• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brytyjscy naukowcy na tropie wzorców przenoszenia wirusa HIV drogą kontaktów heteroseksualnych

  18.07.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W toku badań przeprowadzonych na ludności Wielkiej Brytanii, naukowcy sporządzili schemat dynamiki przenoszenia wirusa HIV u osób heteroseksualnych oraz odkryli, że jest on inny niż u osób homoseksualnych. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens. Naukowcy podkreślają, że wczesna diagnoza może skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa HIV u osób heteroseksualnych.

  Zespół naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu oraz Wydziału Badań Klinicznych brytyjskiej Rady Badań Naukowych zbadał filodynamikę molekularną szczepu wirusa HIV występującego przeważnie u osób heteroseksualnych mieszkających w Wielkiej Brytanii. Filodynamika ma za zadanie analizę związków ewolucyjnych grup organizmów i umożliwia rekonstrukcję zmian wzorca dywergencji sekwencji wirusa. Zastosowanie tej metody umożliwiło odkrycie wzorców przenoszenia wirusa.

  W badaniach wzięło udział ponad 11 tys. pacjentów, z których 296 utrzymywało kontakty seksualne z przynajmniej dwoma partnerami. Dodatkowo badacze odkryli 8 ponad 10 osobowych grup, w których do kontaktów seksualnych dochodziło między wszystkimi ich członkami. Osoby należące do tych grup stanowiły 5% badanych. U osób homoseksualnych taki sam stopień wzajemnych relacji seksualnych wykazywało 25% zarażonych osób.

  W wyniku badań dowiedziono także, że przenoszenie choroby następuje znacznie wolniej u osób heteroseksualnych niż u osób homoseksualnych, u tych pierwszych jedynie 2% przypadków przeniesienia następuje podczas sześciu miesięcy od momentu zarażenia (25% u osób homoseksualnych).

  W artykule czytamy, że "filodynamiczna analiza sekwencji wirusa HIV typu non-B odpowiadającego za 40% infekcji HIV wśród brytyjskiej populacji heteroseksualnej pokazała, że przenoszenie wirusa HIV u osób heteroseksualnych koncentruje się w małych grupach i następuje wolniej niż u mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne". "Zastosowanie skuteczniejszego leczenia w celu ograniczenia epidemii będzie możliwe pod warunkiem, że wdrożone zostaną skuteczniejsze programy diagnostyczne".

  "Wolniejsze rozprzestrzenianie się wirusa u osób heteroseksualnych zwiększa szansę zastosowania skutecznego leczenia, ale diagnoza musi być postawiona jak najwcześniej", dodaje kierownik grupy badawczej profesor Leigh Brown z Uniwersytetu w Edynburgu.

  W latach dziewięćdziesiątych charakterystyka genetyczna wirusa u osób heteroseksualnych wykazywała przewagę wirusa typu B - powszechnego w Ameryce Płn. i Płd., Australii, Europie, Japonii oraz Tajlandii. Najnowsze badania pokazują, że uległo to zmianie. W Wielkiej Brytanii większość zakażeń wirusem HIV drogą heteroseksualną wywołana jest przez typ non-B wirusa HIV, co według naukowców "wskazuje na subsaharyjskie pochodzenie obecnego wirusa, który przywędrował tam wraz z imigrantami".

  Liczba zakażeń HIV drogą heteroseksualną w tym kraju znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Według zajmującej się zapobieganiem HIV i AIDS międzynarodowej organizacji charytatywnej AVERT (Averting HIV and AIDS) z siedzibą w Wielkiej Brytanii do końca 2008 roku zanotowano 44 617 przypadków zakażeń. Przekracza to liczbę zarażonych mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne.

  Tymczasem przeprowadzone w Tajlandii testy szczepionki przeciwko wirusowi HIV przyniosły obiecujące rezultaty, co odbiło się szerokim echem w świecie nauki oraz środkach masowego przekazu na całym świecie. Eksperymentalna szczepionka, będąca połączeniem dwóch wcześniejszych szczepionek, o prawie jedną trzecią zmniejszyła ryzyko zarażenia wirusem HIV.

  Testy zostały przeprowadzone przez amerykańską armię oraz władze Tajlandii, a w ciągu 7 lat wzięło w nich udział 16 tys. osób.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) złożyły gratulacje wszystkim stronom zaangażowanym w tajlandzkie badania: "Wyniki badań stanowią istotny postęp w tej dziedzinie nauki i są pierwszym dowodem na to, że opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HIV u dorosłej populacji jest możliwe".

  Pomimo, iż naukowców czeka jeszcze wiele pracy, organizacje WHO i UNAIDS twierdzą, że "wyniki ich dotychczasowej pracy rokują nadzieje na postępy w dalszych badaniach nad bezpieczną i skuteczną szczepionką przeciwko HIV i stwarzają szansę pomocy potrzebującym na całym świecie".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  HIV-2 – typ wirusa wolniej doprowadzający do AIDS niż HIV-1. Pochodzenie wirusa HIV nie zostało ostatecznie wyjaśnione, przypuszczalnie jest on wynikiem mutacji retrowirusów występujących u małp, od których zaraził się człowiek. Najczęstszymi nosicielami tego wirusa (HIV-2) są ludzie zamieszkujący Afrykę Zachodnią. Nad specyfikiem hamującym rozwój wirusa HIV cały czas pracują naukowcy, najnowsze źródła donoszą, że odkryto naturalny składnik ludzkiej krwi, który efektywnie blokuje HIV-1, wirusa będącego najczęstszą przyczyną AIDS. Sytuacja homoseksualistów w Albanii: Kontakty homoseksualne zostały zalegalizowane w Albanii w 1995 roku. Wiek dopuszczający kontakty seksualne jest wyższy dla gejów i lesbijek, niż dla osób heteroseksualnych. Zgodnie z artykułem 175. kodeksu karnego, za dopuszczenie się kontaktów homoseksualnych z osobą w wieku poniżej 16 lat grozi kara do 2 lat więzienia. Dla kontaktów heteroseksualnych wiek ten wynosi 14 lat. Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Sytuacja prawna osób LGBT w Surinamie: Kontakty homoseksualne w Surinamie są legalne od 1944 roku. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych nie jest zrównany i wynosi 16 lat dla kontaktów heteroseksualnych i 18 dla homoseksualnych. Według 302 artykułu surinamskiego Kodeksu karnego za kontakt homoseksualny z osobą poniżej 18 lat grozi kara do 4 lat więzienia, ale prawo to jest bardzo rzadko używane. Geje nie są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej orientacji seksualnej. Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000. HGV (ang. Hepatitis G Virus) – jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa HCV. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią sięga do roku 1967, kiedy to wykazano prawdopodobieństwo obecności wirusa na podstawie szczegółowych badań na pacjencie w Chicago, u którego wystąpiły potransfuzyjne oznaki zapalenia wątroby. Domyślano się, że powodował je wirus nie-A, nie-B i nazwano go od inicjałów pacjenta (roboczo) GB. Dopiero w połowie lat 90. zbadano tego wirusa bliżej.

  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Zanokcica opryszczkowa – zakażenie wału paznokciowego spowodowane przez wirusa opryszczki zwykłej. Zmiany są bolesne i ograniczają się do palców rąk. Rzadko infekcja może dotyczyć palców stopy albo oskórka paznokcia. Zanokcica opryszczkowa może być wywołana przez infekcję wirusem HSV 1 albo HSV 2. Zanokcica wywołana przez wirusa HSV 1 często występuje u pracowników opieki medycznej, którzy mają kontakt z wirusem; dotyczy to przeważnie stomatologów i pracowników medycznych narażonych na kontakt z wydzielinami z jamy ustnej. Zanokcica opryszczkowa często dotyczy również niemowląt ssących kciuki z pierwotnym zakażeniem jamy ustnej przez wirus HSV 1 (samozakażenie) przed serokonwersją i u dorosłych w wieku 20–30 lat po kontakcie z okolicą narządów płciowych osób zakażonych wirusem HSV 2. Zastosowanie ogólnych środków ostrożności doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania zanokcicy opryszczkowej u narażonej grupy zawodowej.

  Integraza – enzym występujący w kapsydach wirusów typu retrowirus, w tym w kapsydzie wirusa HIV. Został odkryty w roku 1978 przez naukowców z Saint Louise University. Uczestniczy w kowalencyjnym łączeniu prowirusowego DNA z DNA komórki gospodarza. W 2005 roku wykazano, że enzym integraza uczestniczy w chwytaniu końców DNA wirusa, nim zostanie ono włączone do chromosomu gospodarza, umożliwia więc rozpoczęcie replikacji wirusa.

  Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Ekwadorze: Kontakty homoseksualne w Ekwadorze są legalne od 1998 roku. Zalegalizowano je na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z konstytucją zakazu kontaktów homoseksualnych zawartego w kodeksie karnym. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych jest zrównany i wynosi 18 lat

  Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Wenezueli: Kontakty homoseksualne w Wenezueli są legalne. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych jest zrównany i wynosi 16 lat. Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT na Litwie: Penalizacja kontaktów homoseksualnych na Litwie została zniesiona w 1993 roku. W 2004 zrównano ze sobą wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych, wynosi on 14 lat. Geje nie są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej orientacji seksualnej.

  H9N2 – szczep wirusa ptasiej grypy, powstały z mutacji podstawowego wirusa typu A. W 1999 i 2003 r. szczep H9N2 spowodował chorobę u trzech osób w Hongkongu, wszystkie wyzdrowiały. Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Estonii: Kontakty homoseksualne zostały zalegalizowane w Estonii w 1992, a w 2001 zrównano ze sobą wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych, wynosi on 14 lat.

  Dodano: 18.07.2012. 17:37  


  Najnowsze