• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby chrząstki stawowej coraz częstsze, nowe metody leczenia

  25.03.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przeszczepy z namnożonych komórek chrząstki stawowej pacjenta lub jego szpiku, implanty z kolagenu, które wbudowują się w staw kolanowy chorego - to najnowsze metody leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej. To bolesne i ograniczające sprawność schorzenie dotyka coraz większej liczby osób. Społeczeństwo się bowiem starzeje, ma problemy z otyłością, część z nas nie zażywa w ogóle ruchu, inni uprawiając sport nadmiernie eksploatują stawy - to wszystko prowadzi do uszkodzenia chrząstki i jej przedwczesnego zużycia.

  Co roku takich uszkodzeń stawu kolanowego tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych doznaje prawie 2 mln osób, z czego 140 tys. to najcięższe uszkodzenia, wymagające interwencji chirurgicznej. Nieleczone uszkodzenia chrząstki mogą szybko doprowadzić do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych.

  W Katowicach rozpoczęła się w czwartek dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona współczesnym metodom leczenia biologicznego uszkodzeń chrząstki stawowej. Zorganizowali ją lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, uznawanego za czołową w Polsce placówkę o tym profilu.

  ,,To pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja dotycząca tak szerokiego tematu, z udziałem światowych autorytetów m.in. ze Szwajcarii, Włoch i Izraela" - podkreślił dyrektor piekarskiej ,,urazówki" dr Bogdan Koczy.

  W lżejszych przypadkach w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zwyrodnienia wystarczy leczenie zachowawcze: fizjoterapia, leki działające przeciwbólowo i regenerujące chrząstkę. Bardziej zaawansowana metoda to podawane bezpośrednio do stawu kolanowego regeneracyjne zastrzyki z kwasu hialuronowego.

  W przypadku głębokich, dużych uszkodzeń konieczne są operacje, np. tzw. toaleta stawu, czyli oczyszczanie ubytków z fragmentów zniszczonej chrząstki czy pobudzanie za pomocą nakłuć i nawiertów warstwy, która jest pod chrząstką, aby wydzieliła komórki szpiku, umożliwiające regenerację stawu.

  Do najnowszych osiągnięć należą tzw. metody biologiczne, pozwalające na wykorzystanie własnego potencjału naprawczego organizmu. To np. stosowany w Piekarach przeszczep autologicznych chondrocytów - czyli namnożonych w banku tkanek komórek tworzących chrząstkę, pobranych wcześniej z nieobciążonej części kolana. Dzięki hodowli autologicznych chondrocytów z kilkuset uzyskuje się ich kilka milionów. Zawiesinę wprowadza się później na odpowiednią matrycę i przykleja do ubytku. Inna metoda wykorzystuje komórki mezechymalne szpiku - pobrane z talerza biodrowego są podawane do ubytku, poprawiając gojenie.

  Jak podkreślił dr Wojciech Widuchowski z piekarskiej ,,urazówki", dynamicznie rozwijającą się metodą leczenia są implanty wykonane z przyjaznych dla organizmu biomateriałów. ,,Wprowadzamy implant, który pozwala warstwę chrzęstno - kostną odbudować, ponieważ organizm potrafi ją przyjąć i wbudować w siebie. To kolejny krok naprzód" - zaznaczył.

  W piątek podczas konferencji prezentowana będzie na żywo po raz pierwszy w Polsce operacja wszczepienia do stawu kolanowego kilkuwarstwowego implantu kolagenowo - magnezowego. LUN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chondromalacja – (rozmiękanie chrząstki w tłumaczeniu dosłownym) to choroba prowadząca do destrukcji tkanki chrzęstnej. Występuje najczęściej w obrębie stawu kolanowego. Zmiany dotykające chrząstkę rzepki i przeciwległych kłykci uda charakteryzują się rozwłóknieniem, powstaniem szczelin i erozją doprowadzającą w konsekwencji do zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo–udowego. Czynnikami predysponującymi do choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego są: urazy, zaburzenia osi kończyny i wysoki wzrost.

  Chrząstkozrost (łac. synchondrosis) – połączenie ścisłe dwóch kości za pomocą tkanki chrzęstnej. Występuje głównie w kościach długich, między pierwszym żebrem a mostkiem. Wyróżniamy chrząstkozrosty włókniste np. krążki międzykręgowe, chrząstki na podstawie czaszki, chrząstki między kośćmi łonowymi (w spojeniu łonowym - symphysis pubica).

  Chrząstka pierścieniowata (łac. cartilago cricoidea) - jedna z chrząstek budujących szkielet chrzęstny krtani. Ma ona wygląd sygnetu. Światło pierścienia od góry jest eliptyczne a na przekroju dolnym okrągłe. Składa się z dwóch zasadniczych elementów: płytki leżącej z tyłu i łuku znajdującego się z przodu i z boków chrząstki.

  Chondroblasty, komórki chrząstkotwórcze – komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki chrzęstnej, czynne w okresie budowy i regeneracji chrząstki, potem przekształcające się w chondrocyty. Zachowują zdolność do podziału.

  Chrzęstniak (łac. chondroma) jest łagodnym nowotworem tkanki chrzęstnej, różnicującym się w kierunku chrząstki szklistej.

  Skręcenie, dystorsja (łac. distorsio) – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej, a niekiedy także uszkodzenia fragmentów kostnych.

  Konikotomia (krikotyreotomia) – zabieg laryngologiczny polegający na przecięciu więzadła pierścienno-tarczowego, umieszczonego między dolnym brzegiem blaszki chrząstki tarczowatej krtani oraz górnym brzegiem łuku chrząstki pierścieniowatej krtani. Stosowany jako szybki i doraźny sposób udrożnienia dróg oddechowych, które zostały zablokowane na wysokości lub powyżej szpary głośni.

  Dodano: 25.03.2011. 00:40  


  Najnowsze