• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Banach: bezpieczeństwo żywnościowe wyzwaniem dla naukowców

  09.09.2011. 18:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zapewnienie żywności w odpowiedniej ilości i jakości oraz ograniczenie jej marnotrawienia to niektóre wyzwania czekające na naukowców - mówił w piątek w Warszawie wiceminister resortu nauki Maciej Banach.

  Na temat głównych wyzwań stojących przed europejskim przemysłem rolno-spożywczym i tendencjami w badaniach żywności dyskutuje w stolicy ponad 400 ekspertów sektora rolno-spożywczego. Biorą oni udział w konferencji ,,Żywność i żywienie w XXI wieku".

  ,,Zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się i zdrowie publiczne to niezwykle ważne tematy dzisiejszej Europy. Wystarczy wspomnieć kwestie GMO, zakażenia żywności dioksynami czy bakterią E.coli - bez nauki trudno byłoby sobie z tymi zagadnieniami poradzić" - powiedział podczas konferencji wiceminister resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

  Według niego, jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się zagadnieniami żywności jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Oznacza to produkcję żywności nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też jakości.

  ,,Zdrowe żywienie odgrywa niebagatelną rolę w aspekcie zdrowia naszego społeczeństwa. Wiemy, z jakimi problemami musimy się mierzyć. Mamy epidemię otyłości i nadwagi. Niezdrowe żywienie wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe, które są główną przyczyną zgonów na świecie" - zauważył Banach.

  Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oznacza też - dodał wiceminister - ograniczenie jej marnotrawienia. ,,Wyzwanie to jest niebagatelne. Należy zwiększyć dostawy żywności o około 70 proc., tak by wyżywić 9 mld ludzi. Według wyliczeń właśnie taka populacja będzie żyła na świecie do roku 2050" - wyjaśnił.

  Podejmowanie tych wyzwań jest o tyle trudne, że trzeba wziąć pod uwagę zmiany klimatu, wpływające na obniżenie produkcji oraz pojawienie się nowych chorób roślin i zwierząt gospodarskich. ,,Wszyscy pamiętamy chorobę wściekłych krów wywołaną przez priony i ostatnie problemy wynikające ze skażenia żywności bakterią E.coli" - przypomniał wiceminister.

  Zaznaczył, że w Polsce pieniądze na badania związane z żywnością są pozyskiwane zarówno na poziomie narodowym, ale też z programów europejskich. Polskie instytuty badawcze i uczelnie realizują projekty naukowe w dziedzinie żywności i żywienia o łącznej wartości ponad 238 mln złotych. Ponad 185 mln złotych przeznaczonych na tego rodzaju badania wygospodarowano także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  ,,Od czterech lat w ramach Ministerstwa Rolnictwa wzmacniamy polskie instytuty badawcze nadzorowane przez ministra. Mieliśmy kilka fuzji dla wzmocnienia tych instytutów: Instytut Ogrodnictwa powstał z Instytutów Sadownictwa i Warzywnictwa. To daje większą szansę włączenia się naszych instytutów w europejskie programy badawcze" - dodał podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.

  Minister Banach przekonywał, że w ramach polskiej prezydencji nasz kraj powinien robić wszystko, by przygotować przyszły program ramowy ,,Horyzont 2020", tak by coraz więcej małych i średnich grup badawczych oraz przedsiębiorstw mogło pozyskiwać pieniądze z obszaru nauk o żywności i rolnictwa.

  ,,Śródokresowy raport 7. Programu Ramowego UE wskazywał, że 10 proc. najlepszych centrów badawczych przejmuje 80 proc. finansowania nauki - w tym również obszarów związanych z żywnością i żywieniem. Stajemy więc przed wyzwaniem związanym z równomiernością finansowania regionów Europy" - zaznaczył wiceminister.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Racja żywnościowa – inaczej nazywana też „racja polowa”, „racja wojskowa’’ lub ogólniej „żywność turystyczna” to zestaw żywności przeznaczony do spożycia dla jednej osoby. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Racje żywnościowe FSR (ang. First Strike Ration) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Jest to tak zwana racja survivalowa, przy jak najmniejszej masie i objętości ma zapewnić żołnierzowi jak najwięcej energii. Racja żywnościowa FSR ma zastąpić trzy racje MRE. Racje FSR przeznaczone są do spożycia w ciągu pierwszych 72 godzin operacji zbrojnej. Radiacyjne utrwalanie żywności − technologia konserwacji żywności, polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów. Proces radiacyjnego utrwalania żywności może być też stosowany w celu przedłużenia okresu ważności produktów spożywczych (powstrzymanie dojrzewania owoców, kiełkowania warzyw, hamowanie procesów gnilnych).

  Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku. Wędzenie – metoda konserwacji żywności (mięsa i przetworów mięsnych, ryb, serów itp.) za pomocą dymu. W wyniku tego procesu produkty żywnościowe uzyskują specyficzny zapach, smak i zabarwienie powierzchni.

  Racje żywnościowe MRE (Meal, Ready-to-Eat) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Obecnie są to główne racje polowe w armii amerykańskiej.

  Polityka żywnościowa – jest pojęciem szerszym od polityki rolnej, definiowanej jako praktyka społeczno-gospodarcza władz polityczych i państwowych w odniesieniu do wsi i rolnictwa. Pojęcie polityki żywnościowej obejmuje i pasuje:

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Dodano: 09.09.2011. 18:47  


  Najnowsze