• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ,,Dziennik Polski: Będzie mniej studentów medycyny

  17.02.2012. 22:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uczelnie medyczne zapowiadają ograniczenie naboru studentów. Np. o 19 proc. mniej studentów przyjmie w nowym roku akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - informuje ,,Dziennik Polski". 

  Zdaniem cytowanego przez gazetę prof. Tomasza Grodzickiego, dziekana Wydziału Lekarskiego CM UJ, to efekt ustawy o kształceniu lekarzy. Studia medyczne zostały pozbawione rocznego stażu, więc dla dobra pacjentów uczelnia musi zmniejszyć grupy, by w krótszym czasie tak samo dobrze wyszkolić przyszłych lekarzy.

  Likwidacja rocznego stażu oznacza, że student od razu po odebraniu dyplomu uzyskuje prawo wykonywania zawodu i idzie do pracy. Zdaniem prof. Grodzickiego uczelnia ma dwa wyjścia: albo zgodzić się, że wypuszczany student jest gorzej przygotowany, bo bez rocznej praktyki w szpitalu, albo zmodyfikować studia tak, żeby w ramach tych 6 lat kształcenia było jak najwięcej praktycznych zajęć. Wybrano to drugie wyjście, więc na 6. roku będzie organizowanych dużo zajęć klinicznych. Zmniejszono też liczebność grup.

  Od nowego roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie szkolić nie 320, jak to jest w tym roku, tylko najwyżej 260 studentów.

  Podobnie zareagowały inne uczelnie medyczne, zapowiadając zmniejszenie naboru.

  Więcej w ,,Dzienniku Polskim".

  PAP - Nauka w Polsce

  sto/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ. Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (IPiRM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2010 roku z podziału Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa na dwa mniejsze instytuty. W jej skład wchodzą 2 katedry, w ramach których znajduje się 6 zakładów i 6 pracowni naukowych. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teoriami w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami, epidemiologią zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: położnictwo oraz ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 489 studentów w trybie dziennym (363) oraz trybie zaocznym (126), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Dodano: 17.02.2012. 22:33  


  Najnowsze