• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijne zapewniają szybsze zdrowienie ofiar poparzeń

  20.09.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ofiary poparzeń mogą spodziewać się przyspieszenia procesu zdrowienia dzięki pracom europejskich badaczy. Zidentyfikowali oni często obecne w poparzonych częściach ciała szkodliwe bakterie i grzyby, które wywołują infekcje i opóźniają proces gojenia. Badania zostały sfinansowane kwotą 1,67 mln euro pochodzącą ze środków UE przeznaczonych na projekt WOUNDMONITOR ("Mobilny system nieinwazyjnego monitorowania ran") w ramach obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dotychczas do identyfikacji bakterii wywołujących infekcje u ofiar poparzeń lekarze wykorzystywali testy mikrobiologiczne. Proces ten był powolny i czasochłonny. Badacze z Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch pod kierownictwem zespołu ze Szkoły Inżynierii Chemicznej i Nauk Analitycznych Uniwersytetu w Manchesterze (University of Manchester's School of Chemical Engineering and Analytical Science) zaprojektowali niewielkie urządzenie elektroniczne umożliwiające określanie typu bakterii w ciągu zaledwie kilku minut.

  Wynalazek działa na zasadzie identyfikacji niewielkich ilości gazów wytwarzanych przez bakterie u pacjentów z krytycznymi poparzeniami, chronicznymi owrzodzeniami skóry i poważnymi ranami. Jedynie niezwłoczna poprawna identyfikacja bakterii umożliwia lekarzom szybki wybór odpowiedniej terapii.

  Tradycyjnie studenci medycyny uczyli się rozpoznawania infekcji bakteryjnych po zapachu. Przyrząd zaprojektowany przez zespół projektu WOUNDMONITOR wykrywa różne typy bakterii także na podstawie wytwarzanych przez nie gazów. Na początku zespół dokonał identyfikacji trzech głównych typów bakterii, odpowiedzialnych za około 80% infekcji z obrębie oparzeń: gronkowców, paciorkowców oraz bakterii z rodzaju Pseudomonas. Następnie określono lotne związki chemiczne wytwarzane przez bakterie przy rozmnażaniu.

  Na podstawie tych informacji zespół zaprojektował przyrząd wielkości arkusza A4 zawierający osiem czujników gazu. Wzorzec danych uzyskany dzięki czujnikom odzwierciedla właściwości wykrytych związków, dzięki czemu można dokonać identyfikacji bakterii.

  Przyrząd o złożonej i zwartej budowie został przetestowany w szpitalu w Manchesterze oraz w szpitalu w Kownie (Litwa). Według badaczy wyniki uzyskane podczas testów były na tyle zadowalające, że zainteresowanie projektem WOUNDMONITOR wyraziło już kilka firm. Obecne trwają negocjacje mające na celu umożliwienie komercyjnego wykorzystania przyrządu.

  Szybsze zdiagnozowanie infekcji pozwala na szybsze podjęcie leczenia, a to oznacza skrócenie pobytów w szpitalu i obniżenie kosztów. Ponadto niezwłoczne rozpoznanie i leczenie infekcji u ofiar poparzeń jest krytycznym elementem szybkiej poprawy stanu zdrowia pacjentów. Rocznie poparzeniom ulega na całym świecie około 6 mln ludzi, natomiast ponad 4000 ginie w UE w wyniku działania ognia. Kolejne tysiące osób wymagają pobytu w szpitalu w celu leczenia oparzeń. Większość oparzeń w UE następuje w domu lub w pracy. Szczególnie często oparzenia dotyczą osób starszych oraz małych dzieci. U dzieci w wieku poniżej 4 lat oraz u osób dorosłych w wieku powyżej 60 lat istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i zgonu w wyniku poważnych oparzeń.

  "Każdego lata oglądamy zdjęcia osób, które odniosły okropne obrażenia w wyniku pożarów domów i lasów" - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej. "Dzięki funduszom UE technologia opracowana w ramach projektu WOUNDMONITOR przyczyni się do skrócenia czasu diagnozy oraz umożliwi lekarzom znacznie szybsze rozpoczynanie odpowiedniej terapii".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Staphylococcus epidermidis - to gatunek bakterii Gram-dodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący zakażenia oportunistyczne. Jest zaliczany do grupy gronkowców koagulazo ujemnych (CoNS). Nie wywołuje infekcji u ludzi zdrowych, jednak dla osób z ciałem obcym może być bardzo niebezpieczny. Barwienie metodą Schaeffera-Fultona – metoda polegająca na identyfikacji bakterii zaliczanych do grupy Bacillus i Clostridium, a przede wszystkim przetrwalników tych bakterii, ich kształtu i rozmieszczenia. Barwienia bakterii – techniki stosowane w mikrobiologii, których celem jest umożliwienie obserwacji bakterii w mikroskopie świetlnym celem oceny ich wielkości, kształtu i niektórych cech morfologicznych. Barwienie jest konieczne ze względu na słaby stopień załamywania promieni świetlnych przez komórki bakterii.

  Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji. Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym. Kultura bakterii – sztuczna hodowla bakterii na przygotowanych do tego celu podłożach hodowlanych (pożywkach). Kultura bakterii to także bakterie wyhodowane w ten sposób.

  Posiew moczu, badanie bakteriologiczne moczu – badanie polegające na posianiu na odpowiedniej pożywce próbki moczu i następnie hodowli celem identyfikacji bakterii i określeniu jej lekowrażliwości, czyli wykonaniu tak zawanego antybiogramu. Kwasooporność – właściwość bakterii związana z budową ściany komórkowej polegająca na nieodbarwianiu się pod wpływem kwasów.

  Bakterioryza – zjawisko symbiozy bakterii z roślinami wyższymi. Jednym z najbardziej znanych przykładów mających duże znaczenie gospodarcze jest związek między bakteriami azotowymi z rodzaju Rhisobium a roślinami motylkowymi (np. groch, fasola, łubin, koniczyna, bób). Bakterie te żyją w brodawkach wytwarzanych przez tkankę korzenia, stąd też określa się je mianem bakterii brodawkowych. Rośliny i bakterie czerpią z tego korzyści. Bakterie wiążą azot z powietrza i redukując go do jonów amonowych dostarczają jego związki roślinie. Roślina zaopatruje bakterie w węglowodany. Konalbumina - rodzaj białka z grupy albumin występującego w białku jaja kurzego. Wykazuje właściwości antybakteryjne dzięki dużemu powinowactwu do żelaza oraz innych metali, jak Co, Cu, Zn, Al, co czyni jony tych metali niedostępnymi dla bakterii. Stabilność kompleksu konalbuminy z danym pierwiastkiem zależy od jego rodzaju i pH. Zakres działania antybakteryjnego jest ograniczony jedynie do bakterii wymagających żelaza do swojego rozwoju.

  Bacteroides – rodzaj bakterii, będących pałeczkami gram-ujemnymi, należącymi do bezwzględnych beztlenowców. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jej skład. Na jeden gram kału średnio można znaleźć 10 bakterii z rodzaju Bacteroides. Do czynników zjadliwości tych bakterii należy: otoczka, kolagenaza, neuramidaza, DNA-aza, proteaza, fibrynolizyna. Jednak w przeciwieństwie do Fusobacterium nie zawierają LPS.

  Fimbria - włosowata struktura komórkowa. Niektóre bakterie posiadają ich setki. Występują u bakterii Gram-ujemnych, głównie z rodzaju Enterobacteriaceae (wyjątkowo u Gram-dodatnich - rodzaj Corynebacterium). Ich główną funkcją jest ułatwianie przylegania bakterii do innej komórki (np. w celu zainfekowania jej), czyli adhezji. Odmianą fimbrii pełniących ważną rolę w procesie zwanym koniugacją są fimbrie płciowe lub inaczej pile.

  Rhizobium - grupa bakterii współżyjących z roślinami motylkowymi. Powodują one powstanie brodawek na korzeniach tych roślin. Do komórek korzenia bakterie dostają się przez specjalną strukturę - nić infekcyjną. Po infekcji dzielą się intensywnie, pobudzając komórki gospodarza do szybkiego wzrostu, który prowadzi do powstania brodawek. Różowe zabarwienie brodawek świadczy o procesie wiązania azotu. Największa intensywność wiązania występuje przed kwitnieniem. Bakteria wiążąca N2 przetwarza go w NH3 lub aminokwas glutaminę i w tej postaci przekazuje komórkom roślinnym. Roślina dostarcza bakterii związki węgla i zapewnia warunki rozwoju. Część zasymilowanego przez bakterie azotu zasila glebę, i z tej przyczyny rośliny motylkowate są ważnym elementem w płodozmianie, uprawia się także jako zielony nawóz. Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.

  Dodano: 20.09.2010. 16:49  


  Najnowsze