• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania rzucają światło na powiązanie transformacji komórek tłuszczowych z otyłością

  29.06.2011. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy europejscy pracujący pod kierunkiem fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT twierdzą, że adaptacja błon komórek tłuszczowych do otyłości może przyczyniać się do rozwoju wczesnego stadium chorób zapalnych. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS Biology, zostały częściowo dofinansowane z unijnych projektów ETHERPATHS i HEPADIP. Projekt ETHERPATHS (Charakterystyka i modelowanie skutków dietetycznych wywoływanych przez drobnoustroje jelitowe na metabolizm lipidów) otrzymał niemal 6 mln EUR wsparcia z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR), a projekt HEPADIP (Tkanka wątrobowa i tłuszczowa oraz jej funkcje w syndromie metabolicznym) został dofinansowany na kwotę ponad 11,6 mln EUR z tematu "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Na otyłość cierpi na całym świecie ogromna liczba osób dorosłych a u większości z nich zdiagnozowano syndrom metaboliczny, który objawia się m.in. poprzez podwyższony poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Naukowcy twierdzą, że otyłość charakteryzuje się nadmiarem tłuszczu w organizmie, który jest w większości przechowywany w tkance tłuszczowej. Rozszerzanie tej tkanki doprowadza do niemożności prawidłowego magazynowania tłuszczu, co stwarza warunki do akumulacji jego nadmiaru w organach, takich jak wątroba i mięśnie, wywołując w ten sposób chorobę metaboliczną.

  Na potrzeby badań naukowcy z Danii, Finlandii, Polski i Wlk. Brytanii zidentyfikowali czynniki, które prowadzą do wadliwej funkcji tkanki tłuszczowej po osiągnięciu progu rozszerzalności. Podejście polegało na wykorzystaniu lipidomii do analizy tkanki tłuszczowej pobranej w biopsji od różnych par monozygotycznych (identycznych) bliźniąt. Zespół podkreśla, że w każdej parze bliźniąt, jedno było otyłe, ale nie była to otyłość patologiczna, a drugie było szczupłe. Naukowcy wzięli pod uwagę wychowanie na wczesnym etapie życia i DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy), gdyż te czynniki są wspólne w przypadku identycznych bliźniąt. Należy zauważyć, że nie uwzględniono diety osób dorosłych ani wyborów dotyczących trybu życia.

  Zespół odkrył, że otyłe bliźnięta mają niższe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie w porównaniu do szczupłego rodzeństwa. Ten typ lipidów występujący w organizmie zależy od rodzaju spożywanych przez daną osobę tłuszczów. Niemniej naukowcy nie spodziewali się odkryć, że otyłe bliźnięta mają w swoich tkankach tłuszczowych wyższe ilości określonych rodzajów lipidów, zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

  "Wykazaliśmy za pomocą modelowania komputerowego, że 'szczupła' i 'otyła' błona tłuszczowa ma te same właściwości fizyczne mimo różnych składów" - czytamy w artykule. "Przyjęliśmy hipotezę, że zachodzi tu allostaza - zmiany w składzie błony tłuszczowej w przypadku otyłości zachodzą w celu ochrony fizycznych właściwości błon. Aczkolwiek zmiany ochronne mają swoją cenę i jak wykazaliśmy, przełączanie się na 'otyły' skład tłuszczowy wiąże się z wyższym poziomem zapalenia tkanki tłuszczowej."

  Zmiany zawartości lipidów u osób otyłych mogą, zdaniem naukowców, być tak naprawdę adaptacją, która ma na celu ochronę funkcji błony w czasie rozszerzania się komórek. Adaptacja ma jednak swoje ograniczenia i przestaje funkcjonować u osób patologicznie otyłych.

  Naukowcy przeprowadzili również statystyczną analizę sieciową, aby zidentyfikować mechanizmy regulacyjne wspierające te zmiany. Odkryli, że Elovl6, gen kodujący elongazę kwasów tłuszczowych, może brać udział w przebudowywaniu kwasów tłuszczowych u osób otyłych. Kiedy ekspresja Elovl6 we wszystkich adipocytach została zredukowana, naukowcy stwierdzili, że komórki nie były w stanie utrzymać prawidłowego poziomu adaptacyjnych lipidów obserwowanych u otyłych bliźniąt.

  Odkrycia wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach, ale i tak już ułatwiają naukowcom walkę z otyłością.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej. Otyś (forma żeńska Otyś/Otysiowa, liczba mnoga Otysiowie) – polskie nazwisko. Nosi je około 59 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy.

  Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu. Odchudzanie jest procesem, który polega na zmniejszaniu masy, do prawidłowej masy ciała, zapewniającej optymalny stan zdrowia. Proces ten, w ujęciu biologicznym, zmierza do poprawy trawienia, spalaniu tkanki tłuszczowej i tworzeniu mięśniowej, zmniejszenia zapotrzebowania na pokarmy, a w efekcie ogólnej zmianie odżywiania. W ujęciu psychologicznym wywołuje zadowolenie, podwyższenie własnej samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wzrost wiary we własne możliwości; może przeciwdziałać stanom nadwagi i otyłości.

  WHR (ang. waist-hip ratio) – jest współczynnikiem powstałym przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder (pomiary dokonywane w dowolnej jednostce miar). WHR stanowi wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele człowieka i jest wyznacznikiem określającym rodzaj sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa). Skorygowany obwód szyi – prosty wskaźnik, mający pomocnicze znaczenie w diagnostyce zespołu bezdechu śródsennego, pozwalający na stratyfikację ryzyka jego wystąpienia u osób otyłych.

  Otyń (niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg) – wieś gminna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest prof. Ewa Małecka-Tendera.

  Engelberga - cesarzowa. W 851 poślubiła Ludwika II, późniejszego cesarza. Owdowiała w 875. Po śmierci męża nadał angażowała się w życie polityczne Włoch, popierając papieża Jana VIII. W 880-882 została skazana na wygnanie przez Karola Otyłego.

  Zapalenie stawów wywołane jelitowym zespoleniem omijającym (ang. intestinal bypass arthritis) – postać zapalenia stawów występująca u osób z wykonanym zespoleniem jelita czczego z jelitem grubym, stosowanym w leczeniu otyłości.

  Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych. Oblężenie Paryża – oblężenie miasta przez duńskich wikingów, które miało miejsce w okresie od 25 listopada [885] do października 886 roku i zakończyło się po zapłaceniu najeźdźcom trybutu przez króla Franków Karola II Otyłego.

  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) - stłuszczenie wątroby którego przyczyną są inne czynniki niż nadmierne spożycie alkoholu. Podstawowymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do NAFLD jest otyłość (i powiązany z nią zespół metaboliczny) oraz cukrzyca typu 2 (i powiązana z nią insulinooporność). Stłuszczenie wątroby prowadzić może w konsekwencji do zapalenia wątroby, a następnie w przebiegu choroby do zwłóknienia i marskości. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim (województwo lubuskie) to kościół parafialny parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w dekanacie Nowa Sól, diecezja zielonogórsko-gorzowska.

  Proopiomelanokortyna (POMC) – polipeptyd prekursorowy, który ulega obróbce potranslacyjnej specyficznie dla określonej tkanki, dając w efekcie aktywne biologicznie hormony peptydowe. Produkty POMC odgrywają rolę w tak różnorodnych zjawiskach jak otyłość, depresja, pigmentacja skóry, rozwój nadnerczy oraz w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

  Dodano: 29.06.2011. 10:37  


  Najnowsze