• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewczyna przyszłości szuka nowej metody walki z nowotworami

  18.06.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zmniejszenie aktywności pewnego bardzo ważnego dla organizmu enzymu może spowodować zwiększenie skuteczności terapii nowotworowych? Odpowiedzi na to pytanie szuka Agata Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za prowadzone badania została wyróżniona w konkursie "Dziewczyny przyszłości - śladami Marii Skłodowskiej-Curie". "Chcemy sprawdzić, czy zahamowanie ekspresji pewnego bardzo ważnego enzymu: +oksygenazy hemowej-1+ mogłoby prowadzić do zwiększonej wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię" - wyjaśnia PAP Agata Szade. Oksygenaza hemowa-1 to enzym, który odgrywa istotną rolę zarówno w procesach fizjologicznych, jak i patologicznych np. cukrzycy, miażdżycy i nowotworach.

  Jak tłumaczy Szade, gdyby hipoteza naukowców z Zakładu Biotechnologii Medycznej się potwierdziła i rzeczywiście zahamowanie tego enzymu mogłoby poprawić wrażliwość komórek na leczenie, to być może w dalekiej przyszłości mogłoby to mieć zastosowanie w terapii nowotworów.

  "Prowadzimy badania zarówno in-vivo czyli na myszach, jak i in-vitro - na liniach komórkowych. Ja zajmuję się głównie badaniami in-vitro, stymuluję komórki różnymi związkami, potem sprawdzam jakie są tego efekty" - mówiła rozmówczyni PAP.

  Dodała, że jest również zaangażowana - choć w mniejszym stopniu - w badania na myszach. Jak wyjaśniła, podczas takich badań myszom o różnym poziomie ekspresji enzymu naukowcy podają kancerogen, który ma wywołać u nich nowotwór. Później sprawdzają, czy ten różny poziom ekspresji ma wpływ na to, jak się te nowotwory rozwijają.

  "Nowotwory to bardzo ważna dziedzina badań, skoro choruje na nie tak wiele osób, a wciąż nie ma na nie skutecznego lekarstwa. Dlatego takie badania są konieczne" - podkreśla naukowiec. Zaznacza, że choć tymi badaniami zajmuje się od jesieni, to jednak na razie są w początkowym etapie.

  Szade jest studentką V roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce czeka ją obrona pracy magisterskiej i egzamin na studia doktoranckie, a już zyskała uznanie w oczach cenionych polskich naukowców, którzy przyznali jej wyróżnienie w konkursie "Dziewczyny przyszłości - śladami Marii Skłodowskiej-Curie".

  W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i redakcję Elle wybrano młode badaczki, które już podczas studiów angażują się w projekty badawcze i odnoszą sukcesy naukowe w dziedzinach stereotypowo uznanych za "męskie".

  "Ta nagroda to oczywiście bardzo miłe wyróżnienie i docenienie mojej dotychczasowej pracy, ale nie tylko. Stanowi ona ogromną motywację do dalszych badań. W przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość, będę się starać o przyznanie grantów naukowych, które pozwolą mi na kontynuowanie pracy" - zapewnia laureatka konkursu.

  Wspomina, że do Zakładu Biotechnologii Medycznej przyszła na praktykę wakacyjną na pierwszym roku studiów i już tam została. Później była zaangażowana w różne inne projekty również związane z chorobami nowotworowymi.

  "Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda mi się obronić pracę magisterską, to 2 lipca mam egzamin na studia doktoranckie. Później chciałabym pracować w Zakładzie, w którym teraz jestem" - deklaruje rozmówczyni PAP.

  ***

  Agatę Szade w konkursie "Dziewczyny przyszłości - śladami Marii Skłodowskiej-Curie" nagrodzono za udział w projekcie pt. "Rola oksygenazy hemowej-1 w indukcji i progresji raka płaskonabłonkowego", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Alicja Józkowicz.

  Pierwsze miejsce zajęła Malwina Strenkowska z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się również Joanna Oracz z Wydziału Fizyki UW. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 131 prac studentek kierunków matematycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Arkadiusz Bereza (ur. 4 listopada 1968 w Nisku) – doktor habilitowany nauk prawnych, historyk prawa. W latach 1987–1992 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, w latach 1989–1993 studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 złożył egzamin radcowski. W 2014 został wybrany na Prorektora ds. Ogólnych UMCS.

  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Powstał w 1990 roku. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Kolegium Licencjackie w Radomiu - zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w którym dwa wydziały tej uczelni prowadzą studia pierwszego stopnia. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Alej Kraśnickiej 2 cd w Lublinie. Powstał w 2011 roku. Kolegium Nauczycielskie powstało 1 października 1992 r. jako Kolegium Języka Polskiego. Inicjatorką powstania uczelni była ówczesna radomska Kurator Oświaty - Krystyna Dzierżanowska. Obecnie prowadzone są tu studia na poziomie licencjackim. Patronat sprawuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach wyższego stopnia.

  Mirosław Nazar (ur. 16 lutego 1951 w Chełmie) – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, cywilista. W latach 1969–1973 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1976 roku złożył egzamin sędziowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie rodzinnym i lokalowym. Jest autorem wielu publikacji naukowych i podręczników.

  Dodano: 18.06.2010. 02:18  


  Najnowsze