• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy my się skądś nie znamy? Niemieccy naukowcy badają rozpoznawanie twarzy i głosu

  14.09.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Głos, który skądś znamy, czy widok osoby, którą na pewno już kiedyś spotkaliśmy... wszyscy znamy to odczucie. Rozpoznawanie innych to złożony proces, a teraz europejscy naukowcy odkryli bezpośrednie powiązanie strukturalne włókien między funkcjami rozpoznawania twarzy i głosu w mózgu. Zespół z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka (MPI) w Niemczech jest przekonany, że jego odkrycia pokazują, iż to właśnie ta wymiana informacji może pomagać nam w szybkim rozpoznawaniu znajomych osób w różnorodnych sytuacjach.

  Wśród naukowców nadal toczą się dyskusje, co się dzieje w mózgu, kiedy widzimy znajomą twarz lub rozpoznajemy głos, niemniej przyjęta teoria uznaje rozpoznawanie twarzy i głosu za oddzielne procesy, połączone jedynie na wyższym poziomie przetwarzania. Dokonane odkrycia mogą jednak podważyć tę teorię. Opierając się na wynikach wcześniejszych prac jednego z autorów raportu z badań, Kathariny von Kriegstein, która odkryła, że obszary mózgu odpowiedzialne za identyfikację twarzy aktywują się również w momencie usłyszenia znajomego głosu, zespół był w stanie wykazać istnienie powiązania strukturalnego między obszarami rozpoznawania głosu i twarzy.

  "Zakładamy obecnie, że obszary mózgu biorące udział w rozpoznawaniu głosu i twarzy wchodzą w bezpośrednie interakcje i wpływają na siebie" - mówi Helen Blank, członek grupy badawczej, która wzięła udział w nowych badaniach poświęconych temu zagadnieniu.

  Naukowcy wykorzystali obrazowanie rezonansu magnetycznego zależne od dyfuzji, metodę, która w połączeniu z traktografią - techniką modelowania matematycznego - umożliwia rekonstrukcję szlaków istoty białej w mózgu. Obszary odpowiedzialne za rozpoznawanie głosu i twarzy są lokalizowane u badanych na podstawie pomiaru reakcji mózgu na różne głosy i twarze za pomocą rezonansu magnetycznego.

  Helen Blank wyjaśnia odkrycie bezpośredniego połączenia, złożonego z wiązek włókien, między obszarami rozpoznawania głosu i twarzy: "Szczególnie interesującym jest fakt, że obszar rozpoznawania twarzy wydaje się być ściślej powiązany z regionami zaangażowanymi w identyfikację głosu, mimo tego, że są one bardziej oddalone od siebie niż obszary przetwarzające informacje pochodzące z głosów na bardziej ogólnym poziomie."

  To oznacza, że możemy wykorzystywać to połączenie w codziennym życiu, kiedy na przykład rozmawiamy z kimś przez telefon i wyobrażamy sobie jednocześnie twarz rozmówcy.

  Zespół z Instytutu im. Maxa Planka zamierza teraz przeanalizować zawiłości tej wymiany informacji między "wydziałami" twarzy i głosu w naszym mózgu oraz planuje odpowiednie prace w ramach przyszłych badań.

  Te nowe dane na temat funkcji mózgu mogą przyczynić się do innowacji w technologii komputerowej i udoskonalić rozpoznawanie osób przez maszyny. Zespół podkreśla również, że lepsze poznanie funkcjonowania mózgu podczas wykonywania podstawowych zadań, takich jak rozpoznawanie osób, może przynieść korzyści także środowisku medycznemu.
  "Odkrycie jest interesujące dla badań nad rzadkimi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak prozopagnozja i fonagnozja, które uniemożliwiają ludziom rozpoznawanie innych osób na podstawie ich twarzy lub głosów" - wyjaśnia Helen Blank.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prozopagnozja (agnozja twarzy, z gr. πρόσωπον = "twarz" + αγνωσία = "niewiedza") – zaburzenie powstałe na skutek uszkodzenia mózgu, polegające na braku rozpoznawania twarzy znajomych lub widzianych już osób, a także ich wyrazu emocjonalnego. Zaburzenie może mieć również podłoże genetyczne. Google Goggles - jest to aplikacja stworzona przez Google Inc., bazująca na technologii rozpoznawanie obrazów, pozwalająca na prowadzenie wyszukiwań w sieci Internet, na podstawie zdjęć wykonanych telefonem komórkowym. W aktualnej wersji program umożliwia rozpoznawanie wielu motywów graficznych, takich jak: okładki książek i filmów, reklamy, znane dzieła sztuki i obiekty architektoniczne. Aplikacja posiada wbudowaną obsługę kodów kreskowych i QR, rozpoznawania tekstu, przetwarzania wizytówek, a także umożliwia rozwiązywanie Sudoku. Nie obsługuje rozpoznawania twarzy. Kość jarzmowa (łac. os zygomaticum), parzysta kość czaszki, tworząca część boczną twarzy. Od ustawienia kości jarzmowej w dużej mierze zależą również kształty twarzy. Ustawienie tych kości w płaszczyźnie czołowej nadaje twarzy wyraz mongoloidalny u odmiany białej.

  Portret pamięciowy - technika kryminalistyczna, polegająca na identyfikacji osób na podstawie szczegółowego opisu cech zewnętrznych, a zwłaszcza twarzy, za pomocą jednolitej terminologii. Wizerunek twarzy sporządzony dowolną techniką na podstawie danych dostarczonych przez świadka. Może mieć formę rysunku odręcznego, składanej formy graficznej, fotograficznej lub też grafiki uzyskanej przy pomocy komputera. Nuroobrazowanie – metody umożliwiające obrazowanie struktury i funkcji mózgu. Metody neuroobrazowania pozwalają na obserwację czynności mózgu podczas przeprowadzania wybranych procesów, np. odliczania co 3, zapamiętywania twarzy, poruszania palcem wskazującym, czytania słów, itd. Neuroobrazowanie umożliwia lokalizację obszarów funkcjonalnych mózgu, odpowiednich dla danych procesów. Istotną sprawą jest to, aby w eksperymencie z wykorzystaniem neuroobrazownia dobrać odpowiednio warunek kontrolny dla wybranego warunku eksperymentalnego (zadania wykonywanego przez osobę badaną). Do badań tego typu można stosować funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy.

  Face lifting lub Face-lifting (ang. podniesienie twarzy, retusz twarzy) - jest to potoczne wyrażenie, przejęte z języka angielskiego, które oznacza chirurgiczną korektę twarzy, pozwalająca pozbyć się zbędnego nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej. Zabieg może być wykonany jako pełny face lifting, polegający na korekcie twarzy wraz z szyją lub częściowy, polegający wyłącznie na korekcie twarzy w okolicy żuchwy. W celu uzyskania najbardziej satysfakcjonujących rezultatów zabieg często jest łączony z korektą powiek lub nosa. Face lifting nie powstrzymuje procesów starzenia, ale daje efekt znaczącego odmłodzenia, stąd najlepszymi kandydatami do poddania się zabiegowi są osoby w dojrzałym wieku. Liftingiem twarzy zajmuje się chirurgia plastyczna. Facesitting (ang. siadanie na twarzy) – praktyka seksualna, polegająca na tym, że jeden z partnerów siada na twarzy drugiego (najczęściej leżącego). Zwykle dochodzi wówczas do kontaktu oralno-genitalnego lub oralno-analnego, w skrajnych przypadkach także do praktyk koprofilnych i urofilnych. Kiedy mężczyzna siedzi na twarzy kobiety, może również dojść do teabaggingu.

  Kodowanie – to w psychologii proces przekształcania i organizowania napływających informacji tak, aby można je było następnie włączyć do pamięci lub porównać z danymi już zmagazynowanymi w pamięci (zobacz rozpoznawanie i identyfikacja). Fizjonomika (od gr. φύσις natura i γνώμων wskazówka, oznaka) pseudonauka utrzymująca, że wygląd twarzy, jej cech charakterystycznych decyduje u człowieka o jego przynależności do określonej grupy charakterologicznej, a nawet może decydować o powodzeniu w życiu i całym losie. Fizjonomicy przewidują lub rozpoznają właściwości umysłowe i postawy uczuciowe badanego na podstawie twarzy, postury i czynności wykonywanych bezwiednie. Najwięcej wiadomości uzyskują jednak z twarzy. Zależnie od „szkoły” dzielą ją na trzy lub dwie strefy. Według trzystrefowego podziału:

  Jamistość opuszki (łac. syringobulbia) – wada wrodzona rdzenia przedłużonego, mająca postać szczelinowatej jamki w obrębie dolnej części pnia mózgu. Obecność jamy może wiązać się z uszkodzeniem nerwów czaszkowych, dróg czuciowych lub dróg ruchowych. Przebieg jest często gwałtowny. Typowymi objawami są: rozszczepienne zaburzenie czucia na twarzy, zespół opuszkowy i oczopląs. Mogą współistnieć zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, głównie zespół Arnolda-Chiariego.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Ciemniejsza strona Greya(ang. Fifty Shades Darker) - kontynuacja erotycznej powieści dla kobiet, pt. Pięćdziesiąt twarzy Greya, autorstwa E.L James.
  Zespół Costena – jedna z chorób narządu części twarzowej czaszki. Jest spowodowana dynamicznymi zaburzeniami czynności stawu żuchwowego. Główną dolegliwość stanowią bóle w zakresie twarzy i głowy. Są to bóle niestałe, pojawiające się przy dłuższym mówieniu lub żuciu. Ból występuje głównie w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, skąd promieniuje do twarzy, skroni lub ciemienia. Rozpoznanie na ogół jest łatwe.

  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych. Odtwarzanie – proces, polegający na wydobywaniu informacji z pamięci. W potocznym języku zwykle jest używany zamiennie z terminem przypominanie. W psychologii poznawczej przypominanie ma jednak znaczenie szersze i prócz odtwarzania dotyczy także procesów rozpoznawania i identyfikacji.

  Armet — rodzaj hełmu stosowanego w XV i XVI wieku przez ciężkozbrojne rycerstwo, którego konstrukcja rozwinęła się we Włoszech. Charakteryzował się kulistym dzwonem, zwykle z grzebieniem na szczycie, przylegającymi do twarzy osłonami policzków, oraz podnoszoną do góry zasłoną twarzy. Armet był pierwszym hełmem całkowicie zakrywającym głowę, ale jednocześnie o na tyle lekkiej i zwartej konstrukcji, że nie krępował ruchów głowy jeźdźca. W odróżnieniu od hełmu zamkniętego posiadał możliwość rozpięcia osłon policzków i otwarcia ich na boki. Często stosowano również dodatkową osłonę dolnej części twarzy i szyi. Armet stanowił część zbroi płytowej.

  Dodano: 14.09.2011. 17:26  


  Najnowsze