• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dostawcy radiofarmaceutyków zainteresowani ich produkcją w Kielcach

  06.01.2010. 18:22
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Dwie liczące się na europejskim rynku firmy z branży radiofarmaceutyków są zainteresowane dzierżawą linii technologicznej w budynku pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i uruchomieniem tam cyklotronu do wytwarzania znaczników nowotworów.

  Jak poinformował dyrektor Centrum dr Stanisław Góźdź, pomieszczenia odpowiednie do produkcji radiofarmaceutyków stoją niewykorzystane w bunkrze PET, ponieważ lecznica nie otrzymała dotacji na zakup własnego cyklotronu. W diagnostyce prowadzonej przy pomocy uruchomionego w Kielcach w zeszłym roku pozytonowego tomografu emisyjnego stosowane są radioizotopy wytwarzane m.in. w Austrii i Niemczech.

  Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Gos powiedział, że w rozmowach z przedstawicielami firm z tych krajów rozważano różne formuły współpracy. Ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich certyfikatów, dopuszczeń i pozwoleń na produkcję poszczególnych radiofarmaceutyków, a także z uwagi na związaną ze skalą zamówień opłacalność tej produkcji, zdecydowano się na zasugerowane przez dyrekcję ŚCO wydzierżawienie pomieszczeń.

  "Czekamy na oferty dwóch poważnych partnerów i jesteśmy prawie przekonani, że Kielce będą tym miejscem, w którym będzie się produkować radiofarmaceutyki" - zaznaczył samorządowiec. Nie sprecyzował, o które firmy chodzi. Dodał, że 2010 rok powinien przynieść konkretne rozstrzygnięcia w tym zakresie.

  Dr Góźdź podkreślił, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii ma wykwalifikowaną kadrę specjalistów w tej dziedzinie, a lotnisko w Masłowie koło Kielc potrafi sprostać przyjmowaniu i odprawianiu samolotów, którymi transportowane muszą być "krótkożyciowe" radioizotopy.

  Według szefa ŚCO, ewentualny dostęp do najważniejszych osiągnięć współczesnej technologii i biologii molekularnej w Kielcach byłby potwierdzeniem pozycji tego miasta wśród "najlepszych rejestrów onkologicznych", publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

  Przydatny w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych, kardiologicznych i neurologicznych PET - to izotopowa technika diagnostyczna nowej generacji, która umożliwia wykrywanie zmian onkologicznych w bardzo wczesnych stadiach. Dzięki tej technice można ingerować leczniczo "na poziomie komórkowym", czyli usuwać guz dwu- lub trzymilimetrowy, zanim rozwinie się w duży. Zdaniem specjalistów, zwiększa to szanse pacjenta na wyzdrowienie i zmniejsza koszty leczenia w późniejszej fazie choroby. Sieć ośrodków wyposażonych w pozytonowy tomograf emisyjny tworzą w Polsce: Bydgoszcz, Gliwice, Warszawa, Gdańsk i Kielce.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii – lecznica w Kielcach, jedna z nowocześniejszych w Polsce. Prowadzi badania skriningowe, których celem jest jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów piersi, szyjki macicy i prostaty. Autobusy w Kielcach - publiczny środek komunikacji miejskiej na terenie Kielc. Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach obsługą wszystkich linii autobusowych w mieście zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, zarządzający rozgrywkami województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach. Rolę prezesa pełni od 2000 roku Mirosław Malinowski.

  Kościół Świętego Karola Boromeusza w Kielcach – kościół rektorski znajdujący się w Kielcach, na wzgórzu Karczówka, na południowy zachód od centrum miasta. Mieści się na terenie parafii św. Wincentego Pallottiego. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) – organ samorządu Kielc zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany przez Radę Miasta Kielce w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności: planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym.

  Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej "Kielce" - odbywający się w Kielcach nieprzerwanie od 1974 roku festiwal muzyczny. Gromadzi młodych ludzi z całej Polski i zagranicy, którzy prezentują dotychczasowe osiągnięcia i doskonalą swoje umiejętności. Festiwal organizowany jest w lipcu i trwa około 2 tygodni. Organizatorem festiwalu jest Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wsparcia przy organizacji imprezy udziela także Prezydent Miasta Kielc, Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach to działająca od 55 lat na terenie województwa świętokrzyskiego samorządowa jednostka kulturalna. Jego siedziba mieści się niedaleko centrum miasta przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego w pobliżu skrzyżowania z ulicami Aleją Legionów i Krakowską.

  Ulica Bodzentyńska w Kielcach – jedna z ulic Kielc, prawdopodobnie najstarsza w mieście. Biegnie od Rynku do Alei IX wieków Kielc. North Fish - sieć restauracji obecna na polskim rynku od 2002 roku. Pierwszy lokal powstał w centrum handlowo-rozrywkowym Galeria Echo w Kielcach. Restauracje North Fish otwierane są w największych miastach Polski, zarówno w centrach handlowych i rozrywkowych, jak i przy głównych ulicach. W menu można znaleźć głównie dania z ryb i owoców morza. Siedziba firmy mieści się w Kielcach.

  Linie autobusowe w Kielcach – Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zleca świadczenie usług na ponad 80 liniach autobusowych.

  Parafia Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach – parafia rzymskokatolicka w Kielcach. Należy do dekanatu Kielce-Północ diecezji kieleckiej. Założona 28 grudnia 1982. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Mieści się przy Skwerze św. Jadwigi Królowej na Os. Świętokrzyskim.

  Kościół Świętego Wojciecha – pochodzący z XVIII wieku kościół w Kielcach mieszczący się niedaleko centrum miasta, między ulicami IX Wieków Kielc i Bodzentyńską. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – polskie muzeum etnograficzne z siedzibą w Kielcach. Celem działania muzeum jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego oraz popularyzacja kultury ludowej.

  Dodano: 06.01.2010. 18:22  


  Najnowsze