• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania zwracają uwagę na problem otyłości wśród dzieci

  23.03.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Według pierwszych ogólnokrajowych badań poświęconych problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym co piąte szwedzkie dziecko ma nadwagę, a ponadto istnieje powiązanie pomiędzy niskim poziomem wykształcenia a problemem nadwagi u dzieci. Wyniki opublikowane w elektronicznej wersji czasopisma Obesity Reviews są rezultatem badań, które stanowiły część europejskiego projektu Europejska Inicjatywa Kontroli Otyłości Dziecięcej (COSI) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w którym wzięło udział 17 krajów europejskich.

  "Jak dotąd brakowało ogólnokrajowych danych o powszechności nadwagi i otyłości wśród dzieci zarówno w Szwecji, jak i w innych krajach" - stwierdza Agneta Sjöberg, naukowiec z Jednostki Epidemiologii Zdrowia Publicznego Akademii Sahlgrenska. "To pierwsze ogólnonarodowe badania poświęcone nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym, jakie przeprowadzono w Szwecji."

  Podkreśla, że "teraz posiadamy dane krajowe na temat nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku od 7 do 9 lat - zauważając, iż - 17 procent ma nadwagę, a w tym 3 procent jest otyłych".

  Badania polegały na zebraniu danych w 94 losowo wybranych szkołach, od północy po południe Szwecji, a udział w nich wzięło 4.600 dzieci w wieku 7 - 9 lat.

  Zespół badawczy stwierdził niższy wskaźnik nadwagi i otyłości u dzieci zamieszkujących obszary miejskie w porównaniu z tymi z mniejszych miast oraz obszarów wiejskich. "Wynika to z faktu, iż więcej ludzi z wyższym wykształceniem mieszka w miastach niż w miasteczkach i na wsi" - mówi dr Sjöberg. Jak dodaje: "odkryliśmy, że różnica we wskaźniku nadwagi i otyłości zależy w dużej mierze od ogólnego poziomu wykształcenia populacji, w której żyją dzieci." Zespół stwierdził, że rzeczywiście wiadomo już było, iż nadwaga i otyłość są częstszym zjawiskiem wśród dzieci z obszarów o niższym statusie socjoekonomicznym niż z obszarów, gdzie większa część populacji żyje na wyższej stopie.

  Nadwaga i otyłość wieku dziecięcego często przeciąga się na wiek dorosły i stwarza większe zagrożenie problemami zdrowotnymi w przyszłości. Naukowcy są przekonani, że w konsekwencji ważne jest, aby zidentyfikować grupy bardziej narażone na zagrożenie, którym kampanie zdrowotne mogą pomóc. Poprzednie badania pokazały, że potrzeba prowadzenia tego typu kampanii jest największa na obszarach miejskich, gdzie spora część populacji posiada niski status socjoekonomiczny. "Na podstawie uzyskanych przez nas wyników uważamy, iż korzyści z takich kampanii i działań prewencyjnych mogą wynieść również mniejsze miasta oraz wsie" - podkreśla Sjöberg.

  Inicjatywę COSI uruchomiono po tym, jak w 2005 r. państwa członkowskie UE uznały potrzebę stworzenia znormalizowanych i zharmonizowanych systemów nadzoru, na których będzie można oprzeć politykę zmierzającą do rozwiązania problemu otyłości w Europie. Pierwszy etap zbierania danych miał miejsce w roku szkolnym 2007/2008, w 13 uczestniczących krajach i regionach, mianowicie: we flamandzkiej części Belgii, w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwecji i we Włoszech. Druga runda trwała od wiosny do jesieni 2010 r. i zrealizowana została w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Grecji, Hiszpanii i na Węgrzech.

  Wprawdzie każdy kraj może stosować system, który odpowiada lokalnym warunkom, niemniej dane muszą być gromadzone według wspólnie ustalonego protokołu zawierającego wymagane pozycje. Do zasadniczych pomiarów należy sprawdzenie wagi i wzrostu - obwody pasa i bioder nie są obowiązkowe - wraz z powiązanymi patologiami oraz schematami dietetycznymi i aktywności fizycznej. System jest tak pomyślany, aby zachować prostotę i nie wymagać większych inwestycji środków publicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być:

  Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

  Odchudzanie jest procesem, który polega na zmniejszaniu masy, do prawidłowej masy ciała, zapewniającej optymalny stan zdrowia. Proces ten, w ujęciu biologicznym, zmierza do poprawy trawienia, spalaniu tkanki tłuszczowej i tworzeniu mięśniowej, zmniejszenia zapotrzebowania na pokarmy, a w efekcie ogólnej zmianie odżywiania. W ujęciu psychologicznym wywołuje zadowolenie, podwyższenie własnej samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wzrost wiary we własne możliwości; może przeciwdziałać stanom nadwagi i otyłości.

  Otyś (forma żeńska Otyś/Otysiowa, liczba mnoga Otysiowie) – polskie nazwisko. Nosi je około 59 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy.

  Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych.

  Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, choroby układu ruchu i układu nerwowo-mięśniowego oraz otyłość.

  Metformina (INN) – lek z grupy biguanidów zaliczany do doustnych leków przeciwcukrzycowych. Jest stosowany w cukrzycy typu 2, szczególnie jeśli towarzyszy jej nadwaga lub otyłość.
  Metformina jest stosowana w lecznictwie od 1957 roku.

  Dodano: 23.03.2011. 16:49  


  Najnowsze