• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatny SMS przypomni o lekach na nadciśnienie

  19.05.2010. 06:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Polsce tylko 20 proc. pacjentów uzyskuje dobre wyniki w terapii nadciśnienia tętniczego. Ważną tego przyczyną jest nieregularne przyjmowanie leków.

  Aby poprawić te statystyki organizatorzy kampanii "Lecz nadciśnienie skutecznie" uruchomili bezpłatny serwis SMS-owy, który będzie przypominał pacjentom o konieczności zażycia leku.

  Serwis ruszył 17 maja, w Światowym Dniu Walki z Nadciśnieniem Tętniczym, na które na świecie cierpi ponad 1 mld ludzi, a w Polsce - ok. 9 mln osób.

  Z chorobą tą mamy do czynienia wówczas, gdy ciśnienie skurczowe, tzw. górne, przekracza wartość 140 mm Hg (słupka rtęci), a ciśnienie rozkurczowe, tzw. dolne przekracza 90 mm Hg. O ciśnieniu prawidłowym wysokim mówimy wówczas, gdy wartości te wynoszą odpowiednio 130-134 mm Hg i 85-89 Hg, ale uważa się, że osoby z tej grupy są bardziej narażone na nadciśnienie.

  Jak przypominają organizatorzy kampanii, nadciśnienie znacznie zwiększa ryzyko groźnych dla życia powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca czy nerek. Są badania wskazujące, że mężczyźni z umiarkowanym nadciśnieniem są ponad 9 razy bardziej narażeni na zgon, a kobiety aż 19 razy bardziej, w porównaniu z osobami zdrowymi.

  Pacjenci mogą w dużym stopniu zredukować to ryzyko jeśli będą dbać o siebie, m.in. stosując zdrową dietę i uprawiając aktywność fizyczną, gdyż otyłość i związana z nią cukrzyca typu 2 to najpoważniejsze czynniki rozwoju nadciśnienia, na które możemy mieć wpływ. Drugim istotnym elementem terapii nadciśnienia jest regularne zażywanie leków przepisanych przez lekarza - nie wolno na własną rękę ich odstawiać lub zmieniać dawek. Jeśli po zażyciu leków czujemy się gorzej bądź też nie obserwujemy poprawy we wskazaniach wysokości ciśnienia, trzeba jak najszybciej zwrócić się do lekarza z prośbą o modyfikację terapii.

  Z obserwacji wynika jednak, że chorzy na nadciśnienie mają problem z przestrzeganiem zaleceń lekarskich - po 9 latach od rozpoznania nawet 90 proc. z nich przestaje przyjmować regularnie leki.

  Mając na względzie poprawę tych statystyk organizatorzy kampanii edukacyjnej "Lecz nadciśnienie skutecznie" stworzyli pacjentom możliwość korzystania z bezpłatnego serwisu SMS, którego zadaniem będzie przypominanie o codziennym zażywaniu leków.

  Jak tłumaczy prezes Fundacji "Żyjmy zdrowo", która jest jednym z organizatorów kampanii, pacjent może zgłosić chęć przystąpienia do serwisu poprzez stronę www.lecznadcisnienieskutecznie.pl (zakładka: "Dla pacjentów", i dalej "Bezpłatny pilotażowy serwis SMS"). Dzięki temu będzie mógł codziennie otrzymywać bezpłatny SMS z informacją o konieczności zażycia leku.

  Autorzy kampanii zwracają też uwagę, że poprawę w zakresie współpracy pacjenta z lekarzem można też uzyskać dzięki tzw. terapii złożonej, czyli kombinacji dwóch leków w jednej tabletce. Dlatego w krajach Unii Europejskiej oraz w USA lekarze od wielu już lat preferują tę metodę leczenia. W UE leki złożone zaleca 40 proc. lekarzy, natomiast w Polsce zaledwie 0,5 proc.

  Kampania "Lecz nadciśnienie skutecznie" jest skierowanado pacjentów, środowiska medycznego oraz do mediów. Jej twórcy zaplanowali m.in. konferencje i warsztaty, w których łącznie weźmie udział 8 tys. lekarzy i 1 tys. farmaceutów. Oprócz Fundacji "Żyjmy Zdrowo" organizatorem kampanii jest redakcja "Służby Zdrowia", najstarszego medycznego pisma w Polsce. Patronat merytoryczny nad Kampanią objęło Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych. JJJ

  PAP - Nauka w Polsce

  kap  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku. Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej. Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka.

  Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń.

  Nadciśnienie nerkopochodne – nadciśnienie tętnicze wtórne, spowodowane chorobą miąższu nerek lub zwężeniem tętnic nerkowych (nadciśnienie naczyniowonerkowe). Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego. Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata.

  Metolazon – lek hipotensyjny z grupy diuretyków tiazydowych stosowany w terapii zastoinowej niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Nazwy handlowe leku to Zaroxolyn i Mykrox; preparat nie jest zarejestrowany w Polsce. Metolazon uważany jest za diuretyk ostatniej szansy w opornej na leczenie diuretykami niewydolności serca. Lerkanidypina: Lerkanidypina (C 08 CA) – antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego. W badaniach lerkanidypina wykazała wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego i neutralność metaboliczną, dzięki czemu charakteryzuje się ona mniejszą ilością działań ubocznych (obrzęki kończyn dolnych, bóle głowy, uderzenia gorąca) w porównaniu do innych leków z tej grupy terapeutycznej (amlodypina, lacydypina).

  Głowica paliwowo-powietrzna – wybuchający obłok paliwowo-powietrzny tworzy falę uderzeniową, rozprzestrzeniającą się w otaczającym powietrzu, która to fala jest głównym czynnikiem rażącym tego typu broni. Ciśnienie fali uderzeniowej zależy od ciśnienia fali detonacyjnej (wybuchowej) w obłoku oraz odległości od jego granic. Ustalono, że nadciśnienie wytwarzane w centrum obłoku osiąga wartość 30 kg/cm2, a na granicy obłoku paliwowo-powietrznego ponad 20 kg/cm. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) – grupa leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycowej chorobie nerek i nefropatii nadciśnieniowej oraz cukrzycy i zespołu metabolicznego. Pierwszym ACEI wprowadzonym na rynek był kaptopryl. Od tego czasu w terapii znalazło miejsce kilkunastu przedstawicieli tej grupy. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu aktywności enzymu konwertującego angiotensynę, a przez to wykazują działanie hipotensyjne, nefroprotekcyjne (hamują białkomocz i postęp niewydolności nerek), przeciwmiażdżycowe. Najczęstszym efektem ubocznym jest kaszel, rzadziej występują: niedociśnienie, hiperkaliemia, niewydolność nerek, obrzęk naczynioruchowy. ACEI są przeciwwskazane u kobiet w ciąży z uwagi na ich teratogenne działanie (kategoria D).

  Dodano: 19.05.2010. 06:18  


  Najnowsze