniem zarówno męskiej, jak i żeńskiej tkanki gonadalnej, niż żaby zamieszkujące w środowisku wolnym od herbicydów.

  Odnosząc się do badań z 2010 r., które przeprowadził Tyrone Hayes z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, USA, profesor Beasley powiedział: "Ekspozycja żab na atrazynę została powiązana z przekształcaniem genetycznych samców w samice i ich funkcjonowaniem jako samice. I nie potrzeba do tego wyjątkowo wysokich stężeń. Wystarczą stężenia występujące w środowisku."

  Ten najnowszy raport podkreśla zakłócenia funkcji hormonalnej i rozwoju płciowego, o których informowano w raportach z badań różnych organizmów, a nawet komórek ludzkich wystawionych na działanie tego herbicydu.

  Wyniki potwierdzają, że ekspozycja na atrazynę wywołuje rozmaite zmiany, w tym w zakresie ekspresji genów biorących udział w sygnalizacji hormonalnej, zaburzenia przepoczwarzania się, hamowanie kluczowych enzymów regulujących wytwarzanie estrogenu i androgenu oraz wpływa na prawidłowy rozwój rozrodczy i funkcjonowanie samców i samic.

  "Jedną z rzeczy, jaka stała się jasna w trakcie pisania tego artykułu jest oddziaływanie atrazyny poprzez wiele różnych mechanizmów" - zauważa profesor Hayes, autor naczelny raportu z badań. "Wykazano, że zwiększa wytwarzanie kortyzolu (hormonu stresu). Wykazano, że hamuje enzymy kluczowe w wytwarzaniu hormonów steroidowych pobudzając inne. Wykazano, że w taki czy inny sposób nie dopuszcza do wiązania się androgenu ze swoim receptorem."

  Profesor Beasley zauważa: "Kortyzol to nieswoista reakcja na przewlekły stres. Ale to nie wszystko. Dzika fauna i flora w wielu obecnych siedliskach podlega stresom przez znaczną część czasu. Organizmy są zestresowane ponieważ żyją stłoczone w niewielkich, szczątkowych siedliskach. Są zestresowane ponieważ nie dysponują wystarczającą ilością tlenu w wodzie, gdyż nie ma wystarczającej ilości roślin w wodzie (kolejny skutek stosowania herbicydów). Są zestresowane z powodu innych substancji zanieczyszczających wodę. A długofalowe uwalnianie kortyzolu powoduje immunosupresję."

  Choć niektóre z prac nie wskazują na jakiekolwiek, ani też na inne, skutki ekspozycji na atrazynę, to nie wszystkie one traktują o tym samym. "Dotyczą różnych gatunków, różnych czasów ekspozycji, różnych etapów rozwoju i różnych szczepów w ramach gatunku" - podkreśla profesor Beasley.

  Jak podsumowuje profesor Hayes: "Mam nadzieję, że skłoni to decydentów do przyjrzenia się całości danych i postawienia bardzo otwartych pytań. Czy chcemy takich chemikaliów w naszym środowisku? Czy chcemy - wiedząc to, co wiemy - by nasze dzieci piły coś takiego? Sądzę, że odpowiedź będzie negatywna."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Argentyny, Belgii, Brazylii, Chorwacji, Japonii, Kanady, USA i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Atrazyna – organiczny związek chemiczny z grupy triazyn. Stosowana jako herbicyd (tzw. herbicyd triazynowy) do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Triazyny to heterocykliczne organiczne związki chemiczne o wzorze: C3H3N3. Występują w postaci trzech izomerów. Pochodne triazyny występują w wielu związkach szczególnie w herbicydach np. atrazyna. Wystawa interaktywna – rodzaj wystawy, najczęściej muzealnej, na której ekspozycja budowana jest na zasadzie interakcji z widzem. Widz ma możliwość w sposób bezpośredni obcować z eksponatem poprzez dotyk, wzrok, słuch zapach. Pierwsze tego typu wystawy były związane z naukami przyrodniczymi. Kolejnym etapem rozwoju wystaw interaktywnych jest tworzenie centrów nauki.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Charakterystyka turbiny wodnej - wykres przedstawiający współzależność jej parametrów w różnych stanach ruchu. Istnieje wiele różnych rodzajów charakterystyk zawierających powiązania poszczególnych wielkości. Wykresy takie wykonuje się bezpośrednio przy prowadzeniu badań modelowych, lub też dokonuje się przeliczeń dla uzyskania charakterystyk bardziej ogólnych i wygodniejszych. Podstawowymi charakterystykami zawierającymi wszystkie zasadnicze parametry turbiny lub pozwalającymi na ich względnie proste przeliczenie są:

  Chiropterologia – gałąź zoologii (teriologii) zajmująca się badaniem nietoperzy. Nazwa tej dziedziny wiedzy pochodzi od łacińskiej (acz greckiego pochodzenia) nazwy gatunkowej nietoperzy Chiroptera, co znaczy dosłownie rękoskrzydłe. Ze względu na unikatowy wśród ssaków tryb życia nietoperzy (zdolność do aktywnego lotu, jak również – u większości gatunków – ścisła zależność od dostępności kryjówek w ciągu dnia, przeważająco nocna aktywność oraz echolokacja) nauka ta posługuje się odmienną metodyką niż pozostałe gałęzie teriologii. Do specyficznych narzędzi badawczych należą detektory ultradźwięków oraz sieci do odłowów latających nietoperzy, podobne lub tożsame z sieciami ornitologicznymi. Chiropterologia zbliża się do ornitologii również metodami znakowania zwierząt będących obiektami jej badań, ponieważ nietoperze – podobnie jak ptaki – znakuje się metalowymi obrączkami. Oprócz typowych dla całej zoologii badań taksonomicznych czy populacyjnych, jak również związanych z preferencjami siedliskowymi poszczególnych gatunków, chiropterologia wytworzyła specyficzne dla siebie kierunki badań, np. wybiórczości kryjówek dziennych i zimowych, czy ekologii sensorycznej (sensory ecology) analizującej – często za pomocą skomplikowanych eksperymentów behawioralnych – percepcję zmysłową nietoperzy (wzrokową, słuchową, węchową) i adaptacje sygnałów echolokacyjnych do wykorzystywania różnych siedlisk i różnych typów ofiar. Tę ostatnią rozwijają szczególnie badacze niemieccy (Bjorn Siemers, Elizabeth Kalko). Rozwój chiropterologii jest powiązany z postępami w bioakustyce. Specyfiką chiropterologii jest zaangażowanie w badania naukowe, jak również monitoring i inwentaryzację nietoperzy dla potrzeb ochrony przyrody, dużej liczby przeszkolonych amatorów i organizacji pozarządowych, współpracujących z profesjonalnymi naukowcami zatrudnionymi w placówkach badawczych, bądź nawet realizujących własne projekty. Również ta cecha upodabnia silnie chiropterologię do ornitologii, w którą zaangażowane są tysiące obserwatorów-hobbystów. W Europie amatorzy uczestniczą zwłaszcza w monitoringu liczebności nietoperzy zimujących w kryjówkach podziemnych, wykorzystując fakt, że liczone zwierzęta przebywają wówczas w stanie hibernacji. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Narwal (Monodon monoceros) – gatunek walenia z rodziny narwalowatych żyjący w wodach strefy arktycznej. Jego cechą charakterystyczną jest pojedynczy, spiralnie skręcony kieł wyrastający z górnej, lewej szczęki. Może dorastać u samców nawet do 3 m długości. Kły samic są krótsze, bardziej proste i gładkie. Niektóre samce (średnio co pięćsetny) mają dwa kły. Przypuszczalnie funkcją kła jest rozbijanie pokrywy lodowej w celu zaczerpnięcia powietrza (narwal jak wszystkie walenie nie może oddychać pod wodą), jednakże wyniki ostatnich badań naukowych każą przypuszczać, iż o wiele istotniejsza jest funkcja sensoryczna kła – przebiega w nim bowiem ok. 10 mln włókien nerwowych umożliwiających narwalowi odczuwanie zmian temperatury, ciśnienia i stężenia różnych związków chemicznych w otaczającej go wodzie. Ułatwia to narwalom polowanie na ryby (tropienie za pomocą śladów zapachowych) i odczuwanie stopnia zasolenia akwenu, w którym się znajdują. Kieł może też przydawać się jako oręż w okresie godowym. Czasem służy do rytualnych demonstracji siły. Spośród wszystkich waleni narwal posuwa się najdalej na północ. Ich sezonowe wędrówki z północy na południe są określane granicą paku lodowego. Ale nierzadko spotkać je można na południe od koła polarnego. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Reguła "słońce 16" (lub reguła "słońce f/16") – metoda służąca w fotografii do szacowania prawidłowej ekspozycji w różnych warunkach oświetleniowych bez użycia światłomierza. Podstawowe sformułowanie reguły brzmi:

  Muzeum im. Orła Białegomuzeum regionalne w Skarżysku-Kamiennej w województwie świętokrzyskim, utworzone w 1969 r. Poza ekspozycją w budynku muzealnym obejmuje prawie 2 ha ekspozycji plenerowej, na której wystawiony jest głównie sprzęt wojskowy. Jest to jedna z największych kolekcji militariów w Polsce, zawierająca wiele unikatowych eksponatów. Poza ekspozycją stałą, prezentowane są także wystawy okresowe, głównie związane z regionem.

  Dodano: 01.12.2011. 17:26  


  Najnowsze