• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Działania Marie Curie wspomagają walkę z rakiem mózgu

  05.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie dążenia do wyeliminowania raka mózgu nie ustają, a UE intensyfikuje te wysiłki poprzez dofinansowanie włoskiego naukowca, opracowującego pionierski sposób leczenia, który może pomóc w unicestwieniu tej choroby. Milo Malanga, pracujący obecnie z naukowcami i badaczami z Cyclolab na Węgrzech, zaprezentował 2 lipca w czasie konferencji Marie Curie w Turynie, Włochy, szczegóły swoich nowych badań nad opracowaniem leku antynowotworowego opartego na cyklodekstrynach (rodzinie związków chemicznych zbudowanych z molekuł cukru).

  Prace Malangi stanowią część projektu CYCLON (Innowacyjne, wielofunkcyjne nanonośniki oparte na cyklodekstrynach do kapsułkowania i dostarczania leków jako strategia przezwyciężenia obecnych ujemnych stron terapii), który otrzymał dofinansowanie na kwotę ponad 2,4 mln EUR z Działania Marie Curie - sieci szkolenia wstępnego Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Partnerzy projektu CYCLON opublikują wyniki swoich prac w 2013 r., kiedy projekt dobiegnie końca.

  Koordynowany przez Krajowe Centrum Badań Naukowych "Demokritos" w Grecji projekt CYCLON gromadzi ekspertów z Francji, Hiszpanii, Islandii, Szwecji, Węgier i Włoch.

  "Najnowsze leki zwalczające różne typy raka mózgu są niestety niewystarczające i nie tak skuteczne, jak być powinny, aby zapewnić akceptowalny poziom sukcesu" - powiedział Malanga dodając, że jeżeli prace prowadzone w Cyclolab "przyniosą oczekiwane wyniki to nowe leki antynowotworowe mogą zostać opracowane do 2013 r.".

  Eksperci twierdzą, że naukowcy muszą opracować leki, które potrafią zabijać komórki nowotworowe jednocześnie chroniąc zdrowe. Kolejnym utrapieniem jest pokonanie warstwy mózgu o wysokiej gęstości komórek, powszechnie nazywanej "barierą krew-mózg", która uniemożliwia stosowanie istniejących metod leczenia onkologicznego.

  Malanga wraz z 398 naukowcami wziął udział w konferencji Marie Curie, która odbyła się w Turynie przy okazji Otwartego Forum Nauki Europejskiej 2010 (ESOF). Konferencja miała głównie na celu przekazanie naukowcom i badaczom dofinansowanym ze środków unijnych informacji, które mogą wykorzystać do zintensyfikowania swoich doświadczeń i poszerzania wiedzy.

  Unia Europejska przeznaczyła ponad 4,5 mld EUR na schemat Działania Marie Curie na lata 2007-2013. W ciągu ostatnich 14 lat Działania Marie Curie odegrały zasadniczą rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Działaniami kieruje nowa Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), powołana przez UE do zarządzania niektórymi częściami 7PR.

  "Mam nadzieję, że Milo Malanga wraz z kolegami opracuje lek, który mógłby uratować tysiące, jeżeli nie miliony osób" - mówi Unijna Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, Androulla Vassiliou, która jest odpowiedzialna za fundusz Działań Marie Curie. "Jestem dumna, że UE ma swój wkład w ich prace, które są doskonałym przykładem wartości dodanej finansowania europejskiego przeznaczonego na wspieranie badań naukowych."

  "Schemat Marie Curie gromadzi największe talenty ze środowiska akademickiego i badań naukowych, umożliwiając swobodny przepływ wiedzy ponad granicami oraz stymulowanie innowacyjności i nowych pomysłów, które są siłą napędową postępu w opiece zdrowotnej i w wielu innych dziedzinach."

  Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, wygłosiła 3 lipca przemówienie kierowane do ESOF. Jej wystąpienie koncentrowało się na zbliżającej się Unijnej Strategii Innowacji Komisji Europejskiej, która przyczyni się do postępów w nauce i utrzymania dobrobytu. W programie znalazł się również punkt poświęcony sposobowi, w jaki nowa strategia Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) również będzie wspierać te cele.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Maria Curie (fr. Marie Curie: Une femme honorable) – francusko-polski miniserial biograficzny zrealizowany według powieści Françoise Giroud. Tematem filmu jest historia życia polsko-francuskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Curie-Skłodowska (ang. Madame Curie) – amerykański film biograficzny z 1943 roku. Film jest opowieścią o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, słynnej uczonej polsko-francuskiej. Scenariusz powstał na podstawie książki Ewy Curie.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.


  Laureatki Nagrody Nobla, czterdzieści cztery kobiety uhonorowane tą nagrodą na 846 przyznanych ogółem do 2013 roku. Maria Skłodowska-Curie jest historycznie pierwszą z nich i równocześnie jedyną, która zalicza się do wąskiego grona podwójnych laureatów tej nagrody. Ich biografie stanowią przedmiot licznych analiz i publikacji, nie tylko prasowych ale również książkowych (zob. literatura poniżej).

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – placówka onkologiczna, wywodząca się z Instytutu Radowego, założonego w 1932 roku w Warszawie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie. Ścieżka Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie – projekt artystyczno-informacyjny, zrealizowany z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie przez Good Looking Studio na zlecenie miasta Warszawy. Na Ścieżkę składa się 12 instalacji artystycznych: murali oraz rzeźb miejskich, pełniących rolę drogowskazów do miejsc w Warszawie związanych z noblistką. Zastosowanie sztuki ulicznej i niekonwencjonalnej stylistyki ma służyć przypomnieniu, że Maria Skłodowska-Curie była warszawianką.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiceprezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, członek zarządu Prezydium Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Warszawie. W roku 2004 była konsultantką przy realizacji filmu Bohdana Rączkowskiego Maria Skłodowska-Curie. Autorka książki Maria Skłodowska Curie zawierającej najważniejsze informacje które każdy młody Polak powinien wiedzieć o Marii Skłodowskiej-Curie oraz książki Maria Skłodowska-Curie. Kobieta wyprzedzająca epokę. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – specjalizacja psychologiczna. Posiada tytuł magistra.

  Hélène Langevin-Joliot (ur. 17 września 1927 w Paryżu) - francuska fizyczka, wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie (córka Ireny Joliot - Curie), żona Michela Langevina (wnuka blisko związanego z Marią Skłodowską-Curie Paula Langevina). Prakseologia - teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego.

  Dodano: 05.07.2010. 19:12  


  Najnowsze