• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dlaczego vCJD częściej występuje u ludzi młodych

  16.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Niektóre komórki układu immunologicznego mogłyby wyjaśnić, dlaczego młody człowiek jest bardziej zagrożony wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) niż osoba starsza. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Journal of Immunology, mogłyby ostatecznie przyczynić się do opracowania nowych testów i sposobów leczenia choroby, aby powstrzymać priony chorobotwórcze przed rozprzestrzenianiem się w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

  Badania zostały częściowo sfinansowane z unijnego projektu NEUROPRION (Profilaktyka i kontrola chorób prionowych oraz zarządzanie nimi), dofinansowanego z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Przyczyną pojawienia się wariantu CJD jest nieprawidłowy rodzaj białka zwanego prionem. Człowiek zaraża się spożywając produkty mięsne pochodzące od krów zakażonych BSE (gąbczastą encefalopatią bydła). W odróżnieniu od innych postaci choroby CJD, osoby zapadające na vCJD są przeważnie stosunkowo młode, gdyż pierwsze objawy choroby pojawiają się średnio w wieku 28 lat. Naukowcy głowili się przez pewien czas nad powodem takiego stanu rzeczy. Teorie oparte na poglądzie, że młodzi ludzie spożywają więcej hamburgerów i kiełbasek (które zwykle miały wyższą zawartość mózgu i rdzenia kręgowego, zanim zakazano ich w żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka) nie wydają się mieć większego sensu, gdyż większość populacji również spożywa te produkty.

  W ramach ostatnich badań brytyjscy naukowcy przyjrzeli się komórkom układu odpornościowego, zwanym komórkami dendrytycznymi grudek (FDC), u myszy zarażonych wariantem choroby prionowej - trzęsawki. Komórki FDC występują w tkankach takich jak śledziona, węzły chłonne i migdałki.

  Kiedy priony chorobotwórcze po raz pierwszy dostają się do organizmu, komórki FDC przyciągają je i sprzyjają ich rozmnażaniu. U starszych myszy komórki FDC są znacznie słabsze i mniej zdolne do przyciągania prionów.

  Naukowcy odkryli, że śledziona starszych myszy zawiera stosunkowo niski poziom prionów i u żadnej ze starszych myszy nie pojawiły się objawy trzęsawki. Z kolei młodsze myszy chorowały.

  "Nigdy nie było jasności, co do przyczyny większej podatności młodych ludzi na wariant CJD, a założenie, że częściej spożywają tanie produkty mięsne jest zbyt dużym uproszczeniem" - zauważa dr Neil Mabbott z Instytutu Roślin przy Uniwersytecie Edynburskim.

  "Wiedza na temat tego, co dzieje się z komórkami, które są ważne ze względu na reakcje immunologiczne organizmu, może pomóc nam opracować lepsze sposoby diagnozowania wariantu CJD, a nawet odkryć sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się prionów w mózgu. Może również pomóc w opracowaniu szczepionki."

  Wyniki badań budzą również obawy, że zarażonych może być więcej ludzi niż dotychczas sądzono. Choć u żadnej ze starszych myszy nie pojawiły się objawy, a ich tkanki limfoidalne wydawały się wolne od choroby, w czasie autopsji stwierdzono u wielu z nich oznaki choroby w mózgu.

  To bardzo ważne, gdyż do tej pory naukowcy opierali się na danych na temat obecności prionów w próbkach tkanek migdałków i przydatków do oszacowania liczby osób, które mogą być zakażone. Najnowsze odkrycia sugerują, że priony mogą ginąć w tkankach limfoidalnych po rozprzestrzenieniu się w mózgu. Ponadto wyniki dają do zrozumienia, że może występować "spora liczba przypadków podklinicznej postaci choroby u osób starszych."

  Według najnowszych danych w Wlk. Brytanii wystąpiło łącznie 170 przypadków vCJD odkąd odnotowano pierwsze z nich w 1995 r. Kolejne pojawiły się w 10 innych krajach, a większość z pacjentów spędziła jakiś czas w Wlk. Brytanii między 1980 a 1996 r. Obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę, a pacjenci umierają średnio 14 miesięcy od zachorowania.

  rdo: CORDIS

  informacji: Uniwersytet Edynburski: http://www.ed.ac.uk Journal of Immunology: http://www.jimmunol.org/ Teksty pokrewne: 22098, 28401, 30181, 30538 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Uniwersytet Edynburski; Journal of Immunology
  Referencje dokumentu: Brown, K. L. et al. (2009) The effects of host age on follicular dendritic cell status dramatically impair scrapie agent neuroinvasion in aged mice. Journal of Immunology 183: 5199 -5207. DOI: 10.4049/jimmunol.0802695.
  Indeks tematyczny: Rolnictwo; Koordynacja, wspólpraca; Zywnosc; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe RCN: 31365   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba (dawniej: zespół Nevina-Jonesa, stwardnienie kurczowe, stwardnienie rzekome; łac. pseudosclerosis spastica, encephalopathia subacuta progressiva, ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) – choroba neurologiczna z grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), której czynnikiem patogennym są najprawdopodobniej priony. Podobnie jak inne choroby z tej grupy ma charakter neurozwyrodnieniowy i cechuje ją odkładanie w ośrodkowym układzie nerwowym i niektórych innych tkankach nieprawidłowej izoformy białka prionu, PrP. CJD występuje w czterech postaciach różniących się przede wszystkim etiologią: sporadycznej (sCJD), rodzinnej (fCJD), jatrogennej (jCJD) i tzw. wariantu choroby (vCJD). Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność. Zespół Aicardiego-Goutièresa (ang. Aicardi-Goutières syndrome, AGS) – rzadki zespół wad wrodzonych, w którym najważniejszym zaburzeniami są: wcześnie pojawiająca się w rozwoju encefalopatia, zwykle skutkująca niedorozwojem umysłowym i fizycznym, zwapnienia śródczaszkowe oraz podwyższona ilość limfocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym. Pierwsze objawy mogą pojawiać się w pierwszych dniach życia (poważniejsze objawy później, zwykle przed 3.-7. miesiącem, zawsze przed 12. miesiącem) po stosunkowo krótkim okresie normalnego rozwoju. Uważa się obecnie, że choroby takie jak: zespół pseudo-TORCH i encefalopatia Kri są jedynie odmianami AGS (w pierwszym wypadku jest to odmiana kliniczna, w drugim alleliczna). Do roku 2002 opisano 80 przypadków choroby, choć liczba wszystkich przypadków jest prawdopodobnie wyższa.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka.

  Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (ang. Transmissible spongiform encephalopathies, TSE), choroby prionowe – choroby układu nerwowego ludzi i zwierząt spowodowane nagromadzeniem nieprawidłowo pofałdowanych białek zwanych prionami. Sarkocystoza (łac. sarcocystosis) zwana również Sarkosporydiozą (łac. sarcosporidiosis) – choroba pasożytnicza spowodowana przez pierwotniaki z rodzaju Sarcocystis. Pierwotniaki z tego rodzaju występują powszechnie u zwierząt kręgowych. Stwierdzano je u ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Jest to inwazja jelitowa, która występuje u psów i kotów jako żywicieli ostatecznych. Żywicielami pośrednimi między innymi mogą być konie, świnie, owce, bydło. Choroba ta może również występować u człowieka jako choroba odzwierzęca, gdzie człowiek pełni rolę żywiciela ostatecznego.

  [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Choroby mitochondrialne – choroby genetyczne wynikające z zaburzeń w funkcjonowaniu i strukturze mitochondriów. Objawy chorób mitochondrialnych związane są zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym np. mięśniami szkieletowymi lub układem nerwowym, i zazwyczaj obejmują miopatie, encefalopatie oraz neuropatie. Szacuje się, że na choroby mitochondrialne zapada 1 na 15 000 osób.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Objawy prodromalne, prodrom, zwiastun – wczesny, nieswoisty objaw (lub zbiór objawów) wskazujący na początek choroby, zanim wystąpią objawy swoiste dla danej choroby. Przykładowo gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy i brak chęci do jedzenia są częścią prodromu dla świnki lub innych chorób zakaźnych. Prodrom może być prekursorem występującym na początku chronicznych zaburzeń neurologicznych, takich jak migrena lub padaczka, gdzie objawy prodromalne obejmują mroczek, dezorientację, afazję, lub światłowstręt.

  Dodano: 16.10.2009. 15:12  


  Najnowsze