• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziennik Polski: nowy lek dla chorych na padaczkę

  14.03.2011. 11:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Naukowcy z UJ otrzymali związki chemiczne, z których może powstać nowy lek dla chorych na padaczkę. Będzie można mówić o rewolucji na rynku farmaceutycznym, jeśli badania kliniczne potwierdzą jego skuteczność - informuje "Dziennik Polski".


  Obecnie dostępnych jest kilkadziesiąt leków przeciwpadaczkowych. Żaden jednak nie gwarantuje pełnej skuteczności, nie mówiąc o działaniach niepożądanych, związanych z terapią. "Zazwyczaj chorzy muszą łączyć ze sobą dwa, trzy rodzaje leków. Nie ma jednego, najlepszego środka. Nasze substancje chemiczne są kandydatami na lek, który będzie działać na komórki nerwowe i zapobiegać napadom padaczkowym" - mówi dr Anna Waszkielewicz z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator projektu.

  Wydział ten współpracuje od 12 lat z Narodowym Instytutem Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, w którym opracowywane związki poddawane są badaniom. Dotychczasowe wyniki, dotyczące działania przeciwpadaczkowego, są bardzo obiecujące - odnotowuje "Dziennik Polski" w swojej poniedziałkowej publikacji. SAW

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Farmakogenetyka - dział nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu pojedynczych genów na reakcję organizmu na podanie określonych leków.
  Badania farmakogenetyczne mają istotne znaczenie dla prowadzenia prawidłowej i bezpiecznej farmakoterapii. W tych badaniach ocenia się: skuteczność, bezpieczeństwo leków (działania niepożądane), a także interakcje lekowe.

  Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ang. International League Against Epilepsy, ILAE) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę. Celem ILAE jest „zapewnienie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i ich opiekunom, rządom i społeczeństwom na całym świecie środków niezbędnych do zrozumienia, diagnozowania i leczenia osób z padaczką”. ILAE publikuje między innymi standardy opieki nad chorymi z padaczką i klasyfikacje napadów padaczkowych (pierwsza w 1960, ostatnia modyfikacja w 1981). W 2010 przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji.

  Hanna Hopkała (ur. 12 marca 1936 w Giełczynie) – profesor nauk farmaceutycznych AM w Lublinie z zakresu chemii leków, specjalista z analizy leków, konstruktor elektrod jonoselektywnych do oznaczania ilościowego leków. W 1961 ukończyła Wydział Farmaceutyczny tej uczelni. Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, od 1996 będąc jego kierownikiem. W latach 1993-1999 była prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, a od 1999 do 2005 dziekanem Wydziału Farmaceutycznego.

  Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.

  Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji.

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Dodano: 14.03.2011. 11:11  


  Najnowsze