• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba może być przenoszona chirurgicznie

  13.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Hiszpańscy naukowcy odkryli, że choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) może być przenoszona w czasie zabiegów chirurgii ogólnej. Finansowany ze środków unijnych zespół jest przekonany, że śmiertelna choroba mózgu może przez kilka dekad pozostawać utajona zanim staną się widoczne jej objawy. Odkrycia opisane w czasopiśmie Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry sugerują, że zabieg chirurgiczny może skutkować nabyciem innych chorób neurologicznych.

  Badania stanowiły część projektu NEUROPRION (Profilaktyka i kontrola chorób prionowych oraz zarządzanie nimi), który został dofinansowany na kwotę 14,4 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Zakaźne encefalopatie gąbczaste (TSE) to choroby, które atakują mózg i układ nerwowy ludzi i zwierząt. CJD, najpowszechniejsza ze wszystkich TSE, jest rzadką, śmiertelną chorobą neurozwyrodnieniową. Występuje w rozmaitych postaciach (np. genetycznej), niemniej większość przypadków jest klasyfikowana jako sporadyczne.

  Naczelny autor badań, dr Jesús de Pedro-Cuesta z Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) wraz z zespołem wykorzystał rejestry monitorowania TSE ze szpitali w Danii i Szwecji do zbadania, czy sporadyczna postać CJD może być przenoszona w czasie zabiegu chirurgii ogólnej.

  Dr de Pedro-Cuesta powiedział, że istnienie rejestrów (z których niektóre datują się na lata 70. XX w.) zapewniło "wyjątkowej jakości informacje i wyższą wiarygodność odkryć, zważywszy na niemal całkowity brak tendencyjności pamięci."

  Odkrycia zespołu wskazują, że rzeczywiście istnieje powiązanie między sporadyczną postacią CJD a zabiegiem chirurgicznym, gdzie ryzyko nabycia choroby staje się zauważalne (z pewnymi wyjątkami) co najmniej 20 lat po przebytej operacji.

  Na podstawie przeprowadzonych badań dr de Pedro-Cuesta wyjaśnia, że choroba prawdopodobnie przedostaje się i rozprzestrzenia znacznie szybciej w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Dodaje, że zespół nie wyklucza jednak możliwości, że śródoperacyjne transfuzje odgrywają uzupełniającą rolę w przenoszeniu choroby.

  "Sugestia, że choroba może być nabywana w czasie zabiegu medycznego jest bardzo drażliwym stwierdzeniem, bowiem niektórzy krewni pacjentów chorych na sporadyczną CJD mogą pokusić się o dochodzenie odszkodowania od służb medycznych z tytułu rzekomego śródoperacyjnego przeniesienia choroby, jakie miało miejsce lata wcześniej, co byłoby niemożliwe do dowiedzenia w indywidualnych przypadkach" - zauważa dr de Pedro-Cuesta.

  Obok wskazania, że istnieje możliwość zapobiegania nabyciu choroby, dr de Pedro-Cuesta dodaje, że stanowi to zwrot w sposobie, w jaki pojmujemy chorobę Alzheimera, Parkinsona i choroby neurozwyrodnieniowe.

  W ramach 6-letniego projektu NEUROPRION, który zakończył się w 2009 r., współpracowało ponad 40 europejskich instytutów. Celem projektu było udoskonalenie sposobu, w jaki badania nad chorobami prionowymi są organizowane i integrowane w Europie. Wspólny program badań NEUROPRION skupił się na profilaktyce TSE, ich kontroli i leczeniu oraz zarządzaniu ryzykiem pojawienia się choroby.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS) – bardzo rzadki zespół neurozwyrodnieniowy, zaliczany do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) i uważany za odmianę rodzinnej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba (fCJD). Choroba jest uwarunkowana genetycznie i dziedziczna. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Choroba Creutzfeldta-Jakoba (dawniej: zespół Nevina-Jonesa, stwardnienie kurczowe, stwardnienie rzekome; łac. pseudosclerosis spastica, encephalopathia subacuta progressiva, ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) – choroba neurologiczna z grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), której czynnikiem patogennym są najprawdopodobniej priony. Podobnie jak inne choroby z tej grupy ma charakter neurozwyrodnieniowy i cechuje ją odkładanie w ośrodkowym układzie nerwowym i niektórych innych tkankach nieprawidłowej izoformy białka prionu, PrP. CJD występuje w czterech postaciach różniących się przede wszystkim etiologią: sporadycznej (sCJD), rodzinnej (fCJD), jatrogennej (jCJD) i tzw. wariantu choroby (vCJD).

  Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej. Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy (ang. Sotos syndrome, cerebral gigantism) – rzadki, genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się przede wszystkim dużą masą urodzeniową i nadmiernym wzrostem w okresie pierwszych lat życia. Występuje zazwyczaj sporadycznie, jedynie wyjątkowo stwierdzano autosomalne dominujące dziedziczenie choroby. Chorobę opisał w 1964 roku Juan Fernandez Sotos i do dziś w piśmiennictwie przedstawiono kilkaset przypadków zespołu. W 2002 roku odkryto mutacje w genie NSD1 będące przyczyną zespołu Sotosa u zdecydowanej większości chorych. Obecnie badania skupiają się na wyjaśnieniu nieznanych patofizjologicznych mechanizmów powodujących objawy. Ostateczne rozpoznanie choroby może być postawione na podstawie testu genetycznego, ale w praktyce stawia się je na podstawie stwierdzenia kluczowych objawów zespołu. Leczenie zespołu Sotosa powinno być multidyscyplinarne, a pacjenci z rozpoznaną chorobą powinni pozostawać pod opieką odpowiedniej poradni. W związku z rzadkim rodzinnym występowaniem choroby i niskim ryzykiem powtórnego wystąpienia choroby w rodzinie (około 1%) poradnictwo genetyczne ma ograniczone znaczenie w przypadku zespołu Sotosa.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Choroby zwyrodnieniowe (choroby degeneracyjne) – choroby powstające w wyniku uszkodzenia strukturalnego tkanek lub narządów.

  Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (ang. Transmissible spongiform encephalopathies, TSE), choroby prionowe – choroby układu nerwowego ludzi i zwierząt spowodowane nagromadzeniem nieprawidłowo pofałdowanych białek zwanych prionami. Ichtioftirioza (Ichthyophthiriasis), ospa rybia – zaraźliwa, niebezpieczna i jedna z najczęstszych chorób słodkowodnych ryb akwariowych, wywoływana przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis). Niekiedy choroba ta bywa nazywana chorobą "białych punkcików" lub chorobą "grysikową".

  Dodano: 13.07.2010. 20:12  


  Najnowsze