• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwa serca bijące w jednym rytmie

  16.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy z Niemiec i Wlk. Brytanii odkryli, że rytm oddychania matki wpływa na synchronizację bicia jej serca z sercem jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Odkrycia, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, opierają się na nowym podejściu matematycznym, które można wykorzystać do wykrywania ewentualnych komplikacji na wczesnym etapie ciąży.

  Tętno płodu, które można stosunkowo łatwo zmierzyć, często wykorzystuje się jako wskaźnik aktywności motorycznej dziecka w czasie drugiego i trzeciego trymestru. Poprzednie badania wykazały, że zależności pomiędzy stanem zdrowia matki i płodu można stwierdzić na podstawie obserwacji tętna płodu.

  "Często wspominaną, szczególną świadomość dobrego samopoczucia nienarodzonego dziecka, jaką posiada matka, można po części przypisać synchronizacji bicia ich serc" - mówi JĂźrgen Kurths z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu w Niemczech. Jednym z celów badań było sprawdzenie czy percepcja stanu płodu przez matkę ma jakiekolwiek podstawy fizjologiczne. W tym celu naukowcy przeprowadzili testy, aby sprawdzić czy rytm oddychania matki może mieć wpływ na synchronizację tętna płodu i matki

  Sześć zdrowych kobiet między 34 a 40 tygodniem ciąży pojedynczej poproszono o utrzymywanie przez 5 minut na leżąco określonego tempa oddychania (10, 12, 15 lub 20 oddechów na minutę). Sesje były oddzielane przerwami trwającymi od dwóch do trzech minut. Aktywność serca matki i płodu była rejestrowana za pomocą magnetokardiografu. To nieinwazyjne urządzenie, które wykrywa pola magnetyczne generowane przez aktywację mięśnia sercowego i nie wywołuje napięcia ani u matki, ani u płodu.

  Dane pokazały, że w porównaniu do normalnego lub wolniejszego tempa oddychania, szybsze prowadziło do większej liczby okresów, w czasie których rytm serca matki i dziecka był zsynchronizowany.

  "Byliśmy w stanie wykazać interakcję układu sercowego matki i nienarodzonego dziecka" - powiedział dr Kurths. Synchronizacja, o której mówią autorzy, nie jest dokładnym, jeden do jednego, zejściem się rytmów serca matki i dziecka, lecz stałym wskaźnikiem tempa bicia obu serc. Na przykład synchronia może polegać na powtarzaniu się przez kilka minut trzech uderzeń serca płodu w stosunku do dwóch uderzeń serca matki.

  Interakcja między układem sercowym matki i płodu została wykryta za pomocą innowacyjnej techniki matematycznej zwanej "zastępczy bliźniak". Metoda polega na generowaniu niezależnych kopii systemu, który leży u podłoża zjawiska, a następnie wykorzystaniu "danych zastępczych" w celu statystycznego zidentyfikowania okresów synchronizacji.

  "Ta metoda pogłębia naszą wiedzę na temat rozwoju prenatalnego układu sercowego a być może także nerwowego" - powiedział Peter van Leeuwen z Uniwersytetu Witten/Herdecke (UWH) w Niemczech.

  "Te ekscytujące wyniki podkreślają znaczenie interdyscyplinarnych zespołów dla medycyny" - dodał Dietrich GrĂśnemeyer, również z UWH. Odkrycia stanowią dorobek współpracy między lekarzami, inżynierami, matematykami i naukowcami.

  Co więcej, metody wykorzystane przez zespół mogą znaleźć praktyczne zastosowania poza medycyną. "Tę metodę można również zastosować do badania tak zwanych "telepołączeń" w systemie klimatycznym" - twierdzi dr Kurths. Telepołączenia to słabe, ale dalekosiężne interakcje, tak jak zależność między zjawiskiem El NiĂąo na wschodnim Pacyfiku a sezonem monsunowym w Indiach. Synchronizacja określa sposób, w jaki dwa systemy reagują na siebie nawzajem oraz na wpływy zewnętrzne - wyjaśnił. Może się to zdarzyć wszędzie tam, gdzie połączone są dwa złożone systemy.

  Głównym odkryciem badań był fakt, że układ sercowy płodu wydaje się być w stanie dostosowywać swoje tempo działania w odpowiedzi na zewnętrzną stymulację. "Lepsze poznanie sposobu interakcji tych dwóch niezależnych układów sercowych w różnych warunkach fizjologicznych przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat normalnego rozwoju prenatalnego i rzuci więcej światła na wzajemną percepcję między matką a jej dzieckiem" - czytamy w podsumowaniu. "To z kolei może korzystnie wpłynąć na obserwację płodu i wykrywanie stanów patologicznych podczas ciąży."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu:
  http://www.pik-potsdam.de

  Proceedings of the National Academy of Sciences:
  http://www.pnas.org

  Źródło danych: Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu; Proceedings of the National Academy of Sciences
  Referencje dokumentu: Van Leeuwen P., et al. (2009) Influence of paced maternal breathing on fetal-maternal heart rate coordination. Proceedings of the National Academy of Sciences (w druku). Publikacja internetowa z dnia 13 lipca; DOI: 10.1073/pnas.0901049106.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r. Pochodzenie (dziecka, osoby) – w prawie i genealogii stwierdzenie, że dane dziecko (dana osoba) zostało urodzone przez określoną kobietę (matkę) w wyniku poczęcia z określonym mężczyzną (ojcem). Pochodzenie może być jednocześnie faktem prawnym i genetycznym, możliwe jest też, że pochodzenie prawne nie pokrywa się z pochodzeniem genetycznym. W niektórych przypadkach zachodzić może sytuacja, że nie można ustalić bądź z różnych przyczyn nie ustalono pochodzenia dziecka od jakiegokolwiek mężczyzny, a jeszcze rzadziej – że nie da się ustalić pochodzenia nawet od matki. Twoje Dziecko – miesięcznik dla rodziców wydawany od 1951 roku. Początkowo pismo wydawane przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, a obecnie przez Edipresse Polska. Jest oficjalnie rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka.

  Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Stan taki często stanowić może zagrożenie dla życia, chociaż nie jest to regułą. Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje: Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla kobiet ciężarnych i ich partnerów, przygotowujące do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Pierwsze szkoły rodzenia powstały po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, a w Polsce funkcjonują one od 1956 roku. Patronat nad polskimi szkołami rodzenia sprawuje warszawski Instytut Matki i Dziecka.

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Dodano: 16.07.2009. 15:11  


  Najnowsze