• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie nawyków współpracy u dzieci i szympansów

  08.11.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy dawno już zauważyli bliski związek ludzi i szympansów. Szczególnie interesujące są kognitywne wymogi podobnej do ludzkiej współpracy między szympansami. Niemniej w ramach badań europejskich odkryto, że koncepcja współpracy znacznie się różni w przypadku ludzi i szympansów. Odkrycia zaprezentowano w czasopiśmie Current Biology.

  Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (MPI) w Lipsku, Niemcy i Instytutu Psycholingwistyki (MPI) w Nijmegen, Holandia, zaobserwowali, że dzieci wolą pracować razem nad łamigłówką, niż głowić się nad nią samodzielnie. Szympansy nie wykazują takiej skłonności.

  W toku badań naukowcy zanalizowali trzyletnie przedszkolaki z Niemiec i żyjące w prawie naturalnych warunkach szympansy, umożliwiając dzieciom i szympansom wybór jednego z dwóch podejść do rozwiązania problemu: oparte i nie oparte na współpracy.

  Eksperci twierdzą, że współpraca to międzyludzkie spoiwo, bowiem społeczności ludzi opierają się na tej podstawie. Od młodego wieku dzieci rozpoznają potrzebę pomocy i aktywnie pozyskują współpracowników, ustalają sposób działania i uznają role swoich rówieśników w zapewnieniu sukcesu. Podczas gdy szympansy również wykazują się skłonnością do współpracy, patrolując wspólnie granice swojego terenu lub angażując się w polowanie, mają mniejszą motywację do współpracy nad innymi zadaniami.

  "Preferowanie wykonywania rzeczy razem zamiast samodzielnie, odróżnia ludzi od jednego z naszych najbliżej spokrewnionych kuzynów naczelnych" - wyjaśnia Daniel Haun z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej (MPI) i z Instytutu Psycholingwistyki (MPI). "Spodziewaliśmy się znaleźć różnice między współpracą ludzi i szympansów, ponieważ ludzie współpracują w szerszym zakresie kontekstów i w bardziej złożony sposób niż szympansy."

  W czasie tych badań naukowcy postawili przed niemieckimi dziećmi i szympansami żyjącymi w rezerwacie w Republice Konga zadanie, które mogło zostać wykonane samodzielnie lub z partnerem. Mogły ciągnąć dwa końce sznura, aby otrzymać nagrodę w postaci pożywienia lub ciągnąć za jeden koniec, podczas gdy towarzysz ciągnął za drugi. Zespół przeprowadził badania w ściśle kontrolowanych warunkach, aby zagwarantować, że nie pojawią się oczywiste zachęty dla dzieci czy szympansów, aby przedkładać jedną strategię nad drugą. "W tak ściśle kontrolowanej sytuacji dzieci preferowały współpracę, a szympansy nie" - wyjaśnia dr Haun.

  Wyniki pokazują, że dzieci współpracowały w ponad 78% czasu, podczas gdy szympansy w 58%. Dane pokazują, że dzieci aktywnie wybierają wspólną pracę, podczas gdy szympansy wydają się losowo wybierać między dwiema opcjami. "Nasze odkrycia sugerują, że różnice behawioralne między ludźmi a innymi gatunkami mogą wynikać z pozornie niewielkich różnic motywacyjnych" - zauważa dr Haun.

  Zdaniem zespołu w toku przyszłych prac należy porównać motywację do współpracy wszystkich gatunków naczelnych, aby zrekonstruować historię ewolucyjną tej cechy. "Szczególnie interesującymi byłyby inne naczelne współpracujące przy wychowywaniu potomstwa albo nasi bliscy krewni - bonobo, gdyż utrzymywano wcześniej, że wykazują bliskie ludzkim motywacje prospołeczne" - komentuje autorka naczelna Yvonne Rekers z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej (MPI).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. ) Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii. Muzyka w środowisku pracy – stosowana w celu zintensyfikowania wydajności człowieka oraz kontroli stanu umysłu w trakcie wykonywania zadań i współdziałania z innymi ludźmi.

  Współpraca międzynarodowa - zagadnienie budzące zainteresowanie badaczy jak i polityków. Badacze zajmują się przyczynami współpracy międzynarodowej oraz jej zaletami i wadami, politycy natomiast zajmują się środkami współpracy i ich efektywnością oraz skutecznością. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Współpraca zagraniczna Bydgoszczy obejmuje przede wszystkim płaszczyznę kulturalną, oświatową, naukową, gospodarczą czy sportową ze swoimi miastami partnerskimi, z którymi podpisało umowę o wzajemnej współpracy oraz z miastami zaprzyjaźnionymi.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.

  Dodano: 08.11.2011. 16:26  


  Najnowsze